Tanfolyam lehetőségek az Ősvalón

Ezen az oldalon szeretném felkínálni a tanfolyam lehetőségét, hogy az általam alkalmazott módszereket mélyebben, részleteiben megismerjétek és megértsétek, így akár önállóan is felfedezhessétek és tudatosan kibontakoztathassátok saját értékeiteket, sorsotok folyamatát. Bár évezredes gyökereik vannak e módszereknek, jelenleg is élő művészetek, lényegük a teljes valósággal való folyamatos kapcsolat. Nyitott vagyok új meglátásokra, új alkalmazási megközelítésekre, így mindannyian hozzátehetünk valami egyedit, amivel gazdagabbá válik a szakma. Fejlődjünk hát együtt tovább, közös erővel!

Új tankör szerveződik… Légy részese Te is!

Havi 16800 Ft-ért

Előfizetési lehetőségeket lásd az oldal alján.

A tananyagok díja magában foglalja a több, mint 1350 oldalnyi írásos tananyag feldolgozását megkönnyítő videó- és hangfelvételeket, illetve a félév végi személyes találkozók árát is.

Szeretnél többet tudni?

Görgess lejjebb és olvashatsz egy áttekintőt a tartalomról és a tanmenetről.

Amit kínálok az Ősvaló szellemében

 • közvetlenül a forrásból merített tudást: klasszikus kínai alapművek – például a XV. századi 三命通會 Sān Mìng tònghuì (Három Sors enciklopédiája), illetve a XI. századi 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) – tanulmányozását, ami a mai mesterek, oktatók tudásának alapját is adja. Hasznos források a vak hagyománykövetésből, a józan ész mellőzéséből fakadó tévhitek, babonák tisztázásához.
 • tények és tévhitek tisztázását: józan ésszel, logikus levezetésekkel feltárjuk az egyes összefüggéseket és a kialakult tévhitek, elméleti torzulások, félreértelmezések mögötti tiszta, valódi lényeget.
 • összehangolt elméleti és gyakorlati képzést: minden összefüggést példákkal, esettanulmányokkal, sőt, olykor akár közvetlen tapasztaláson, személyes élményeken keresztül támasztunk alá, így nem lóg semmi a levegőben, pusztán elvi elgondolásként (bár az első tananyagokban során inkább az elméleti alapozáson van a hangsúly, fokozatosan kerül át a gyakorlati alkalmazásra, több mint 130 híresség képletének bemutatásával)
 • teljes körűséget: nem csupán az adott módszerrel foglalkozunk, hanem annak a nagy egészben betöltött szerepével, az Ég-Ember-Föld, Test-Lélek-Szellem hármas egységét, illetve más módszerekkel való kapcsolatát szem előtt tartva. Továbbá nincsenek répaként a tanulók elé lógatott újabb és újabb fokozatok, szintek – teljes egészében adom át a tananyagot.

Nyitott vagyok bármilyen megjegyzésre, ötletre, javaslatra a hatékonyabb és örömtelibb együttműködés érdekében (email cím: ). Kiterjedt és mélyreható kutatásaim tükrében bízom benne, hogy a módszereket esetleg már ismerő, tapasztaltabb szakmabelieknek is tudok sok újat mutatni.

Tovább a tanfolyam részleteihez

A tanfolyam részletei

Az első tanfolyam, amit elindítok, az a kínai asztrológia néven is ismert Négypilléres Sorsfejtés módszerének az Ősvaló szellemében való átadása. Ez ötvözi a régi hagyományos megközelítést és a mai kor elvárásait kielégítő alkalmazásokat. Több iskolában, több mestertől, tanítótól sajátítottam el e tudást, és magam is kiterjedt, mélyreható kutatásokat végeztem. Bízom benne, hogy az általam képviselt szemlélet és szakmai gyakorlat értő szellemre talál a tanítványokban.

 

A tanfolyam felépítése

 • Összesen kb. 1350 oldalnyi írásos anyag, témánként egységekre bontva, négy fő részt különböztetve meg (Alapok, Összefüggések, Működés, Alkalmazás). A tananyagrészek hossza változó, átlag 50-60 oldal, de díjuk egységes.
 • Több órányi hang- és videóanyag. (Tananyagonként ez is eltérő, de mindegyikhez legalább 1 órányit igyekszem nyújtani.)
 • Online megbeszélések, közös gyakorlási lehetőségek (a beérkező kérdésektől függően, de tervezetten havi rendszerességgel), melyek alapján újabb hang- és videóanyagok készülhetnek.

