Tanfolyam lehetőségek az Ősvalón

Ezen az oldalon szeretném felkínálni a tanfolyam lehetőségét, hogy az általam alkalmazott módszereket mélyebben, részleteiben megismerjétek és megértsétek, így akár önállóan is felfedezhessétek és tudatosan kibontakoztathassátok saját értékeiteket, sorsotok folyamatát. Bár évezredes gyökereik vannak e módszereknek, jelenleg is élő művészetek, lényegük a teljes valósággal való folyamatos kapcsolat. Nyitott vagyok új meglátásokra, új alkalmazási megközelítésekre, így mindannyian hozzátehetünk valami egyedit, amivel gazdagabbá válik a szakma. Fejlődjünk hát együtt tovább, közös erővel!

Új tankör szerveződik… Légy részese Te is!

Legközelebb 2021-ben várható új tankör indítása.

Érdemes feliratkoznod a Tanfolyami Értesítőre, így emailben értesülhetsz a tanfolyammal kapcsolatos részletekről.

 

Szeretnél többet tudni?

Alább olvashatsz egy áttekintőt a tartalomról és a tanmenetről.

Amit kínálok az Ősvaló szellemében

 • közvetlenül a forrásból merített tudást: klasszikus kínai alapművek – például a XV. századi 三命通會 Sān Mìng tònghuì (Három Sors enciklopédiája), illetve a XI. századi 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) – tanulmányozását, ami a mai mesterek, oktatók tudásának alapját is adja. Hasznos források a vak hagyománykövetésből, a józan ész mellőzéséből fakadó tévhitek, babonák tisztázásához.
 • személyes útmutatást: a tananyaghoz egyénre szabott útmutatások is járnak, saját képlet mellett folyamatosan nyitott a lehetőség az egyéni beszélgetésekre, valamint a gyakorlóműhelyeken saját képletek közös áttekintésére is sor kerülhet. Így közvetlenebbül, a saját példákból élhetőek/érthetőek meg az egyes összefüggések, közvetlenül a gyakorlatba ültethetőek az önálló alkalmazáshoz.
 • tények és tévhitek tisztázását: józan ésszel, logikus levezetésekkel feltárjuk az egyes összefüggéseket és a kialakult tévhitek, elméleti torzulások, félreértelmezések mögötti tiszta, valódi lényeget.
 • összehangolt elméleti és gyakorlati képzést: minden összefüggést példákkal, esettanulmányokkal, sőt, olykor akár közvetlen tapasztaláson, személyes élményeken keresztül támasztunk alá, így nem lóg semmi a levegőben, pusztán elvi elgondolásként (bár az első félév során inkább az elméleti alapozáson van a hangsúly, fokozatosan kerül át a gyakorlati alkalmazásra, több mint 130 híresség képletének bemutatásával)
 • teljes körűséget: nem csupán az adott módszerrel foglalkozunk, hanem annak a nagy egészben betöltött szerepével, az Ég-Ember-Föld, Test-Lélek-Szellem hármas egységét, illetve más módszerekkel való kapcsolatát szem előtt tartva. Továbbá nincsenek répaként a tanulók elé lógatott újabb és újabb fokozatok, szintek – teljes egészében adom át a tananyagot.

Nyitott vagyok bármilyen megjegyzésre, ötletre, javaslatra a hatékonyabb és örömtelibb együttműködés érdekében (email cím: ). Kiterjedt és mélyreható kutatásaim tükrében bízom benne, hogy a módszereket esetleg már ismerő, tapasztaltabb szakmabelieknek is tudok sok újat mutatni.

Tovább a tanfolyam részleteihez

A tanfolyam részletei

Az első tanfolyam, amit elindítok, az a kínai asztrológia néven is ismert Négypilléres Sorsfejtés módszerének az Ősvaló szellemében való átadása. Ez ötvözi a régi hagyományos megközelítést és a mai kor elvárásait kielégítő alkalmazásokat. Több iskolában, több mestertől, tanítótól sajátítottam el e tudást, és magam is kiterjedt, mélyreható kutatásokat végeztem. Bízom benne, hogy az általam képviselt szemlélet és szakmai gyakorlat értő szellemre talál a tanítványokban.

