Öt taoista művészet

Öt taoista művészet

A taoista hagyomány az összes ma metafizikaiként ismert módszert, szertartást, eszmerendszert, a testi-lelki-szellemi művelés gyakorlatait öt, egymással szervesen összefüggő, egymásra épülő, ugyanakkor átfedésben lévő csoport valamelyikébe sorolja. Úgy nevezik őket: az öt művészet (五術 wǔshù). a hegyi művészet (山術 shānshù), a gyógyítás művészete (醫術 yīshù), a sors művészete (命術 mìngshù), a vizsgálás művészete (相術 xiàngshù), a jövendölés művészete (卜術 bǔshù) Kiváló példája ez is a régiek ötrétű valóságszemléletére, amelynek folytán megszülettek az olyan egyetemes rendszerek, mint az öt változási állapot (五行 wǔxīng), az öt bölcsesség (五智 wǔzhì) rendszere, vagy épp a Kárpát-medencétől keletre egyetemes népzenei alapot jelentő ötfokú hangsor (五聲音階 wǔshēngyīnjiē). A 術 shù képjele egy ösvényt (行) ábrázol, amin valaki végigmegy vagy keresztül hatol (朮). Kifejez jártasságot, eljárást, fortélyt, módszert, szakmát is – de legtágabb értelemben a „művészet” szóval jellemezhető, annak is az eredendőbb jelentésén át: valamely célra irányuló, adott szabályok szerint végzett testi-lelki-szellemi tevékenység (művelés) gyakorlata. Mai összetett szavakban is így használatos: 美術 szépművészet; 武術 harcművészet; 手術 műtét; 術語 műszó; 藝術品 műtárgy; 技術 technológia, technika; 魔術 varázslás. Szokás keleti vagy kínai metafizika (中華玄學 Zhōnghuá xuánxué) gyűjtőnévvel is utalni rájuk, de ez pontatlan, félrevezető. A Μετά τα φυσικά görög filozófiai kifejezés jelentése a „természet dolgai után való”, tárgya mindaz, ami meghaladja a tapasztalatot, ami az emberi értelem külső határainál áll. Noha az öt művészet számos megfoghatatlan jelenség, ok-okozati összefüggések, a lét kérdéseinek és valódi természetünk vizsgálatát magában foglalja, szerves – sőt, alapvető – része a kézzelfogható valóság, a test és a természet tanulmányozása. Sokrétűsége és mélysége folytán csaknem lehetetlen minden ágában jártasságot szerezni egy emberélet során, így általában vagy egy-két művészet avatott szakértőivel, vagy átfogó, de felszínesebb, általánosabb tudással bírókkal találkozhatunk. A...
Yin-ház Feng Shui

Yin-ház Feng Shui

Mi is ez a Yin-ház? Amikor a Feng Shui egyik legrégebbi alapműve, a Temetkezések Könyve (葬書 Zàngshū) kerül szóba, rögtön felmerül a kérdés, hogy ennek vajon mi köze a mai gyakorlathoz, ami nyilvánvalóan közelebb áll a lakberendezéshez, mint a temetéshez. Úgy vélhető akár, hogy a fengshui ősi formája az elhunyt ősök tiszteletére, esetleg előttük (vagy valamilyen istenségek, szellemlények előtt) való hódolásra szolgált. Ázsiában a rokonok gyakran ma is igénybe veszik egy fengshui szakértő szolgáltatásait, hogy a legmegfelelőbb – általában igen előkelő – sírhelyeket kutassák fel és vásárolják meg, hogy ott elhunyt ősüknek végső nyughelyet biztosítsanak. Egyesek szerint (Andrew, 1968) ezzel önmaguk és szomszédaik számára is azt mutatják, hogy a gyász ellenére nem rendültek meg, továbbra is erősek és törekvőek, összeköti őket a családfájuk folytonossága mint közös jövő iránti reményük és bizalmuk. Különösen ésszerűnek tűnik ez uralkodók esetén, ahol az örökösök hatalmának biztosítékaként szolgálhat az ilyen gyakorlat a hagyománytisztelő közegben. Elnevezése azt a látszatot kelti, hogy a Fengshui két ágáról van szó, mivel megkülönböztetjük a Yin-ház (sírhely, holtak lakhelye) és Yang-ház (otthon, élők lakhelye) Feng Shuit. Azonban inkább csak kétféle célra irányuló alkalmazásról beszélhetünk, nem pedig kétféle irányzatról. Hasonlóan egységes egészt alkot, mint az iránytű alkalmazása és a terepformák vizsgálata, amelyet a nyugati tévhit „iránytűs iskola” és „forma iskola” néven terjesztett el. A kozmológiai viszonyok, terepviszonyok, az időminőségek és a vidék qi-mintázatainak hasznosítására (理氣 lǐ​qì) alkalmazott alapelvek többsége egyaránt érvényes a sírhelyek és lakhelyek kijelölésénél is: yin és yang, öt változási állapot, nyolc ősjel, hegy és víz, szél és víz stb. Számos félreértés övezi a Yin-ház megközelítést, ami leginkább annak köszönhető, hogy csak szóban, esetleg titkos módszerként adták tovább, már...
Irány elemzés és a Sárga 5-ös