Természetesen ez utóbbin való részvétel szabadon választott (bár ettől még nem lesz kevesebb a tanfolyami díj). Aki nem kíván csatlakozni az online csoportos beszélgetésekhez, emailben teheti fel a kérdéseit. A beszélgetésalkalmakról (a résztvevők beleegyezésével) készül hanganyag. Ha nem érkezik be (érdemi) kérdés, akkor az alkalom elmaradhat vagy halasztásra kerülhet (érdemes tehát kérdezni).

A tanfolyam vezetője: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A tanfolyam időtartama nincs előre megkötve, sőt, a tanuló maga határozza meg, hogy mit szeretne belőle kihozni, mikor és mennyit szentel a tanulmányozásnak, gyakorlásnak.

 • Alapvetően 20 törzsanyag + 4 összefoglaló, esettanulmányokat és kérdés-válasz gyűjteményt tartalmazó anyagrészből áll, melyek az alkalmankénti online csoportos beszélgetésekkel gyarapodnak. A beszélgetésalkalmak lehetőséget nyújthatnak az anyagok átbeszélésére, példák közös elemzésére, kibontva az alkalmazási lehetőségeket, akár esettanulmányokon, személyes példákon keresztül. Ütemezésük rugalmasan alakul a tanuló(k) igénye szerint, a beérkező kérdések függvényében.
 • Tervben vannak a tanfolyami kereten túlmutató gyakorló műhelyek, szakkörök, szakmai fejlődést segítő foglalkozások, ahol az elméletek közös fejtegetése mellett a közös gyakorláson lenne a hangsúly (pl. gyakorlati kihívások, tanácsadási megközelítések, új technikák, újító ötletek, részletesebb esettanulmányok stb.) vizsgálhatnánk meg.

A tanterv

A tanfolyam első felében az alapfogalmakon és alapelveken van a hangsúly, a második felében pedig az alkalmazási lehetőségeket tanulmányozhatjuk. Mindkét esetben kéz a kézben jár az elmélet és a gyakorlat, szemléltető példákkal, valós esetek (események, személyek) képleteinek feldolgozásával.

Bevezető hónap: A sorsfejtés világképe és az Ősvaló szemlélet

Sorsfejtési alapfogalmak:

 • Élet (命 Mìng), Sors (運 Yùn), Viszonyulás (緣 Yuán), az Ég Akarata; elrendeltetettség és változtatás lehetőségei (avagy: végzet és szabad akarat);
 • , Mintázat (理 ), Üdv (吉 ) és Baj (凶 xiōng);
 • képlet (格 ), születési képmások (生肖 shēngxiào);
 • a Három Sors (三命 Sān Mìng) eszméje; Három Okság (三元 Sān Yuán); a Lehetőségek Hármas Elve (三才 Sān Cái); Három Kincs (三寶 Sān Bǎo)

Időszámítási alapfogalmak:

 • csillagászati év, tropikus év, napév, holdév, holdhónap, napévi hónap, nap, kettősóra;
 • holdnaptár, szoláris naptár, luniszoláris naptár; valódi napidő, középnapidő, időzónák, időegyenlet

Alapelvek és a Négypilléres Sorsfejtés háttére:

 • az alapfogalmak alkalmazása; Naprendszerünk spirális működése; a Föld bolygó qijének kiterjeszkedése és visszahúzódása a keringési pálya tükrében; az egymásra hangoltság elve (感應 gǎnyìng);
 • történelmi források (fontos alapművek és sorsfejtők a történelemben); régi és új módszertan (古今法 gǔ jīn fǎ) a sorsfejtésben;
 • a hiteles sorsfejtés ismérvei; tények és tévhitek; a sorsfejtés és a jövendölés kapcsolata
 • Hogyan hozható összhangba a képlet? – az Ősvaló szemlélet gyakorlati alkalmazása

A jelentkezéssel (vagyis legalább egyhavi díjrész befizetése után) egyben megkapod a bevezető tananyagot és az első tananyagrészt (kb. 120 oldal). Több anyagrész együttes kifizetése esetén az így lefedett teljes anyagot osztom meg.