 

Itt letölthető az első három félév anyagának tartalomjegyzéke

A tanfolyam felépítése

 • Félévente legalább 350 oldalnyi írásos tananyag. (A havi tananyagok hossza változó, kb. 30-120 oldal, de díjuk egységes.)
 • Félévente kb. 8 órányi hang- és videóanyag. (Havi bontásban ez is eltérő, de legalább 1 órányi minden hónapban van.)
 • Havi 1-4 kiegészítő email.
 • Havi 1 online megbeszélés a hónap végén (kb. 1.5-2 órás, online felületen).
 • Önálló tanulást segítő kérdéssorok (megoldókulccsal), segédletek minden tananyagrészhez.
 • A teljes havi tananyagrész megosztásra kerül a hónap elején, bár apró finomítások, módosítások, bővítések elképzelhetőek utólag.
 • Zártkörű online felületen lehet kérdéseket feltenni, illetve a tanulók egymás között is beszélgethetnek (ez jelenleg egy titkos Facebook csoport).
 • Élő gyakorlóműhelyekkel zárjuk a féléveket, melyek helyszíne Budapest. Ha személyes találkozóra nem adódna lehetőség, akkor online beszélgetések formájában tartjuk meg.

Természetesen ez utóbbi kettőn való részvétel szabadon választott, de ettől még nem lesz kevesebb a tanfolyami díj. Akinek nincs Facebook azonosítója vagy nem kíván csatlakozni, az a havi beszélgetésen, illetve emailben teheti fel a kérdéseit. A Facebook felületen közölt kiegészítő tanításokat és gyakorló feladványokat (megoldásokkal együtt) a félév végén összefoglalom és megosztom a tankörrel. A találkozókról és a havi beszélgetésekről készül hanganyag, de ha nem érkezik be (érdemi) kérdés a hónap folyamán, akkor az alkalom elmaradhat vagy halasztásra kerülhet (érdemes tehát kérdezni).

A tanfolyam vezetője: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A tanfolyam időtartama

 • 20 tanulmányi + 4 gyakorló hónapon át tart
  • a tanulmányi hónapok során átadásra kerül a tananyag, illetve online tartjuk egymással a kapcsolatot
  • a gyakorló hónapok során személyesen találkozunk, hogy elmélyíthessük az addig megkapott tananyag megértését, kibontsuk alkalmazási lehetőségeit esettanulmányokon, személyes példákon keresztül
 • tervezek a tanfolyami kereteken túli gyakorló műhelyeket, szakköröket megrendezni, ahol alkalmazási kérdésköröket (pl. tanácsadási megközelítések, új technikák, újító ötletek, esettanulmányok stb.) vizsgálhatnánk meg személyesen
 • az évben legfeljebb kétszer egy-két hónap szünetet tarthatunk pl. nyaralás, téli családi együttlét céljából (a tanulókkal előzetesen egyeztetve)

A tanterv

A tanfolyam első felében az alapfogalmakon és alapelveken van a hangsúly, a második felében pedig az alkalmazási lehetőségeket tanulmányozhatjuk. Mindkét esetben kéz a kézben jár az elmélet és a gyakorlat, szemléltető példákkal, valós esetek (események, személyek) képleteinek feldolgozásával.

