Tanfolyam lehetőségek az Ősvalón

Ezen az oldalon szeretném felkínálni a tanfolyam lehetőségét, hogy az általam alkalmazott módszereket mélyebben, részleteiben megismerjétek és megértsétek, így akár önállóan is felfedezhessétek és tudatosan kibontakoztathassátok saját értékeiteket, sorsotok folyamatát. Bár évezredes gyökereik vannak e módszereknek, jelenleg is élő művészetek, lényegük a teljes valósággal való folyamatos kapcsolat. Nyitott vagyok új meglátásokra, új alkalmazási megközelítésekre, így mindannyian hozzátehetünk valami egyedit, amivel gazdagabbá válik a szakma. Fejlődjünk hát együtt tovább, közös erővel!

Új tankör szerveződik… Légy részese Te is!

Havi 14600 Ft-ért

Előfizetési lehetőségeket lásd az oldal alján.

A tananyagok díja magában foglalja a több, mint 1350 oldalnyi írásos tananyag feldolgozását megkönnyítő videó- és hangfelvételeket, illetve a félév végi személyes találkozók árát is.

Szeretnél többet tudni?

Görgess lejjebb és olvashatsz egy áttekintőt a tartalomról és a tanmenetről.

Amit kínálok az Ősvaló szellemében

 • közvetlenül a forrásból merített tudást: klasszikus kínai alapművek – például a XV. századi 三命通會 Sān Mìng tònghuì (Három Sors enciklopédiája), illetve a XI. századi 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) – tanulmányozását, ami a mai mesterek, oktatók tudásának alapját is adja. Hasznos források a vak hagyománykövetésből, a józan ész mellőzéséből fakadó tévhitek, babonák tisztázásához.
 • tények és tévhitek tisztázását: józan ésszel, logikus levezetésekkel feltárjuk az egyes összefüggéseket és a kialakult tévhitek, elméleti torzulások, félreértelmezések mögötti tiszta, valódi lényeget.
 • összehangolt elméleti és gyakorlati képzést: minden összefüggést példákkal, esettanulmányokkal, sőt, olykor akár közvetlen tapasztaláson, személyes élményeken keresztül támasztunk alá, így nem lóg semmi a levegőben, pusztán elvi elgondolásként (bár az első tananyagokban során inkább az elméleti alapozáson van a hangsúly, fokozatosan kerül át a gyakorlati alkalmazásra, több mint 130 híresség képletének bemutatásával)
 • teljes körűséget: nem csupán az adott módszerrel foglalkozunk, hanem annak a nagy egészben betöltött szerepével, az Ég-Ember-Föld, Test-Lélek-Szellem hármas egységét, illetve más módszerekkel való kapcsolatát szem előtt tartva. Továbbá nincsenek répaként a tanulók elé lógatott újabb és újabb fokozatok, szintek – teljes egészében adom át a tananyagot.

Nyitott vagyok bármilyen megjegyzésre, ötletre, javaslatra a hatékonyabb és örömtelibb együttműködés érdekében (email cím: ). Kiterjedt és mélyreható kutatásaim tükrében bízom benne, hogy a módszereket esetleg már ismerő, tapasztaltabb szakmabelieknek is tudok sok újat mutatni.

Tovább a tanfolyam részleteihez

A tanfolyam részletei

Az első tanfolyam, amit elindítok, az a kínai asztrológia néven is ismert Négypilléres Sorsfejtés módszerének az Ősvaló szellemében való átadása. Ez ötvözi a régi hagyományos megközelítést és a mai kor elvárásait kielégítő alkalmazásokat. Több iskolában, több mestertől, tanítótól sajátítottam el e tudást, és magam is kiterjedt, mélyreható kutatásokat végeztem. Bízom benne, hogy az általam képviselt szemlélet és szakmai gyakorlat értő szellemre talál a tanítványokban.