I. rész: Alapok

1. Alapfogalmak és alapelvek

 • Yin-Yang elv: az Ősegység és a kettős keletkezés, a Világegyetem alaptörvényei és működési elvei, tévhitek tisztázása; lényegi és eseti, alapvető és viszonylagos megkülönböztetés; tények és tévhitek az Ég-előtti és Ég-utáni rend kapcsán, Hetu és Luoshu ábrák mondai és valós eredete, kik/mik is valójában a kínai ősszülők; bőséges példák, társítások és megfigyelések: yin/yang alkat, yinesítő és yangosító hatások, yin-yang elv a természettudományokban (időjárás, DNS, elektromágnesesség, plazmajelenségek, bináris kód stb.) és az általános műveltségben (pl. mi közük a rómaiaknak a yin-yang ábrához?)
 • 五行 Wǔ Xíng, az Öt Változási Állapot: kiterjedt társítások, alapelvek, embertan, az alapvető hozzáállási minták és az érzelmek ötrétű szétágazódása, kölcsönhatások (kölcsönös, hiányos, túlzó; éltető, elvonó; szabályozó, rátelepedő, megszégyenítő, áthidaló, átváltozó stb.), ökológiai kölcsönhatások az előbbiek tükrében; helyes qi és ártó qi (正邪 zhèngxié-elv), harmonikus és diszharmonikus működés (egészség és betegség, többlet, hiány, zavar); őselemek és változási állapotok, tévhitek tisztázása
 • 三元 Sān​ Yuán, a Három Ok(ság): a lehetőségek hármas elve (Ég-Ember-Föld; Shen-Qi-Jing; stb.), alkalmazása a képletben és a sorsfejtésben

2. A képlet

 • A képlet felépítése: a négy pillér és nyolc jegy (四柱八字 Sìzhù Bāzì) fogalma, a képlet részei az előző őselvek tükrében (életterületek, külső és belső rétegek; elülső és hátulsó kapu, Nap Mester, Vezérelv, életszakaszok); a képlet ábrázolásmódjai; kis és nagy sorsidőszakok (小運 xiǎo yùn és 大運 dà yùn); a Házigazda-Vendég elv (主客 zhǔ-kè);
 • A képlet felállítása: matematikai háttér, időszámításunk előtti és utáni dátumok képletei, naptári sajátosságok, Öt Patkány és Öt Tigris művelet, sorsdekádok kezdetének napra pontos számítása; az online / telepíthető képletkészítő alkalmazások előnyei és hátrányai;

3. Időminőségek I. rész

 • alapfogalmak: a Tíz Égi Cselekvő (天干 Tiān Gàn) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik
 • alapelvek: a változási állapotok és a 10 Cselekvő hasonlóságai és különbözőségei; a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 10 Cselekvő tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; a képlet sors- és személyiségalakító tényezői
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

4. Időminőségek II. rész

 • alapfogalmak: a Tizenkét Földi Támasz (地支 Dì Zhī) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik; a hónap parancsnoka (月令 yuèlìng), Vezérelv (提綱 tígāng), Működtető Szellemiségek (用神 Yòng Shén), Együttműködő Szellemiség (相神 Xiāng Shén)
 • alapelvek: a változási állapotok és Cselekvők 12 lépcsős fejlődése (tündöklés és hanyatlás elve, 3 jegyminőség, 4 idény, 6 tengely, 12 életszakasz); a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 12 Támasz és a 6 éghajlati hatás (六氣 Liù Qì) tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; 24 napévszakasz, szervóra, szervek és meridiánok kapcsolata a Cselekvőkkel és Támaszokkal
 • átfogó szempontok: a 刻 és más ősi időegységek, kozmikus és élettani ciklusok; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

5. Kölcsönhatások

 • alapvető kölcsönhatások: Ütközés (衝 chōng), Páralkotás (合 ), Féltékenykedő párok (妒合 dù hé), Megosztott párok (分合 fēn hé), Párbitorlás (合去 hé qù)
 • összetett kölcsönhatások: Átváltozás (化 huà) és feltételei, Szembenállók Összeütközése (對面相衝 duì​miàn xiàng chōng), Hasonlók Összefogása (合之類是), Háromszög-kapcsolat (三合 sān hé), Hármas Együttállás (三會 sān huì), Ártalom (害 hài), Törés (破 ), Büntetések (刑 xíng) részletesen kifejtve
 • átfogó szempontok: Vonzás-taszítás elve; alkati hajlamok és feltételes kölcsönhatások; a hatások érvényesülésének feltételei, érvénytelenítésének módjai, józan és zavarodott megélésük; sajátos esetek, régi sorsfejtési alapművekből vett példákkal; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása

6. --- I. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása példa esettanulmányon keresztül.
 • A képlet nevezetes elemei (Nap Mester, Vezérelv, Működtető Szellemiség, képletmintázat stb.)
 • Életút, életcél, életvitel, élethelyzetek, életfeladatok és életvezetési eszközök<

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Cselekvők és Támaszok személyiségalakító hatásaira
 • Hogyan dolgozhatunk a kártékony kölcsönhatásokkal?
 • Hogyan dolgozhatunk a jótékony kölcsönhatásokkal?

II. rész: Összefüggések

7. A képlet mozgatórúgói I.

 • alapfogalmak: a Nap Mester két-, öt- és tízféle viszonyulása; a jegyek erőssége (力 ) és érzései (情 qíng), gyökér (根 gēn) és kibukkanás (透 tòu), uralmi idény (令 lìng), elhelyezkedés (地 ), lendület (勢 shì)
 • alapelvek: súlypontok és arányok, áramlás és elakadás, támogatottság, erősség és hatásfok; szeretetteljes és szenvtelen jegykapcsolat, összeszedettség; meghatározó, felszínes és rejtett személyiségjegyek; meghatározó és hasznos működés, tiszta és zavaros működés; a Támogatás-Korlátozás (扶抑 Fú-Yì) elve; a Betegség-Gyógyszer (病藥 Bìng-Yào) elve; az Éghajlati Szabályozás (調候 tiáohòu) elve; a Tündöklőre Összpontosítás (專旺 zhuānwàng) elve; az Áthidalás (通關 tōngguān) elve
 • átfogó szempontok: a képlet összetevőinek súlyozása, erőviszonyok és arányok kiszámítása, az elemek minősítése; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

8. A képlet mozgatórúgói II.

 • alapfogalmak: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén)
 • alapelvek: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén) társításai (jellemvonások, rokonsági viszonyok, szerepek, tevékenységek, dolgok, helyek), összefüggései, működésre gyakorolt hatásai, tiszta és zavaros működés
 • átfogó szempontok: a Tíz Szellemiség az életvezetésben; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

9. Kifinomultabb összefüggések I.

 • alapfogalmak: Üresség (空亡 Kòng Wáng)
 • alapelvek: Ég-Föld kapcsolatok (páralkotás, béke és hadakozás, serkentés és elfojtás, kémény-elv); Égi-Földi fordulónapok, becses / megfelelő / előre meghatározott / ártó napok; Ellenkép (反吟 Fǎn Yín) és Ismétlődés (伏吟 Fú Yín); valódi és hamis Szellemiségek (真假神 zhēn​jiǎ Shén); tiszta (清 qīng) és zavaros (濁 zhuó) működés összefüggései; a követő és szembeszegülő használat elve (順逆用 shùn nì yòng); Üresség és Világosság – az üres jegyek érvényesülése és feloldása
 • átfogó szempontok: a Hat Jia‐dekád (六甲旬 liù Jia xún) – azonos és különböző dekádba eső pillérek összefüggései; keresztkapcsolatok; sorsidőszakok váltása (行運 xíng yùn); a képlet közvetlen és közvetett olvasata; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

10. Kifinomultabb összefüggések II.

 • alapfogalmak: jelképes csillagok (神 Shén és 煞 Shà)
 • alapelvek: hátterük, jellemzőik, érvényesülésük feltételei
 • átfogó szempontok: jelképek és valóság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

11. Kiegészítő és átfogó szempontok

 • alapfogalmak: Fogantatási pillér (胎元 tāi yuán), Élet-terem (命宫 mìng gōng), Test-terem (身宫 shēn gōng); a 60 pillér alaptermészete (納音 Nàyīn); a 12 Ügyeletes Tiszt (建除十二神 jiàn chú shí​’èr shén); képletmintázat (格局 gé​jú)
 • alapelvek: a Vezérelv, a Működtető Szellemiség(ek), az Együttműködő Szellemiség és a képletmintázat kapcsolata
 • átfogó szempontok: öröklött családminták, változtat(hat)ó gének és beidegződések; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