Bevezető hónap: A sorsfejtés világképe és az Ősvaló szemlélet

Sorsfejtési alapfogalmak:

 • Élet (命 Mìng), Sors (運 Yùn), Viszonyulás (緣 Yuán), az Ég Akarata; elrendeltetettség és változtatás lehetőségei (avagy: végzet és szabad akarat);
 • , Mintázat (理 ), Üdv (吉 ) és Baj (凶 xiōng);
 • képlet (格 ), születési képmások (生肖 shēngxiào);
 • a Három Sors (三命 Sān Mìng) eszméje; Három Okság (三元 Sān Yuán); a Lehetőségek Hármas Elve (三才 Sān Cái); Három Kincs (三寶 Sān Bǎo)

Időszámítási alapfogalmak:

 • csillagászati év, tropikus év, napév, holdév, holdhónap, napévi hónap, nap, kettősóra;
 • holdnaptár, szoláris naptár, luniszoláris naptár; valódi napidő, középnapidő, időzónák, időegyenlet

Alapelvek és a Négypilléres Sorsfejtés háttére:

 • az alapfogalmak alkalmazása; Naprendszerünk spirális működése; a Föld bolygó qijének kiterjeszkedése és visszahúzódása a keringési pálya tükrében; az egymásra hangoltság elve (感應 gǎnyìng);
 • történelmi források (fontos alapművek és sorsfejtők a történelemben); régi és új módszertan (古今法 gǔ jīn fǎ) a sorsfejtésben;
 • a hiteles sorsfejtés ismérvei; tények és tévhitek; a sorsfejtés és a jövendölés kapcsolata
 • Hogyan hozható összhangba a képlet? – az Ősvaló szemlélet gyakorlati alkalmazása

A teljes tanfolyamra való jelentkezéssel (vagyis legalább egy havi díj befizetése után) egyben megkapod a bevezető tananyagot és az első tananyagrészt (kb. 112 oldal).

I. rész: Alapok

1. hónap: Alapfogalmak és alapelvek

 • Yin-Yang elv: az Ősegység és a kettős keletkezés, a Világegyetem alaptörvényei és működési elvei, tévhitek tisztázása; lényegi és eseti, alapvető és viszonylagos megkülönböztetés; tények és tévhitek az Ég-előtti és Ég-utáni rend kapcsán, Hetu és Luoshu ábrák mondai és valós eredete, kik/mik is valójában a kínai ősszülők; bőséges példák, társítások és megfigyelések: yin/yang alkat, yinesítő és yangosító hatások, yin-yang elv a természettudományokban (időjárás, DNS, elektromágnesesség, plazmajelenségek, bináris kód stb.) és az általános műveltségben (pl. mi közük a rómaiaknak a yin-yang ábrához?)
 • 五行 Wǔ Xíng, az Öt Változási Állapot: kiterjedt társítások, alapelvek, embertan, az alapvető hozzáállási minták és az érzelmek ötrétű szétágazódása, kölcsönhatások (kölcsönös, hiányos, túlzó; éltető, elvonó; szabályozó, rátelepedő, megszégyenítő, áthidaló, átváltozó stb.), ökológiai kölcsönhatások az előbbiek tükrében; helyes qi és ártó qi (正邪 zhèngxié-elv), harmonikus és diszharmonikus működés (egészség és betegség, többlet, hiány, zavar); őselemek és változási állapotok, tévhitek tisztázása
 • 三元 Sān​ Yuán, a Három Ok(ság): a lehetőségek hármas elve (Ég-Ember-Föld; Shen-Qi-Jing; stb.), alkalmazása a képletben és a sorsfejtésben

2. hónap: A képlet

 • A képlet felépítése: a négy pillér és nyolc jegy (四柱八字 Sìzhù Bāzì) fogalma, a képlet részei az előző őselvek tükrében (életterületek, külső és belső rétegek; elülső és hátulsó kapu, Nap Mester, Vezérelv, életszakaszok); a képlet ábrázolásmódjai; kis és nagy sorsidőszakok (小運 xiǎo yùn és 大運 dà yùn); a Házigazda-Vendég elv (主客 zhǔ-kè);
 • A képlet felállítása: matematikai háttér, időszámításunk előtti és utáni dátumok képletei, naptári sajátosságok, Öt Patkány és Öt Tigris művelet, sorsdekádok kezdetének napra pontos számítása; az online / telepíthető képletkészítő alkalmazások előnyei és hátrányai;