Irány elemzés és a Sárga 5-ös

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A legtöbb szakirodalom arra int, hogy egyáltalán NEM SZABAD utaznunk se az 5-ös irányába, se az 5-össel ellenkező irányba, mert akkor súlyos balesetet szenvedhetünk…Nos, ha józanul belegondolunk, bármelyik irányban történnek balesetek, halálesetek. Ha folyton azon aggódnánk, hogy bajba jutunk-e, akkor előfordulhat, hogy a baleset feltételeit épp magunk teremtjük meg. Erőteljes megnyilvánulása van e minőségnek, nem szabad félvállról venni – de józanul gondoljuk végig: félelmeink vajon segítenek-e előbbre jutni vagy inkább akadályoznak, összezavarnak, kiszolgáltatottá tesznek a Sárga 5-ös hatásának? Érdemesebb úgy hozzáállni a döntéseinkhez, hogy a megoldásra és a megfelelő felkészülésre összpontosítunk. A metafizikai módszerek térképek, amikhez útmutatásul fordulunk – nem az akadályokat, hanem az életünket tovább vezető szabad utakat szeretnénk megtudni tőlük. Valójában az 5-ös hatása az, hogy a fennálló rendet káoszba taszíthatja, a káoszt pedig rendbe rakhatja. Megbont-hatja a testi-lelki-szellemi összhangunkat, kibillenthet az egyensúlyunkból, de lehet a legerőteljesebb központosító erőhatás, egy szilárd horgony a forgatagban. Mint minden a változó világegyetemben, két pólus közt táncol. Ha a Luoshu 5-ös irányában haladunk, akkor a yang pólus felé billenhet ki szervezetünk működése, az 5-östől távolodva pedig a yin pólus felé. Amikor az 5-ös középre kerül, az olyan, mintha az 5-östől távolodnánk, bármely irányba is indulunk el. Ez utóbbival kapcsolatban a szakirodalom azt szokta javasolni, hogy ilyen időszakokban nem jó semmit se tenni, hiszen minden irány „balszerencsés”… De gondoljunk bele ebbe józanul! Említettem, hogy a bűvös négyzet számelrendeződése kilences ciklusokban változik. Kilencévente, kilenchavonta, kilencnaponta tényleg nem szabadna semmit sem tennünk, mert minden csak balul sülhet el? 2013-ban egy teljes évre húzódjunk vissza vackunkba...
Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

A nyugati világban a Feng Shui iránt érdeklődők általában először egy olyan módszerrel találkoznak, ami bár egy ősi hagyomány nevét viseli és a környezettel való összhangot hirdeti, mégsem létezik régebb óta, mint az 1980-as évek közepe és a gyakorlatban alig nyújt többet, mint placebo-hatást. E megközelítés hitelessége azonnal megdől, ha józan ésszel belegondol az ember, túllépve a szimbólumokon (ezoterikus szóhasználat, szobrocskák, varázskellékek stb.) és a „tanácsadó” kereskedőket megszégyenítő rábeszélő erején, amivel újabb és újabb kellékek vásárlására veszi rá az ügyfelet, miközben az alkalmazás gyakorlati részleteit misztikus ködben tartja. Ennek semmi köze sincs ahhoz, amit az ősi keletiek Feng Shui néven ismernek… Némi kutatás után olyasmikre lehet bukkanni, hogy két „iskolája” van a fengshuinak: az egyik csak a környezet kézzelfogható viszonyainak megfigyelésével foglalkozik (Forma Iskola), a másik pedig a megfoghatatlan energiákat vizsgálja egy mágneses tájoló és képletszámítások segítségével (Iránytűs Iskola). Nos, ez is téveszme. Valóban történt egy szétválás a Song-korszakban (i.sz. 960-1279), de annak inkább földrajzi okai voltak, az egymástól távol praktizáló két fő mester akkoriban más részletekre helyezte a hangsúlyt az alkalmazásban, eltérő módszerekkel élt – ám mindketten használtak iránytűt (ún. luopant) és egyaránt figyelembe vették a terepformákat is. A lényegi különbségek később jelentkeztek, amikor az eltolódott hangsúly miatt az eredeti tudás átadása töredékessé, hiányossá vált. Voltak azonban, akik az eredeti egységes tanításokat megőrizték (pl. Xu Reng Wang, Wu Jing Luan, Jiang Da Hong) és szóbeli átadásokkal lehetővé vált, hogy a XVII.-XIX. században végül újjászülessen a teljes körű, átfogó gyakorlati alkalmazás. Ekkortól kezdve maradtak fenn írásos formában is emlékek erről a Xuan Kongnak nevezett megközelítésről. A Xuan Kong irányzat fő tanítása az, hogy egy helyre ható erők vizsgálata elválaszthatatlan...