 

A tanfolyam felépítése

 • Összesen kb. 1350 oldalnyi írásos anyag, témánként egységekre bontva, négy fő részt különböztetve meg (Alapok, Összefüggések, Működés, Alkalmazás). A tananyagrészek hossza változó, átlag 50-60 oldal, de díjuk egységes.
 • Több órányi hang- és videóanyag. (Tananyagonként ez is eltérő, de mindegyikhez legalább 1 órányit igyekszem nyújtani.)
 • Tananyagonként 1-4 kiegészítő email.
 • Változó alkalommal és kötetlen időtartamban tananyagonként online megbeszélések
 • Zártkörű online felületen beszélgethetünk az anyagokról, de itt sincs előre kikötve, hogy miről; az oktató nem kizárólagos „észosztóként” van jelen, inkább az együttgondolkodást támogatja
 • Élő gyakorlóműhelyekkel zár, melyek helyszíne Budapest. Ha személyes találkozóra nem adódna lehetőség, akkor online beszélgetések formájában tartjuk meg.

Természetesen ez utóbbi kettőn való részvétel szabadon választott (bár ettől még nem lesz kevesebb a tanfolyami díj). Akinek nincs Facebook azonosítója vagy nem kíván csatlakozni, az az online csoportos beszélgetéseken, illetve emailben teheti fel a kérdéseit. A találkozókról és a beszélgetésekről a részt vevők beleegyezésével készülhet hanganyag. Ha nem érkezik be (érdemi) kérdés, akkor az alkalom elmaradhat vagy halasztásra kerülhet (érdemes tehát kérdezni).

A tanfolyam vezetője: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A tanfolyam időtartama nincs előre megkötve, sőt, a tanuló maga határozza meg, hogy mit szeretne belőle kihozni, mikor és mennyit szentel a tanulmányozásnak, gyakorlásnak.

 • Alapvetően 20 törzsanyagot + 4 gyakorló anyagrészt tartalmaz, melyek az alkalmankénti találkozókkal/online csoportos beszélgetésekkel válnak teljessé, de ezeket rugalmasan alakíthatjuk a tanuló(k) igénye szerint. A személyes találkozók élőben lehetőséget nyújthatnak az írott anyagok átbeszélésére, példák közös elemzésére, kibontva az alkalmazási lehetőségeket, akár esettanulmányokon, személyes példákon keresztül.
 • Tervben vannak a tanfolyami anyagokon túli gyakorló műhelyek, szakkörök, ahol az elméletek közös fejtegetésén és az együtt gyakorláson lenne a hangsúly (pl. tanácsadási megközelítések, új technikák, újító ötletek, esettanulmányok stb.) vizsgálhatnánk meg; nincs előre kikötve a tartalma, és nem egy személy elképzeléseit tükrözné, akár ott helyben is alakulhat a részvevők közreműködése által.
 • az évben legfeljebb kétszer egy-két hónap szünetet tarthatunk pl. nyaralás, téli családi együttlét céljából (a tanulókkal előzetesen egyeztetve), ha erre igény merül fel

A tanterv

A tanfolyam első felében az alapfogalmakon és alapelveken van a hangsúly, a második felében pedig az alkalmazási lehetőségeket tanulmányozhatjuk. Mindkét esetben kéz a kézben jár az elmélet és a gyakorlat, szemléltető példákkal, valós esetek (események, személyek) képleteinek feldolgozásával.

Bevezető hónap: A sorsfejtés világképe és az Ősvaló szemlélet

Sorsfejtési alapfogalmak:

 • Élet (命 Mìng), Sors (運 Yùn), Viszonyulás (緣 Yuán), az Ég Akarata; elrendeltetettség és változtatás lehetőségei (avagy: végzet és szabad akarat);
 • , Mintázat (理 ), Üdv (吉 ) és Baj (凶 xiōng);
 • képlet (格 ), születési képmások (生肖 shēngxiào);
 • a Három Sors (三命 Sān Mìng) eszméje; Három Okság (三元 Sān Yuán); a Lehetőségek Hármas Elve (三才 Sān Cái); Három Kincs (三寶 Sān Bǎo)

Időszámítási alapfogalmak:

 • csillagászati év, tropikus év, napév, holdév, holdhónap, napévi hónap, nap, kettősóra;
 • holdnaptár, szoláris naptár, luniszoláris naptár; valódi napidő, középnapidő, időzónák, időegyenlet