3. hónap: Időminőségek I. rész

 • alapfogalmak: a Tíz Égi Cselekvő (天干 Tiān Gàn) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik
 • alapelvek: a változási állapotok és a 10 Cselekvő hasonlóságai és különbözőségei; a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 10 Cselekvő tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; a képlet sors- és személyiségalakító tényezői
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

4. hónap: Időminőségek II. rész

 • alapfogalmak: a Tizenkét Földi Támasz (地支 Dì Zhī) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik; a hónap parancsnoka (月令 yuèlìng), Vezérelv (提綱 tígāng), Működtető Szellemiségek (用神 Yòng Shén), Együttműködő Szellemiség (相神 Xiāng Shén)
 • alapelvek: a változási állapotok és Cselekvők 12 lépcsős fejlődése (tündöklés és hanyatlás elve, 3 jegyminőség, 4 idény, 6 tengely, 12 életszakasz); a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 12 Támasz és a 6 éghajlati hatás (六氣 Liù Qì) tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; 24 napévszakasz, szervóra, szervek és meridiánok kapcsolata a Cselekvőkkel és Támaszokkal
 • átfogó szempontok: a 刻 és más ősi időegységek, kozmikus és élettani ciklusok; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

5. hónap: Kölcsönhatások

 • alapvető kölcsönhatások: Ütközés (衝 chōng), Páralkotás (合 ), Féltékenykedő párok (妒合 dù hé), Megosztott párok (分合 fēn hé), Párbitorlás (合去 hé qù)
 • összetett kölcsönhatások: Átváltozás (化 huà) és feltételei, Szembenállók Összeütközése (對面相衝 duì​miàn xiàng chōng), Hasonlók Összefogása (合之類是), Háromszög-kapcsolat (三合 sān hé), Hármas Együttállás (三會 sān huì), Ártalom (害 hài), Törés (破 ), Büntetések (刑 xíng) részletesen kifejtve
 • átfogó szempontok: Vonzás-taszítás elve; alkati hajlamok és feltételes kölcsönhatások; a hatások érvényesülésének feltételei, érvénytelenítésének módjai, józan és zavarodott megélésük; sajátos esetek, régi sorsfejtési alapművekből vett példákkal; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása

6. hónap: --- I. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása, megerősítése.
 • A képlet nevezetes elemei (Nap Mester, Vezérelv, Működtető Szellemiség, képletmintázat stb.)
 • Életút, életcél, életvitel, élethelyzetek, életfeladatok és életvezetési eszközök
 • A Cselekvők és Támaszok személyiségalakító hatásai, viszonyaik élőbb bemutatása
 • Hogyan dolgozhatunk a kártékony kölcsönhatásokkal?
 • Hogyan dolgozhatunk a jótékony kölcsönhatásokkal?

II. rész: Összefüggések

7. hónap: A képlet mozgatórúgói I.

 • alapfogalmak: a Nap Mester két-, öt- és tízféle viszonyulása; a jegyek erőssége (力 ) és érzései (情 qíng), gyökér (根 gēn) és kibukkanás (透 tòu), uralmi idény (令 lìng), elhelyezkedés (地 ), lendület (勢 shì)
 • alapelvek: súlypontok és arányok, áramlás és elakadás, támogatottság, erősség és hatásfok; szeretetteljes és szenvtelen jegykapcsolat, összeszedettség; meghatározó, felszínes és rejtett személyiségjegyek; meghatározó és hasznos működés, tiszta és zavaros működés; a Támogatás-Korlátozás (扶抑 Fú-Yì) elve; a Betegség-Gyógyszer (病藥 Bìng-Yào) elve; az Éghajlati Szabályozás (調候 tiáohòu) elve; a Tündöklőre Összpontosítás (專旺 zhuānwàng) elve; az Áthidalás (通關 tōngguān) elve
 • átfogó szempontok: a képlet összetevőinek súlyozása, erőviszonyok és arányok kiszámítása, az elemek minősítése; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

8. hónap: A képlet mozgatórúgói II.

