Yin-ház Feng Shui

Yin-ház Feng Shui

Mi is ez a Yin-ház? Amikor a Feng Shui egyik legrégebbi alapműve, a Temetkezések Könyve (葬書 Zàngshū) kerül szóba, rögtön felmerül a kérdés, hogy ennek vajon mi köze a mai gyakorlathoz, ami nyilvánvalóan közelebb áll a lakberendezéshez, mint a temetéshez. Úgy vélhető akár, hogy a fengshui ősi formája az elhunyt ősök tiszteletére, esetleg előttük (vagy valamilyen istenségek, szellemlények előtt) való hódolásra szolgált. Ázsiában a rokonok gyakran ma is igénybe veszik egy fengshui szakértő szolgáltatásait, hogy a legmegfelelőbb – általában igen előkelő – sírhelyeket kutassák fel és vásárolják meg, hogy ott elhunyt ősüknek végső nyughelyet biztosítsanak. Egyesek szerint (Andrew, 1968) ezzel önmaguk és szomszédaik számára is azt mutatják, hogy a gyász ellenére nem rendültek meg, továbbra is erősek és törekvőek, összeköti őket a családfájuk folytonossága mint közös jövő iránti reményük és bizalmuk. Különösen ésszerűnek tűnik ez uralkodók esetén, ahol az örökösök hatalmának biztosítékaként szolgálhat az ilyen gyakorlat a hagyománytisztelő közegben. Elnevezése azt a látszatot kelti, hogy a Fengshui két ágáról van szó, mivel megkülönböztetjük a Yin-ház (sírhely, holtak lakhelye) és Yang-ház (otthon, élők lakhelye) Feng Shuit. Azonban inkább csak kétféle célra irányuló alkalmazásról beszélhetünk, nem pedig kétféle irányzatról. Hasonlóan egységes egészt alkot, mint az iránytű alkalmazása és a terepformák vizsgálata, amelyet a nyugati tévhit „iránytűs iskola” és „forma iskola” néven terjesztett el. A kozmológiai viszonyok, terepviszonyok, az időminőségek és a vidék qi-mintázatainak hasznosítására (理氣 lǐ​qì) alkalmazott alapelvek többsége egyaránt érvényes a sírhelyek és lakhelyek kijelölésénél is: yin és yang, öt változási állapot, nyolc ősjel, hegy és víz, szél és víz stb. Számos félreértés övezi a Yin-ház megközelítést, ami leginkább annak köszönhető, hogy csak szóban, esetleg titkos módszerként adták tovább, már...
Fordítás: Repülő Csillag Feng Shui – 81 Csillagkombináció

Fordítás: Repülő Csillag Feng Shui – 81 Csillagkombináció

„Amikor csak tanítunk vagy tanácsadást végzünk, próbáljuk meg elképzelni, hogy a közönség soraiban ott ül egy tudós, egy pszichiáter és egy gyerek. Egyesek csodálkoznak, hogy a tudomány miért nem veszi komolyan a kínai Feng Shuit. Lehet, hogy a tudomány másként tekintene a szakmánkra, amint mi magunk sem tesszük többé nevetség tárgyává azt.” – Heluo Megosztási irányelvek: A PDF anyagot a szerző (Heluo) engedélye nélkül nem szabad feltölteni sehova, csupán hivatkozni lehet az itt is linkelt oldalra. Továbbá sem részeiben, sem egészében nem másolható a tartalma, rövid idézeteket leszámítva. Kérek mindenkit, tartsa ezt tiszteletben. Letöltés Mélyen tisztelt tanítóm, Heluo hivatalos Repülő Csillag Feng Shui tananyagából csonkítatlanul kiemelt, nyilvánosan megosztott fejezetet fordítottam le nemrégiben, amely most PDF formában le is tölthető Heluo oldaláról. Megjegyzendő, hogy ez egy nagyobb egész részlete, és elsősorban Feng Shui gyakorlók számára készült, így helyenként esetleg híján lehet a fogalmak, szakkifejezések bevezetésének vagy egyes összefüggések részletesebb kifejtésének – amelyek a tananyag más, itt nem közölt részein kaptak helyet -, mégis önállóan használható, egységes egészt alkotó mű. Fontos tényezőre hívja fel a figyelmet: az időminőségek szerepére és helyes használatára a Xuan Kong Repülő Csillag Feng Shuiban. Ésszerű levezetésekkel, józan megállapításokkal oszlatja el a félreértéseket, tévhiteket, gondolkodásra késztet, hiteles gyakorlatra oktat. Példaértékűnek és hiánypótlónak tartom a szakma magyarországi képviselői számára, de bízom benne, hogy a nem szakmabeli érdeklődők számára is lelkesítő s tanulságos olvasmányként szolgál. Meglehet, hogy a szakmabeliek ezt vagy azt nem így tanulták a hazai (vagy külföldi) tanfolyamon, esetleg eddig ismeretlen területeket fedett fel számukra ez az írás. Írjanak, és egymás iránt a kölcsönös tiszteletet megadva érvekkel megvitathatjuk a nézetkülönbségeket, tisztázhatjuk a kérdéses összefüggéseket. Szívesen válaszolok bármilyen...
Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

A nyugati világban a Feng Shui iránt érdeklődők általában először egy olyan módszerrel találkoznak, ami bár egy ősi hagyomány nevét viseli és a környezettel való összhangot hirdeti, mégsem létezik régebb óta, mint az 1980-as évek közepe és a gyakorlatban alig nyújt többet, mint placebo-hatást. E megközelítés hitelessége azonnal megdől, ha józan ésszel belegondol az ember, túllépve a szimbólumokon (ezoterikus szóhasználat, szobrocskák, varázskellékek stb.) és a „tanácsadó” kereskedőket megszégyenítő rábeszélő erején, amivel újabb és újabb kellékek vásárlására veszi rá az ügyfelet, miközben az alkalmazás gyakorlati részleteit misztikus ködben tartja. Ennek semmi köze sincs ahhoz, amit az ősi keletiek Feng Shui néven ismernek… Némi kutatás után olyasmikre lehet bukkanni, hogy két „iskolája” van a fengshuinak: az egyik csak a környezet kézzelfogható viszonyainak megfigyelésével foglalkozik (Forma Iskola), a másik pedig a megfoghatatlan energiákat vizsgálja egy mágneses tájoló és képletszámítások segítségével (Iránytűs Iskola). Nos, ez is téveszme. Valóban történt egy szétválás a Song-korszakban (i.sz. 960-1279), de annak inkább földrajzi okai voltak, az egymástól távol praktizáló két fő mester akkoriban más részletekre helyezte a hangsúlyt az alkalmazásban, eltérő módszerekkel élt – ám mindketten használtak iránytűt (ún. luopant) és egyaránt figyelembe vették a terepformákat is. A lényegi különbségek később jelentkeztek, amikor az eltolódott hangsúly miatt az eredeti tudás átadása töredékessé, hiányossá vált. Voltak azonban, akik az eredeti egységes tanításokat megőrizték (pl. Xu Reng Wang, Wu Jing Luan, Jiang Da Hong) és szóbeli átadásokkal lehetővé vált, hogy a XVII.-XIX. században végül újjászülessen a teljes körű, átfogó gyakorlati alkalmazás. Ekkortól kezdve maradtak fenn írásos formában is emlékek erről a Xuan Kongnak nevezett megközelítésről. A Xuan Kong irányzat fő tanítása az, hogy egy helyre ható erők vizsgálata elválaszthatatlan...