Alapelvek és a Négypilléres Sorsfejtés háttére:

 • az alapfogalmak alkalmazása; Naprendszerünk spirális működése; a Föld bolygó qijének kiterjeszkedése és visszahúzódása a keringési pálya tükrében; az egymásra hangoltság elve (感應 gǎnyìng);
 • történelmi források (fontos alapművek és sorsfejtők a történelemben); régi és új módszertan (古今法 gǔ jīn fǎ) a sorsfejtésben;
 • a hiteles sorsfejtés ismérvei; tények és tévhitek; a sorsfejtés és a jövendölés kapcsolata
 • Hogyan hozható összhangba a képlet? – az Ősvaló szemlélet gyakorlati alkalmazása

A jelentkezéssel (vagyis legalább egyhavi díjrész befizetése után) egyben megkapod a bevezető tananyagot és az első tananyagrészt (kb. 120 oldal). Több anyagrész együttes kifizetése esetén az így lefedett teljes anyagot osztom meg.

I. rész: Alapok

1. Alapfogalmak és alapelvek

 • Yin-Yang elv: az Ősegység és a kettős keletkezés, a Világegyetem alaptörvényei és működési elvei, tévhitek tisztázása; lényegi és eseti, alapvető és viszonylagos megkülönböztetés; tények és tévhitek az Ég-előtti és Ég-utáni rend kapcsán, Hetu és Luoshu ábrák mondai és valós eredete, kik/mik is valójában a kínai ősszülők; bőséges példák, társítások és megfigyelések: yin/yang alkat, yinesítő és yangosító hatások, yin-yang elv a természettudományokban (időjárás, DNS, elektromágnesesség, plazmajelenségek, bináris kód stb.) és az általános műveltségben (pl. mi közük a rómaiaknak a yin-yang ábrához?)
 • 五行 Wǔ Xíng, az Öt Változási Állapot: kiterjedt társítások, alapelvek, embertan, az alapvető hozzáállási minták és az érzelmek ötrétű szétágazódása, kölcsönhatások (kölcsönös, hiányos, túlzó; éltető, elvonó; szabályozó, rátelepedő, megszégyenítő, áthidaló, átváltozó stb.), ökológiai kölcsönhatások az előbbiek tükrében; helyes qi és ártó qi (正邪 zhèngxié-elv), harmonikus és diszharmonikus működés (egészség és betegség, többlet, hiány, zavar); őselemek és változási állapotok, tévhitek tisztázása
 • 三元 Sān​ Yuán, a Három Ok(ság): a lehetőségek hármas elve (Ég-Ember-Föld; Shen-Qi-Jing; stb.), alkalmazása a képletben és a sorsfejtésben

2. A képlet

 • A képlet felépítése: a négy pillér és nyolc jegy (四柱八字 Sìzhù Bāzì) fogalma, a képlet részei az előző őselvek tükrében (életterületek, külső és belső rétegek; elülső és hátulsó kapu, Nap Mester, Vezérelv, életszakaszok); a képlet ábrázolásmódjai; kis és nagy sorsidőszakok (小運 xiǎo yùn és 大運 dà yùn); a Házigazda-Vendég elv (主客 zhǔ-kè);
 • A képlet felállítása: matematikai háttér, időszámításunk előtti és utáni dátumok képletei, naptári sajátosságok, Öt Patkány és Öt Tigris művelet, sorsdekádok kezdetének napra pontos számítása; az online / telepíthető képletkészítő alkalmazások előnyei és hátrányai;

3. Időminőségek I. rész

 • alapfogalmak: a Tíz Égi Cselekvő (天干 Tiān Gàn) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik
 • alapelvek: a változási állapotok és a 10 Cselekvő hasonlóságai és különbözőségei; a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 10 Cselekvő tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; a képlet sors- és személyiségalakító tényezői
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