 • alapfogalmak: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén)
 • alapelvek: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén) társításai (jellemvonások, rokonsági viszonyok, szerepek, tevékenységek, dolgok, helyek), összefüggései, működésre gyakorolt hatásai, tiszta és zavaros működés
 • átfogó szempontok: a Tíz Szellemiség az életvezetésben; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

9. hónap: Kifinomultabb összefüggések I.

 • alapfogalmak: Üresség (空亡 Kòng Wáng)
 • alapelvek: Ég-Föld kapcsolatok (páralkotás, béke és hadakozás, serkentés és elfojtás, kémény-elv); Égi-Földi fordulónapok, becses / megfelelő / előre meghatározott / ártó napok; Ellenkép (反吟 Fǎn Yín) és Ismétlődés (伏吟 Fú Yín); valódi és hamis Szellemiségek (真假神 zhēn​jiǎ Shén); tiszta (清 qīng) és zavaros (濁 zhuó) működés összefüggései; a követő és szembeszegülő használat elve (順逆用 shùn nì yòng); Üresség és Világosság – az üres jegyek érvényesülése és feloldása
 • átfogó szempontok: a Hat Jia‐dekád (六甲旬 liù Jia xún) – azonos és különböző dekádba eső pillérek összefüggései; keresztkapcsolatok; sorsidőszakok váltása (行運 xíng yùn); a képlet közvetlen és közvetett olvasata; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

10. hónap: Kifinomultabb összefüggések II.

 • alapfogalmak: jelképes csillagok (神 Shén és 煞 Shà)
 • alapelvek: hátterük, jellemzőik, érvényesülésük feltételei
 • átfogó szempontok: jelképek és valóság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

11. hónap: Kiegészítő és átfogó szempontok

 • alapfogalmak: Fogantatási pillér (胎元 tāi yuán), Élet-terem (命宫 mìng gōng), Test-terem (身宫 shēn gōng); a 60 pillér alaptermészete (納音 Nàyīn); a 12 Ügyeletes Tiszt (建除十二神 jiàn chú shí​’èr shén); képletmintázat (格局 gé​jú)
 • alapelvek: a Vezérelv, a Működtető Szellemiség(ek), az Együttműködő Szellemiség és a képletmintázat kapcsolata
 • átfogó szempontok: öröklött családminták, változtat(hat)ó gének és beidegződések; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

12. hónap: --- II. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása, megerősítése.
 • Hogyan nyilvánul meg a Szellemiségeink összjátéka (Erősség és Hatásfok)?
 • Szellemiségek alkalmazása (Hasznosság és Használhatóság)
 • A Vezérelv és a Működtető Szellemiség szerepe
 • Rejtett értékeink kibontakoztatása: a hordozott Cselekvők és az elevenség
 • Szerető és szenvtelen jegykapcsolatok
 • Valódi és Hamis Szellemiségek
 • Hogyan dolgozhatunk a hiányzó jegyekkel, üres jegyekkel?
 • Elutasított életterületeink, kirekesztett kapcsolataink

III. rész: Működés

13. hónap: A képlet kulcselemei

 • alapelvek: a Működtető Szellemiséggel együtt ható tényezők: Kerülendő, Lelkesítő, Rosszakaró és Tétlen/Köztes Szellemiség;
 • gyakorlati alkalmazás: siker és kudarc (成敗 chéng ​bài), magasztos és alantas (高低 gāo ​dī) képletmintázat, gondok és Segítő Válasz (救應 jiù yìng)
 • átfogó szempontok: a működés kerete és a működtető erők; sorsvezetés és sorsváltoztatás; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

14. hónap: Képletmintázatok I. rész

 • alapelvek: rendes (kiegyensúlyozható) képletmintázatok (正格 zhèng gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

15. hónap: Képletmintázatok II. rész

 • alapelvek: kivételes (uralkodó hangsúlyt követő) képletmintázatok (外格 wài gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: az élet hullámvölgyei, különleges tehetségek érvényre juttatása (idő, közeg, cselekvés); kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