12. --- II. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása esettanulmányokon keresztül.
 • Hogyan nyilvánul meg a Szellemiségeink összjátéka (Erősség és Hatásfok)?
 • Szellemiségek alkalmazása (Hasznosság és Használhatóság)
 • A Vezérelv és a Működtető Szellemiség szerepe
 • Rejtett értékeink kibontakoztatása: a hordozott Cselekvők és az elevenség
 • Szerető és szenvtelen jegykapcsolatok
 • Valódi és Hamis Szellemiségek
 • Foglalkozások a Szellemiségek tükrében

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Hogyan dolgozhatunk a hiányzó jegyekkel, üres jegyekkel?
 • Elutasított életterületeink, kirekesztett kapcsolataink

III. rész: Működés

13. A képlet kulcselemei

 • alapelvek: a Működtető Szellemiséggel együtt ható tényezők: Kerülendő, Lelkesítő, Rosszakaró és Tétlen/Köztes Szellemiség;
 • gyakorlati alkalmazás: siker és kudarc (成敗 chéng ​bài), magasztos és alantas (高低 gāo ​dī) képletmintázat, gondok és Segítő Válasz (救應 jiù yìng)
 • átfogó szempontok: a működés kerete és a működtető erők; sorsvezetés és sorsváltoztatás; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

14. Képletmintázatok I. rész

 • alapelvek: rendes (kiegyensúlyozható) képletmintázatok (正格 zhèng gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

15. Képletmintázatok II. rész

 • alapelvek: kivételes (uralkodó hangsúlyt követő) képletmintázatok (外格 wài gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: az élet hullámvölgyei, különleges tehetségek érvényre juttatása (idő, közeg, cselekvés); kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

16. Képletmintázatok III. rész

 • alapelvek: egyéb sajátos képletmintázatok (Kettős Szellemiségű képletek, Repülő Gazdagság, Tiszttörő, Gazdagságtörő, Égen Repülő, Fellendülésnek Hátatfordító Ütközés, Fejedelem-Szekérrúd, Három Csoda stb.) (特別格局 tè​bié gé​jú)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik; a zavaros elegy kezelésének elvei
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

17. Képletmintázatok IV. rész

 • alapelvek: átváltozó képletmintázatok (變格 biàn​ gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: régi és új képletelemek, képletműködés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

18. --- III. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Összefoglaló segédlet az eddigi tananyagokhoz: sorsfejtés lépésről-lépésre.
 • Képletmintázatok azonosítása és alkalmazása (szokványos, követő, átváltozó, sajátos)
 • Hasznos és kerülendő tényezők azonosítása ill. alkalmazása
 • A képletmintázat kiteljesedési lehetőségei
 • A sorsfejtés indíttatásának tisztázása

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Életvezetési eszközök és életfeladatok
 • Sorsfordulatok
 • A tanulók által hozott példaképletek, esetek közös fejtegetése

IV. rész: Alkalmazás

19. Kapcsolatok

 • alapelvek: kommunikáció képleten belül és kívül; rokonság, párkapcsolat és más társas viszonyok megállapítása; képletösszevetés (szinasztria), összeillőségi szempontok;
 • gyakorlati alkalmazás: egyéni és közös sorsvezetés (kapcsolódás a hajtóerőkhöz, áramlás, oldások, pótlások); a másikról alkotott kép a képletben; párok, munkatársak együttműködése, szövetségesek és vetélytársak, emberi játszmák; vonzalom, elköteleződés, függőség; dologi kapcsolatok
 • átfogó szempontok: egymáshoz fűző és egymástól elhúzó kötelékek; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

20. Gazdagság

 • alapelvek: a Gazdagság az nem csak “pénz”: figyelemirányítás, cselekvés, értékteremtő megvalósítás, teljesítményértékelés
 • gyakorlati alkalmazás: az önmegvalósítás lépcsői; üzleti modellek, szerepvállalás az üzletben, ügyfélkapcsolati, bevételi és befektetési lehetőségek, innováció, kronotípusok a képlet tükrében
 • átfogó szempontok: értéktudatosság, idő- és helyzetkezelés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