4. Időminőségek II. rész

 • alapfogalmak: a Tizenkét Földi Támasz (地支 Dì Zhī) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik; a hónap parancsnoka (月令 yuèlìng), Vezérelv (提綱 tígāng), Működtető Szellemiségek (用神 Yòng Shén), Együttműködő Szellemiség (相神 Xiāng Shén)
 • alapelvek: a változási állapotok és Cselekvők 12 lépcsős fejlődése (tündöklés és hanyatlás elve, 3 jegyminőség, 4 idény, 6 tengely, 12 életszakasz); a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 12 Támasz és a 6 éghajlati hatás (六氣 Liù Qì) tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; 24 napévszakasz, szervóra, szervek és meridiánok kapcsolata a Cselekvőkkel és Támaszokkal
 • átfogó szempontok: a 刻 és más ősi időegységek, kozmikus és élettani ciklusok; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

5. Kölcsönhatások

 • alapvető kölcsönhatások: Ütközés (衝 chōng), Páralkotás (合 ), Féltékenykedő párok (妒合 dù hé), Megosztott párok (分合 fēn hé), Párbitorlás (合去 hé qù)
 • összetett kölcsönhatások: Átváltozás (化 huà) és feltételei, Szembenállók Összeütközése (對面相衝 duì​miàn xiàng chōng), Hasonlók Összefogása (合之類是), Háromszög-kapcsolat (三合 sān hé), Hármas Együttállás (三會 sān huì), Ártalom (害 hài), Törés (破 ), Büntetések (刑 xíng) részletesen kifejtve
 • átfogó szempontok: Vonzás-taszítás elve; alkati hajlamok és feltételes kölcsönhatások; a hatások érvényesülésének feltételei, érvénytelenítésének módjai, józan és zavarodott megélésük; sajátos esetek, régi sorsfejtési alapművekből vett példákkal; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása

6. --- I. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása példa esettanulmányon keresztül.
 • A képlet nevezetes elemei (Nap Mester, Vezérelv, Működtető Szellemiség, képletmintázat stb.)
 • Életút, életcél, életvitel, élethelyzetek, életfeladatok és életvezetési eszközök<

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Cselekvők és Támaszok személyiségalakító hatásaira
 • Hogyan dolgozhatunk a kártékony kölcsönhatásokkal?
 • Hogyan dolgozhatunk a jótékony kölcsönhatásokkal?

II. rész: Összefüggések

7. A képlet mozgatórúgói I.

 • alapfogalmak: a Nap Mester két-, öt- és tízféle viszonyulása; a jegyek erőssége (力 ) és érzései (情 qíng), gyökér (根 gēn) és kibukkanás (透 tòu), uralmi idény (令 lìng), elhelyezkedés (地 ), lendület (勢 shì)
 • alapelvek: súlypontok és arányok, áramlás és elakadás, támogatottság, erősség és hatásfok; szeretetteljes és szenvtelen jegykapcsolat, összeszedettség; meghatározó, felszínes és rejtett személyiségjegyek; meghatározó és hasznos működés, tiszta és zavaros működés; a Támogatás-Korlátozás (扶抑 Fú-Yì) elve; a Betegség-Gyógyszer (病藥 Bìng-Yào) elve; az Éghajlati Szabályozás (調候 tiáohòu) elve; a Tündöklőre Összpontosítás (專旺 zhuānwàng) elve; az Áthidalás (通關 tōngguān) elve
 • átfogó szempontok: a képlet összetevőinek súlyozása, erőviszonyok és arányok kiszámítása, az elemek minősítése; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

8. A képlet mozgatórúgói II.

 • alapfogalmak: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén)
 • alapelvek: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén) társításai (jellemvonások, rokonsági viszonyok, szerepek, tevékenységek, dolgok, helyek), összefüggései, működésre gyakorolt hatásai, tiszta és zavaros működés
 • átfogó szempontok: a Tíz Szellemiség az életvezetésben; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