16. hónap: Képletmintázatok III. rész

 • alapelvek: egyéb sajátos képletmintázatok (Kettős Szellemiségű képletek, Repülő Gazdagság, Tiszttörő, Gazdagságtörő, Égen Repülő, Fellendülésnek Hátatfordító Ütközés, Fejedelem-Szekérrúd, Három Csoda stb.) (特別格局 tè​bié gé​jú)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik; a zavaros elegy kezelésének elvei
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

17. hónap: Képletmintázatok IV. rész

 • alapelvek: átváltozó képletmintázatok (變格 biàn​ gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: régi és új képletelemek, képletműködés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

18. hónap: --- III. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása, megerősítése. Sorsfejtés lépésről-lépésre.
 • Képletmintázatok azonosítása és alkalmazása (szokványos, követő, átváltozó, sajátos)
 • Hasznos és kerülendő tényezők azonosítása ill. alkalmazása
 • A képletmintázat kiteljesedési lehetőségei
 • A sorsfejtés indíttatásának tisztázása
 • Életvezetési eszközök és életfeladatok
 • Sorsfordulatok
 • Kérdések és válaszok, példaképletek.

IV. rész: Alkalmazás

19. hónap: Kapcsolatok

 • alapelvek: kommunikáció képleten belül és kívül; rokonság, párkapcsolat és más társas viszonyok megállapítása; képletösszevetés (szinasztria), összeillőségi szempontok;
 • gyakorlati alkalmazás: egyéni és közös sorsvezetés (kapcsolódás a hajtóerőkhöz, áramlás, oldások, pótlások); a másikról alkotott kép a képletben; párok, munkatársak együttműködése, szövetségesek és vetélytársak, emberi játszmák; vonzalom, elköteleződés, függőség; dologi kapcsolatok
 • átfogó szempontok: egymáshoz fűző és egymástól elhúzó kötelékek; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

20. hónap: Gazdagság

 • alapelvek: a Gazdagság az nem csak “pénz”: figyelemirányítás, cselekvés, értékteremtő megvalósítás, teljesítményértékelés
 • gyakorlati alkalmazás: az önmegvalósítás lépcsői; üzleti modellek, szerepvállalás az üzletben, ügyfélkapcsolati, bevételi és befektetési lehetőségek, innováció, kronotípusok a képlet tükrében
 • átfogó szempontok: értéktudatosság, idő- és helyzetkezelés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

21. hónap: Hivatás

 • alapelvek: a képlet tükrében a hivatás, foglalkozás, ipar, munkakör mintái; hatalomgyakorlási és vezetési szemléletek, a vezető és vezetett közötti összjátékok;
 • gyakorlati alkalmazás: életpályák, tanulási stílusok; vállalkozói, alkalmazotti, cégvezetői és munkanélküli (életművészi) minták a képletben
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

22. hónap: Egészség

 • alapelvek: alapalkatok, állapotok és felmérésük hagyományos módszerei, érzelmek a képlet tükrében, arcisme (arcelemzés) alapok; Életesszencia (精 Jīng) – Életerő (氣 Qì) – Szellem (神 Shén)
 • gyakorlati alkalmazás: a képlet(működés) sérülékeny állapotai, többlet- és hiány, illetve a kölcsönhatások tükrében; esettanulmányok
 • átfogó szempontok: egészség- és betegségtudatosság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

23. hónap: Sorsfejtés mint segítői hivatás

 • alapelvek: pontosítási, dátumkiválasztási, sorsvezetési és tanácsadási alapelvek;
 • gyakorlati alkalmazás: sorsfejtés három ismert pillérből, hiányzó elemek pótlása; tanácsadás szülőknek és gyermekeknek; ikerpárok képletei; mit (nem) mutat meg a képlet?
 • átfogó szempontok: szinkronicitás; kapcsolat más módszerekkel (9 Csillag Ki, Feng Shui, Yijing, Öt Bölcsesség stb.); sorsfejtés és lélektan; tévhitek tisztázása, példák

