9 Csillag Ki – általános előrejelzés

9 Csillag Ki – általános előrejelzés

Letöltés 9 Csillag Ki – általános előrejelzés, 2015 szeptemberre 9 Csillag Ki alkalmazása a 2015. szeptember 7. 23:00 UTC – 2015. október 8. 14:43 UTC közötti időszak történéseinek általános előrejelzéseire. Ez a módszer a Luoshu bűvös négyzetét használja a változó világ lehetőségeinek szemléltetésére, az eseménymintázatokat kilenc mezőben (Teremben, 宮 gōng) váltakozó számokból lehet kiolvasni. E kilenc számmal – amelyek elvont metafizikai minőségek, őselvek – kifejezhető a valóságunk valamennyi kézzelfogható és megfoghatatlan jelensége. Fogalomtársításaik leginkább a többezer éves Változások Könyvében (易經 Yì​jīng) bemutatott ősjeleken alapulnak. Az ott leírt kínai írásjegyek jelentései egy-egy szónál többet hordoznak, mégis áthatja őket egy őslényeg, ami az írásjegy alakjából vagy a fogalmak közös tulajdonságaiból fakad. Így hát az idézett szövegrészek magyarra való átültetésénél igyekeztem az írásjegyek lehető legszélesebb értelmezhetőségét bemutatni, ugyanakkor a lényegiség mentén kibontani a fogalmakat. társításokat. A felsoroltak jobbára egyszerű vagy nagyon tömörített módon szerepelnek, így mai alkalmazásukhoz elengedhetetlen, hogy továbbgondoljuk. A 3-as ébresztő, felrázó minősége például kifejeződik az elektromos áramban és a villanymeghajtású gépekben;  kiegészítve ezt a „gyorsaság” és „fejlődés” kulcsszavakkal, kirajzolódhat az számítástechnika rohamosan fejlődő és terjeszkedő világa; a „mozgásra gerjesztés” és a „nagy út” és kifejeződik a mozdonyban s a vasúti sínekben; és így tovább. Három fő szempont szerint szokás vizsgálni a Luoshu négyzetét. Elsőként a középső mezőjében helyet foglaló minőségeket fejtem ki, mert ezek – egyfajta Luoshu Trendként, ahogy Heluo nevezi – határozzák meg, hogy a többi mezőben milyen szám szerepel, tehát átfogó hatással vannak az eseménymintázatokra. Másodikként a zavarokra, tévesztésekre, kizökkenésre hajlamosító területeket, az ún. Fordított Luoshu-tengelyeket elemzem, majd pedig a változások súlypontját jelölő Sárga 5-öst mutatom be. Javaslataim a hatások józan megélésére adnak útmutatást, hogy a változásokkal összhangban...
Irány elemzés és a Sárga 5-ös

Irány elemzés és a Sárga 5-ös

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A legtöbb szakirodalom arra int, hogy egyáltalán NEM SZABAD utaznunk se az 5-ös irányába, se az 5-össel ellenkező irányba, mert akkor súlyos balesetet szenvedhetünk…Nos, ha józanul belegondolunk, bármelyik irányban történnek balesetek, halálesetek. Ha folyton azon aggódnánk, hogy bajba jutunk-e, akkor előfordulhat, hogy a baleset feltételeit épp magunk teremtjük meg. Erőteljes megnyilvánulása van e minőségnek, nem szabad félvállról venni – de józanul gondoljuk végig: félelmeink vajon segítenek-e előbbre jutni vagy inkább akadályoznak, összezavarnak, kiszolgáltatottá tesznek a Sárga 5-ös hatásának? Érdemesebb úgy hozzáállni a döntéseinkhez, hogy a megoldásra és a megfelelő felkészülésre összpontosítunk. A metafizikai módszerek térképek, amikhez útmutatásul fordulunk – nem az akadályokat, hanem az életünket tovább vezető szabad utakat szeretnénk megtudni tőlük. Valójában az 5-ös hatása az, hogy a fennálló rendet káoszba taszíthatja, a káoszt pedig rendbe rakhatja. Megbont-hatja a testi-lelki-szellemi összhangunkat, kibillenthet az egyensúlyunkból, de lehet a legerőteljesebb központosító erőhatás, egy szilárd horgony a forgatagban. Mint minden a változó világegyetemben, két pólus közt táncol. Ha a Luoshu 5-ös irányában haladunk, akkor a yang pólus felé billenhet ki szervezetünk működése, az 5-östől távolodva pedig a yin pólus felé. Amikor az 5-ös középre kerül, az olyan, mintha az 5-östől távolodnánk, bármely irányba is indulunk el. Ez utóbbival kapcsolatban a szakirodalom azt szokta javasolni, hogy ilyen időszakokban nem jó semmit se tenni, hiszen minden irány „balszerencsés”… De gondoljunk bele ebbe józanul! Említettem, hogy a bűvös négyzet számelrendeződése kilences ciklusokban változik. Kilencévente, kilenchavonta, kilencnaponta tényleg nem szabadna semmit sem tennünk, mert minden csak balul sülhet el? 2013-ban egy teljes évre húzódjunk vissza vackunkba...
Tanácsok Sárga 5-ös időszakokra