9. Kifinomultabb összefüggések I.

 • alapfogalmak: Üresség (空亡 Kòng Wáng)
 • alapelvek: Ég-Föld kapcsolatok (páralkotás, béke és hadakozás, serkentés és elfojtás, kémény-elv); Égi-Földi fordulónapok, becses / megfelelő / előre meghatározott / ártó napok; Ellenkép (反吟 Fǎn Yín) és Ismétlődés (伏吟 Fú Yín); valódi és hamis Szellemiségek (真假神 zhēn​jiǎ Shén); tiszta (清 qīng) és zavaros (濁 zhuó) működés összefüggései; a követő és szembeszegülő használat elve (順逆用 shùn nì yòng); Üresség és Világosság – az üres jegyek érvényesülése és feloldása
 • átfogó szempontok: a Hat Jia‐dekád (六甲旬 liù Jia xún) – azonos és különböző dekádba eső pillérek összefüggései; keresztkapcsolatok; sorsidőszakok váltása (行運 xíng yùn); a képlet közvetlen és közvetett olvasata; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

10. Kifinomultabb összefüggések II.

 • alapfogalmak: jelképes csillagok (神 Shén és 煞 Shà)
 • alapelvek: hátterük, jellemzőik, érvényesülésük feltételei
 • átfogó szempontok: jelképek és valóság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

11. Kiegészítő és átfogó szempontok

 • alapfogalmak: Fogantatási pillér (胎元 tāi yuán), Élet-terem (命宫 mìng gōng), Test-terem (身宫 shēn gōng); a 60 pillér alaptermészete (納音 Nàyīn); a 12 Ügyeletes Tiszt (建除十二神 jiàn chú shí​’èr shén); képletmintázat (格局 gé​jú)
 • alapelvek: a Vezérelv, a Működtető Szellemiség(ek), az Együttműködő Szellemiség és a képletmintázat kapcsolata
 • átfogó szempontok: öröklött családminták, változtat(hat)ó gének és beidegződések; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

12. --- II. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása esettanulmányokon keresztül.
 • Hogyan nyilvánul meg a Szellemiségeink összjátéka (Erősség és Hatásfok)?
 • Szellemiségek alkalmazása (Hasznosság és Használhatóság)
 • A Vezérelv és a Működtető Szellemiség szerepe
 • Rejtett értékeink kibontakoztatása: a hordozott Cselekvők és az elevenség
 • Szerető és szenvtelen jegykapcsolatok
 • Valódi és Hamis Szellemiségek
 • Foglalkozások a Szellemiségek tükrében

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Hogyan dolgozhatunk a hiányzó jegyekkel, üres jegyekkel?
 • Elutasított életterületeink, kirekesztett kapcsolataink

III. rész: Működés

13. A képlet kulcselemei

 • alapelvek: a Működtető Szellemiséggel együtt ható tényezők: Kerülendő, Lelkesítő, Rosszakaró és Tétlen/Köztes Szellemiség;
 • gyakorlati alkalmazás: siker és kudarc (成敗 chéng ​bài), magasztos és alantas (高低 gāo ​dī) képletmintázat, gondok és Segítő Válasz (救應 jiù yìng)
 • átfogó szempontok: a működés kerete és a működtető erők; sorsvezetés és sorsváltoztatás; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

14. Képletmintázatok I. rész

 • alapelvek: rendes (kiegyensúlyozható) képletmintázatok (正格 zhèng gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

15. Képletmintázatok II. rész

 • alapelvek: kivételes (uralkodó hangsúlyt követő) képletmintázatok (外格 wài gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: az élet hullámvölgyei, különleges tehetségek érvényre juttatása (idő, közeg, cselekvés); kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

16. Képletmintázatok III. rész

 • alapelvek: egyéb sajátos képletmintázatok (Kettős Szellemiségű képletek, Repülő Gazdagság, Tiszttörő, Gazdagságtörő, Égen Repülő, Fellendülésnek Hátatfordító Ütközés, Fejedelem-Szekérrúd, Három Csoda stb.) (特別格局 tè​bié gé​jú)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik; a zavaros elegy kezelésének elvei
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

17. Képletmintázatok IV. rész

 • alapelvek: átváltozó képletmintázatok (變格 biàn​ gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: régi és új képletelemek, képletműködés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