21. Hivatás

 • alapelvek: a képlet tükrében a hivatás, foglalkozás, ipar, munkakör mintái; hatalomgyakorlási és vezetési szemléletek, a vezető és vezetett közötti összjátékok;
 • gyakorlati alkalmazás: életpályák, tanulási stílusok; vállalkozói, alkalmazotti, cégvezetői és munkanélküli (életművészi) minták a képletben
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

22. Egészség

 • alapelvek: alapalkatok, állapotok és felmérésük hagyományos módszerei, érzelmek a képlet tükrében, arcisme (arcelemzés) alapok; Életesszencia (精 Jīng) – Életerő (氣 Qì) – Szellem (神 Shén)
 • gyakorlati alkalmazás: a képlet(működés) sérülékeny állapotai, többlet- és hiány, illetve a kölcsönhatások tükrében; esettanulmányok
 • átfogó szempontok: egészség- és betegségtudatosság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

23. Sorsfejtés mint segítői hivatás

 • alapelvek: pontosítási, dátumkiválasztási, sorsvezetési és tanácsadási alapelvek (pároknak, szülőknek és gyermekeknek);
 • gyakorlati alkalmazás: sorsfejtés három ismert pillérből, sorsfejtés 1-2 pillérből; a kettősóránál kisebb időegységek pillérei; ikerpárok képletei; mit (nem) mutat meg a képlet?
 • átfogó szempontok:kapcsolat és együtt alkalmazás más módszerekkel (9 Csillag Ki, Feng Shui, Yijing, Öt Bölcsesség, nyugati asztrológia stb. – hexagram–jegy társítások, a jegyek térbeli alkalmazása, ország képletek); tévhitek tisztázása, példák

24. --- IV. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • a teljes tanfolyamot feldolgozó esettanulmány
 • összefoglaló segédletek az egyes elemzési szempontokhoz
 • a tanfolyam során összegyűjtött kérdések és válaszok

Témaötletek a beszélgetésalkalomra:

 • a tanfolyami tudás alkalmazási lehetőségei (önismeret, tanácsadás, dátumválasztás, helyzetkezelés stb.)
 • a tanulók által hozott esetek közös megbeszélése

Részvételi feltételek

 • A tanfolyamra 2022. július 12. után csak magánszemélyektől fogadok el jelentkezést (v.ö. kisadózókat érintő törvénymódosítás).
 • A tanfolyamon nem teszünk különbséget kezdő, haladó, mesteri stb. fokozatok között, mindenki ugyanazt a teljes körű anyagot kapja meg, az alapoktól építkezve a széles körű alkalmazási lehetőségekig, a választott díjfizetéstől függően adagolva.
 • A beszélgetésalkalmakon / gyakorlóműhelyeken a gyakorlást mélyíthetjük el és tehetjük élővé esettanulmányokkal, eszmecserékkel, alkalmazási ötletelésekkel.
 • Nincs szükség előképzettségre, sőt, ajánlott függetleníteni e tanfolyamot a téma bármely korábbi érintésétől (előzetes olvasmányok, egyéb tanulmányok stb.).
 • Ajánlott a józan, érett, felelősségteljes hozzáállás az eredményes együttműködés érdekében.
 • Mindenki élhet a közös tanulás lehetőségeivel (csoportos beszélgetések) vagy haladhat önállóan, magában dolgozva fel a tananyagot, egyénileg megválasztott léptékkel és mélységben. Aki nem tud részt venni a személyes/online találkozásokon, utólag megkaphatja az ott elhangzottak felvételét (amennyiben a résztvevő tanulók beleegyezésével készül ilyen).
 • A tanfolyammal nem jár diploma, oklevél (magyar törvények szerint ilyet egyébként is csak akkreditált intézmények állíthatnak ki), vagyis a részvétel nem jogosít fel semmilyen tevékenység gyakorlására, nem jelent szakképesítést. Maga a tanfolyam is inkább egy közös út, mint intézményi keretekhez hasonlító képzés.
 • A tanfolyam során rendezett, a tananyagok feldolgozását érintő beszélgetésalkalmak / gyakorlóműhelyek benne foglaltatnak a tandíjban.
 • A tanfolyam mellett alkalmasint elindított szakkörök, tudáscsomagok már külön díjazásúak, de nyitottak a módszert inkább csak kóstolgató érdeklődők számára. A 24 tananyagrészes tanfolyamon részt vevő tanulók kedvezménnyel vehetik ezeket igénybe.
 • A tananyagokat olyan rendszerességgel osztom meg, ahogy a díj beérkezik, így mindenki maga ütemezheti a tanulását. A tananyaghoz való hozzáférés addig él, ameddig a befizetett díjjal fedezve van. Azok számára, akik a teljes tanfolyamot (tehát mind a 24 tananyagrészt) kifizették, a tananyaghoz való hozzáférés kötetlen ideig megmarad. Ha a vállalkozásomban esetlegesen történne erre kiható változás, arról a tanulókat tájékoztatom.
 • Lehet szüneteket tartani bármikor, tehát a már megkapott anyagokat még egyszer nem kell megvásárolni, de a tandíj összege és a hozzáférés csak rendszeres befizetéssel tartható, ellenkező esetben a tanulót érinti az esetleges árváltozás. E rendszeresség gyakorisága a választott díjfizetési ütemtől függ: ha valaki 6 tananyagrészre előfizetett, akkor 6 hónap múlva esedékes az újabb díj befizetése; ha 12 tananyagrészre, akkor egy év múlva; ha tananyagonkénti rendszerességet választott, akkor a következő naptári hónap 10.-éig (indokolt esetben el lehet térni ettől). Hacsak másképp nem egyeztettünk a tanulóval, a tanfolyam végigjárása nélküli hosszabb – fél évet meghaladó – kihagyás esetén a tanulói viszony (+ vele a hozzáférés) megszűnik, és ebben az esetben a későbbi visszatérés már csak a tanfolyam elejétől lehetséges (újbóli jelentkezéssel, mivel minden korábbi adata törlésre kerül).