24. hónap: --- IV. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • személyes találkozó előzetes megbeszélés alapján kitűzött időpontban és helyszínen
 • esettanulmányok, szemléltető példák, gyakori kérdések (és válaszok)
 • a tanulók által hozott esetek közös megbeszélése
 • bármi egyéb, amit nem tudtunk korábban átbeszélni

Részvételi feltételek

 • A tanfolyamon nem teszünk különbséget kezdő, haladó, mesteri stb. fokozatok között, mindenki a teljes körű anyagot kapja meg, az alapoktól építkezve a széles körű alkalmazási lehetőségekig.
 • A gyakorlóműhelyeken a gyakorlást mélyíthetjük el és tehetjük élővé esettanulmányokkal, eszmecserékkel, alkalmazási ötletekkel.
 • Személyre szabott lehetőségekre nyílik lehetőség személyes beszélgetések és a saját képlethez kapott segédanyagok által.
 • Nincs szükség előképzettségre, sőt, ajánlott függetleníteni e tanfolyamot a téma bármely korábbi érintésétől (előzetes olvasmányok, egyéb tanulmányok stb.).
 • Ajánlott a józan, érett, felelősségteljes hozzáállás az eredményes együttműködés érdekében.
 • Mindenki élhet a közös tanulás lehetőségeivel vagy önállóan dolgozhatja fel a tananyagot, egyénileg megválasztott léptékkel és mélységben. Aki nem tud részt venni a személyes találkozásokon (gyakorlónapok, online beszélgetések), utólag megkaphatja az ott elhangzottak összefoglalóját (esetleg felvételét, amennyiben a résztvevő tanulók is beleegyeznek).
 • A tanfolyam végén a tanfolyam elvégzését tanúsító oklevél jár a tanulóknak. Ez azonban nem jogosít fel semmilyen tevékenység gyakorlására, nem jelent szakképesítést, a tanfolyam elvégzését hivatott igazolni. (Magyarországon egyelőre nincs asztrológusi/sorsfejtési akkreditáció.)
 • A tanfolyam során rendezett gyakorlóműhelyek költségei benne foglaltatnak a tandíjban. A tanfolyam után is tervezek szakköröket, műhelyeket, amik akár teljesen nyitottak is lehetnek, de külön díjazásért. A tanulók természetesen kedvezménnyel vehetik ezeket igénybe.
 • A rugalmasság jegyében az egyik díjbefizetés csoportból a másikba át lehet térni az év során, legfeljebb két alkalommal (például az első negyed után havi fizetésre, aztán az utolsó felét egyben átutalni).
 • A befizetésed után kapod meg az adott havi tananyagrészt, általában az adott hónap 6-án, de ennek ütemezése az első néhány hónap tükrében változhat. Érdemes az adott hónap elején, esetleg az előző hónap végén befizetni a tandíjat, hogy időben megkaphasd az anyagot és felkészülhess a hónap végi személyes beszélgetésre.
 • Tandíj visszaigénylési feltételek: az ÁSzF 6. pontja értelmében visszaléphetsz a jelentkezési űrlap kitöltését követő 14 naptári napon belül. Kérésedre visszautalhatom az adott havi befizetett díjat, de csakis akkor, ha még a vonatkozó tananyag megosztása előtt, írásban jelzed felém az igényedet. Miután megkaptad az anyagot, annak tandíja nem visszaigényelhető (lásd a ÁSzF 6.7. b pontját). Előfizetésed teljes díja az első tananyagrész megosztásáig igényelhető vissza. Ha ez megosztásra került, ennek díja már nem visszaigényelhető. Ha kifejezett kérésedet írásban és a jelentkezési űrlap kitöltését követő 14 naptári napon belül jelzed felém, a befizetésed fennmaradó részletét visszaigényelheted.
Share This