Tanácsok Sárga 5-ös időszakokra

Olyan időszakok, amikor valamelyik Ki számunk az időszakot kifejező Luoshu négyzet középső mezőjébe esik, a 9 Csillag Ki az ötös számmal jelöl. Ilyenkor a saját Ki minőségünket áthatják a Sárga 5-ös tulajdonságai, így ezek megmutatkozhatnak viselkedésünkben. A Teljes Átalakulás vagy Önvizsgálat időszakának is szokás nevezni. Hogy számunkra mikor adódhatnak ilyen időszakok, arról a cikk végén lehet olvasni. Tartogathat meglepetéseket szép számmal, lehet központosító, befelé irányuló és szétoszlató, kifelé tartó. A nyugalom szigete ez, de a kiszámíthatatlan változás időszaka is. Sok múlhat a felkészültségünkön, kipihentségünkön, s azon, meddig vagyunk képesek a jelenben időzni, nem hagyva, hogy gondolataink, vágyaink és emlékeink elsodorják tudatunkat a múltba vagy jövőbe. Az 5-ös központosító hatása folytán mintha szinte minden felénk áramlana, mintha az események körülöttünk forognának, mintha mindenki figyelme ránk irányulna. Ez egyesekből öntömjénező büszkeséget, másokból szégyellősséget, kisebbségi komplexusokat válthat ki. A népszerű „vonzás törvényei” ilyenkor kifejezetten hihetőnek tűnhetnek: mintha bármi megtalálna minket, amire gondolunk vagy vágyunk. Olykor persze kéretlenül is – de mindig okkal. Az emberek ilyenkor hajlamosak hozzánk fordulni kérdéseikkel, tőlünk várhatnak megoldást ügyeikben vagy kereshetnek támaszt bennünk. Biztos horgonyként, kiegyensúlyozottságunkat megőrizve, a történéseket a nyugalom középpontjáról áttekintve segíthetünk is nekik. Hozzáállásunk legyen rugalmas, álljunk készen bármelyik pillanatban változtatni – ugyanakkor szilárdan kitartani is álláspontunk mellett, ha arra van szükség. „A mester mondotta: Hui (Jen Hui) olyan ember volt, aki mindig megtalálta a közép mozdulatlanságát. Ha egyszer megértette valamiről, hogy az jó, akkor szilárdan megragadta, a szívében hordozta és nem vesztette el többé.” / Konfúciusz: A Közép mozdulatlansága – Tőkei Ferenc fordítása / A rengeteg felénk áradó hatás miatt kialakulhat a „bőség zavara”, így fontos, hogy tisztába tegyük kapcsolatainkat, viszonyulásunkat a világ dolgaihoz....
A Sárga 5 mint személyiségtípus

A Sárga 5 mint személyiségtípus

Az alábbiak egy általános jellemzést foglalnak össze az 5-ös számmal jelölt Qi minőségéről, amelyek az 5-ös években vagy hónapokban született egyének személyiségében, viselkedésmintáiban is hajlamosak visszatükröződni. Persze teljes egészében és személyre szabottan nem fedhetik le. Fontos szem előtt tartani, hogy nem csupán e jellemzés vagyunk, nem pusztán egy (vagy több) szám vagyunk, hanem önálló, szabad akarattal bíró, változásra képes egyedi lények. E leírás tehát ne korlátozzon, inkább lelkesítsen, útmutatóként szolgáljon önismeretünkhöz, jellemfejlődésünkhöz, életvezetésünkhöz. A Sárga 5 mint jelkép, őselv Kivételes minőség a kilenc között; nem tartozik hozzá trigram, ugyanakkor a többi nyolc belőle ered s benne egyesül. Ebből kifolyólag kicsit visszatükrözi mind a nyolc társát, legfőképpen a másik két Föld minőséget. Sőt, szokás ez utóbbiakkal helyettesíteni is (férfiak esetén 2-es, nők esetén 8-as képviselheti az 5-öst), ami bizonyos helyzetben elfogadható, de a tapasztalatok szerint önálló jellemvonásai világosan megkülönböztethetőek, határozott egyéniséggel rendelkezik. A Sárga 5-ös a Közép, amely egyesíti és összehangolja a többi változó minőséget, fenntartva a ciklikus működést. Mindent összetartó erő, nyugvópont. Összekapcsolja a Mennyek, a Föld és az Ember birodalmát. A jobb oldali ábra közepén is látható jeléül ezért kínai 王 wáng (király) írásjegyéhez hasonlatosat választott Heluo, a 9 Ki módszer kutatásában úttörőnek számító holland metafizikus. Hagyományosan egyébként a császár, a mindenkori uralkodó (帝 dì) jelképe a Sárga 5-ös, ami egyaránt lehet zsarnoki, elnyomó és a mindenséggel összhangban kormányzó. Éppúgy megfelelhet neki a Jon Sandifer nyolcágú csillaga (✳), ami az egyetlen középpontban összefutó nyolc irányt jelképezi. Ebben a tekintetben érdemes visszatekinteni a kínai 帝 dì írásjegyre, amelynek ősi alakja minden irányból összekapcsolódás csillagszerű képét ábrázolja az uralkodó világmindenséget átfogó hatalmát jelképezve – pecsétnyomós változatai érdekes módon ráillenek a...