18. --- III. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Összefoglaló segédlet az eddigi tananyagokhoz: sorsfejtés lépésről-lépésre.
 • Képletmintázatok azonosítása és alkalmazása (szokványos, követő, átváltozó, sajátos)
 • Hasznos és kerülendő tényezők azonosítása ill. alkalmazása
 • A képletmintázat kiteljesedési lehetőségei
 • A sorsfejtés indíttatásának tisztázása

Témaötletek a beszélgetésre:

 • Életvezetési eszközök és életfeladatok
 • Sorsfordulatok
 • A tanulók által hozott példaképletek, esetek közös fejtegetése

IV. rész: Alkalmazás

19. Kapcsolatok

 • alapelvek: kommunikáció képleten belül és kívül; rokonság, párkapcsolat és más társas viszonyok megállapítása; képletösszevetés (szinasztria), összeillőségi szempontok;
 • gyakorlati alkalmazás: egyéni és közös sorsvezetés (kapcsolódás a hajtóerőkhöz, áramlás, oldások, pótlások); a másikról alkotott kép a képletben; párok, munkatársak együttműködése, szövetségesek és vetélytársak, emberi játszmák; vonzalom, elköteleződés, függőség; dologi kapcsolatok
 • átfogó szempontok: egymáshoz fűző és egymástól elhúzó kötelékek; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

20. Gazdagság

 • alapelvek: a Gazdagság az nem csak “pénz”: figyelemirányítás, cselekvés, értékteremtő megvalósítás, teljesítményértékelés
 • gyakorlati alkalmazás: az önmegvalósítás lépcsői; üzleti modellek, szerepvállalás az üzletben, ügyfélkapcsolati, bevételi és befektetési lehetőségek, innováció, kronotípusok a képlet tükrében
 • átfogó szempontok: értéktudatosság, idő- és helyzetkezelés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

21. Hivatás

 • alapelvek: a képlet tükrében a hivatás, foglalkozás, ipar, munkakör mintái; hatalomgyakorlási és vezetési szemléletek, a vezető és vezetett közötti összjátékok;
 • gyakorlati alkalmazás: életpályák, tanulási stílusok; vállalkozói, alkalmazotti, cégvezetői és munkanélküli (életművészi) minták a képletben
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

22. Egészség

 • alapelvek: alapalkatok, állapotok és felmérésük hagyományos módszerei, érzelmek a képlet tükrében, arcisme (arcelemzés) alapok; Életesszencia (精 Jīng) – Életerő (氣 Qì) – Szellem (神 Shén)
 • gyakorlati alkalmazás: a képlet(működés) sérülékeny állapotai, többlet- és hiány, illetve a kölcsönhatások tükrében; esettanulmányok
 • átfogó szempontok: egészség- és betegségtudatosság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

23. Sorsfejtés mint segítői hivatás

 • alapelvek: pontosítási, dátumkiválasztási, sorsvezetési és tanácsadási alapelvek (pároknak, szülőknek és gyermekeknek);
 • gyakorlati alkalmazás: sorsfejtés három ismert pillérből, sorsfejtés 1-2 pillérből; a kettősóránál kisebb időegységek pillérei; ikerpárok képletei; mit (nem) mutat meg a képlet?
 • átfogó szempontok:kapcsolat és együtt alkalmazás más módszerekkel (9 Csillag Ki, Feng Shui, Yijing, Öt Bölcsesség, nyugati asztrológia stb. – hexagram–jegy társítások, a jegyek térbeli alkalmazása, ország képletek); tévhitek tisztázása, példák

24. --- IV. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • a teljes tanfolyamot feldolgozó esettanulmány
 • összefoglaló segédletek az egyes elemzési szempontokhoz
 • a tanfolyam során összegyűjtött kérdések és válaszok

Témaötletek a beszélgetésalkalomra:

 • a tanfolyami tudás alkalmazási lehetőségei (önismeret, tanácsadás, dátumválasztás, helyzetkezelés stb.)
 • a tanulók által hozott esetek közös megbeszélése