Tandíj visszaigénylési feltételek

 • Az ÁSzF 6. pontja értelmében visszaléphetsz az első tananyagrész kiküldését követő 14 munkanapon belül (hacsak nem előfizetést választottál, mert akkor több anyagrészhez kapsz hozzáférést egyszerre). A kifejezett kérésedet írásban és a jelentkezési űrlap kitöltését követő 14 munkanapon belül jelezd felém, és visszautalom a díjat.
 • Amennyiben folytatod a tanfolyamot 14 munkanap után is, az első tananyagrész díja már nem visszaigényelhető, illetve a következő befizetése(i)det csak akkor kérheted vissza, ha még a vonatkozó tananyag(ok) megosztása előtt, írásban jelzed felém az igényedet. Azután, hogy a tananyag(ok)hoz hozzáférést elküldtem emailben, a tandíj már nem igényelhető vissza (lásd a ÁSzF 6.7. b pontját).
 • Amennyiben több, mint egy tananyagrészt fizetsz elő (élve az ilyen esetre felkínált kedvezményekkel), a tandíjat csak akkor kérheted vissza, ha még a vonatkozó tananyagok megosztása előtt, írásban jelzed felém az igényedet.

A tananyagok magukban foglalják a több, mint 1350 oldalnyi írásos tananyag feldolgozását megkönnyítő videó- és hangfelvételek árát is.

Ajánlói kedvezmény:

 • Hívd meg ismerőseidet, és minden meghívottad után kedvezményt kapsz: a meghívottad által befizetett díj 10%-át. Emailben jelezheted felém az ajánlásokat, de fontos, hogy a másik fél is jelezze felém a feliratkozásakor, hogy te ajánlottad (így igazolható az ajánlásod). Mindaddig, amíg az ajánlottad folytatja újabb befizetésekkel, Te azokból is jogosult maradsz a kedvezményre!
 • Az ajánlói kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy neked is legyen legalább egy tananyagrészre vonatkozó díjbefizetésed vagy előfizetésed – tehát a második díjbefizetésednél érvényesítheted. Eldöntheted, hogy egyszerre használod fel a kedvezményt, vagy szétosztod. Például: tegyük fel, hogy te havi díjfizetést választasz, átutalsz egy tananyag díját, majd beajánlasz egy másik tanulót, aki 12 anyagrészre előfizet, akkor e befizetésének 10%-át levonhatod egy összegként a következő díjbefizetésedből vagy egy-egy részletét vonogatod le több egymást követő befizetésedből. Ha neked van előfizetésed, és az ajánlottad választ havi ütemezést, akkor a legközelebbi esedékes befizetésedig megvárhatod, míg összegyűlik több havi befizetése, és annak 10%-át egyben beválthatod.
Share This