Ősvaló

tanácsadás

Ősvaló tanácsadásÖsszhangban a környezettel, az idővel és valódi lényeddel

Egy közös felfedezőútra hívlak a sorsfejtés világába, ahol térképet kapsz lehetséges eseményeid alakulásához, tevékenységek időzítésére. Hagyományos keleti módszerek tanításain keresztül mélyebben megismerheted önmagad, tisztázhatod viszonyulásaidat, szerepeidet, felismerheted az erősségeidet és gátló tényezőidet. Az általam használt módszerek a lehetőségek több szintjén működnek, így átfogó szemlélettel adhatnak támpontokat ahhoz, miként találhatod meg a helyed a változó világban, miből meríthetsz erőt, lelkesedést a továbbhaladáshoz, céljaid eléréséhez.

A szolgáltatások és az írásaim megtekintéséhez vízszintes vagy függőleges irányban lehet tovább lapozni, görgetve vagy a kis pöttyökre kattintva.

Sorsunk az Időben

Négypilléres Sorsfejtés és 9 Csillag Ki kínai asztrológiai módszerek segítségével végzett átfogó elemzés a múlt eseményeiről, alapvető mozgatórúgókról és lehetséges fordulópontokról. Térképet ad az élethez, amellyel az egyén a kezébe veheti a saját sorsának alakítását, élhetőbbé teheti a hullámvölgyeket, összhangban a változásokkal.

Helyünk a Térben

Xuan Kong Feng Shui módszerek segítségével végzett átfogó kiértékelés egy épületről és annak lakóiról. Egyetemes elvek mentén összhangba kerülhetsz a külső és belső környezettel, annak térben és időben zajló változásaival, így a lehetőségeket a rendeltetésüknek megfelelően használhatod, felébresztve a fejlődést hozó, éltető erőket otthonodban vagy munkahelyeden.

Emberi tehetségünk kibontakoztatása

Az Ég és Föld kereteket adnak az életünkhöz, de e kereten belül megadatott számunkra a szabad döntés lehetősége, szabad akaratunkkal alakíthatunk sorsunkon és környezetünkön. Önismeretünk, benső erőnk művelése, kapcsolataink és hozzáállásunk meghatározzák lényünket a test-lélek-szellem egységében, emberi törekvéseinket, helyünket a világban és utunkat az életben.

Manapság a fengshui és az asztrológia a közhiedelemben babonás praktikákként, áltudományként, mások hiszékenységét kihasználó trükkökként ismertek. Józan, logikus gondolkodású ember nem nagyon akar közeledni az ilyesmihez, és sokszor jogos is a hozzáállása. Tanulmányaim során tisztázódott előttem, hogy mennyi tévhit hatja át ezeket az ősi módszereket. Tanítóim – Joseph Yu, Halassy Marianna és Heluo Hill – útmutatásai felfedték előttem a hiteles alkalmazhatóságuk gyakorlatát. Egyéni kutatások és az éveken át végzett lelkiismeretes tanácsadás során pedig világossá vált számomra, hogy a világegyetem jelenségeivel foglalkozó hagyományok sokkal inkább tudományos (kozmológiai, fizikai, matematikai, környezeti, társadalmi, antropológiai) megfigyelések, empirikus megállapítások és logikus következtetések nyomán születtek. Művelőik teljes körűségre törekednek, az összefüggéseket, kapcsolatokat, az Egyetemes Egész elvét tartják szem előtt. Célom ezt folytatni és útmutatást nyújtani a tanácsot kérőknek valódi lényegük kibontakoztatásához, megvilágítva számukra az egyéni sajátosságaikban rejlő értékeket.

Az Ősvaló oldalon háromféle hírlevélre lehet feliratkozni, amelyek egymástól függetlenek, mert csak az adott dologról szolgálnak értesítési csatornaként. Ha csak az ismeretterjesztő dolgok érdekelnek, akkor elég arra feliratkoznod, de ha csak a másik kettőre teszed meg, akkor nem fogsz ilyen jellegű értesítést kapni – így elkerüljük a kéretlen üzeneteket. Mióta a népszerű közösségi média felületeken nem feltétlenül jutnak el a bejegyzések az emberekhez, ezek közvetlen közlési eszközként szolgálhatnak nekem, te pedig értesülhetsz a lehetőségekről, érdekességekről.

Ég adta lehetőségek

Kínai asztrológiai / sorsfejtési tanácsadás

Emberi tehetségünk

Önmagunk művelése

Föld adta lehetőségek

Feng Shui tanácsadás

Összhangban az Idővel

Négypilléres Sorsfejtés, 9 Csillag Ki, asztrológia, előrejelzések

Összhangban önmagunkkal

Önismereti írások, eszközök és útmutatók a bennünk rejlő lényegiség kibontakoztatásához

Összhangban a Térrel

Írások Feng Shuiról és környezettudatosságról

Szakmai háttér