Részvételi feltételek

 • A tanfolyamra 2022. július 12. után csak magánszemélyektől fogadok el jelentkezést (v.ö. kisadózókat érintő törvénymódosítás).
 • A tanfolyamon nem teszünk különbséget kezdő, haladó, mesteri stb. fokozatok között, mindenki ugyanazt a teljes körű anyagot kapja meg, az alapoktól építkezve a széles körű alkalmazási lehetőségekig.
 • A gyakorlóműhelyeken a gyakorlást mélyíthetjük el és tehetjük élővé esettanulmányokkal, eszmecserékkel, alkalmazási ötletelésekkel.
 • Nincs szükség előképzettségre, sőt, ajánlott függetleníteni e tanfolyamot a téma bármely korábbi érintésétől (előzetes olvasmányok, egyéb tanulmányok stb.).
 • Ajánlott a józan, érett, felelősségteljes hozzáállás az eredményes együttműködés érdekében.
 • Mindenki élhet a közös tanulás lehetőségeivel (csoportos beszélgetések) vagy haladhat önállóan, magában dolgozva fel a tananyagot, egyénileg megválasztott léptékkel és mélységben. Aki nem tud részt venni a személyes/online találkozásokon, utólag megkaphatja az ott elhangzottak felvételét (amennyiben a résztvevő tanulók beleegyezésével készül ilyen).
 • A tanfolyammal nem jár diploma, vagyis a részvétel nem jogosít fel semmilyen tevékenység gyakorlására, nem jelent szakképesítést. Maga a tanfolyam is inkább egy közös út, mint intézményi keretekhez hasonlító képzés.
 • A tanfolyam során rendezett gyakorlóműhelyek költségei benne foglaltatnak a tandíjban. A tanfolyam utáni szakkörök már külön díjazásúak, ahogyan az esetleges ráadás anyagok is. Viszont akár teljesen nyitottak is lehetnek újonnan látogatók számára. A tanulók természetesen kedvezménnyel vehetik ezeket igénybe.
 • A tananyagokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében havonta tervezem megosztani, de ettől előzetes egyeztetés után el lehet térni (akár egyéni szinten is, a csoporttól némileg kiválva). A rugalmasság jegyében az egyik díjbefizetés csoportból a másikba át lehet térni az év során, legfeljebb két alkalommal (például az első negyed után havi fizetésre, aztán az utolsó felét egyben átutalni).
 • A befizetésed után kapod meg az adott tananyagrészt, általában az adott hónap 6-án, de ennek ütemezése az első néhány hónap tükrében változhat. Érdemes az adott hónap elején, esetleg az előző hónap végén befizetni a tandíjat, hogy időben megkaphasd az anyagot és felkészülhess a csoportos beszélgetésekre.
 • Tandíj visszaigénylési feltételek: az ÁSzF 6. pontja értelmében visszaléphetsz az első tananyagrész kiküldését követő 14 munkanapon belül. Ha a kifejezett kérésedet írásban és a jelentkezési űrlap kitöltését követő 14 munkanapon belül jelzed felém, visszautalom az első befizetett díjat. Amennyiben folytatod a tanfolyamot 14 munkanap után is, a következő befizetéseket csak akkor igényelheted vissza, ha még a vonatkozó tananyag megosztása előtt, írásban jelzed felém az igényedet. Miután megkaptad az anyagot, annak tandíja nem visszaigényelhető (lásd a ÁSzF 6.7. b pontját). Amennyiben több, mint egy tananyagrészre fizetsz be az elején (élve az ilyen esetre felkínált kedvezményekkel), először csak az első tananyagrészt kapod meg, majd 14 munkanap után a többit, így megmarad a lehetőséged, hogy élj az elállás jogával.

A tananyagok magukban foglalják a több, mint 1350 oldalnyi írásos tananyag feldolgozását megkönnyítő videó- és hangfelvételek árát is.

Ajánlói kedvezmény:

 • Hívd meg ismerőseidet, és minden meghívottad után (ha befizették a tanfolyam díját) a tanfolyam következő díjából kedvezményt kapsz: a meghívottad által választott díj 10%-át. Tehát mindaddig, amíg ő folytatja, Te kedvezményre vagy jogosult! Emailben jelezheted felém az ajánlásokat.
Share This