Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz mindennek a kezdete és vége. A 2019 második felétől induló, és 2021 februárjáig tartó időszakban leginkább használható két ősminőséget (avagy életvezetési hajtóerőt) mutatom be legújabb írásomban. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Az idő változását az ősi keleten tíznapos hetekben (旬 xún) mérték, napjai sorban a Tíz Égi Cselekvőt (十干 shí​gān) testesítették meg, szemléltetve a Természet eleven fejlődését és az elerőtlenedő hanyatlását. Első tagjuk, a 甲 Jia (Yang Fa) a kezdetet, a sarjadó növények felszínre bukkanását tükrözi, a második tagjuk a terjeszkedő hajtásokat, gallyakat és így tovább egészen a visszahúzódó állapotig, amikor a Természet az új élet magvát hordozva, elrejtőzve várakozik, erőt gyűjt. A legutolsót fejezi ki a 癸 Gui, a tizedik Égi Cselekvő, ami minden 3-assal végződő évszámú év eseményeit, tettekben megnyilvánuló minőségét is jellemzi. Yin Víznek is nevezik. Modern alakja lábakat (癶) és eget (天) ábrázol, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy az akupunktúrában a lábfej feleltethető meg neki, 癸 Gui időszakban nem szabad tűt szúrni a lábba. Régi képjele a négy irányból egy középpontba tartó (vagy a négy irányba széttartó) vizeket ábrázolja. Az ősvíz képe aztán átalakult a szertartásos áldozás, imádság motívumait ábrázoló jellé. Ősvíz jelképek Égi értelemben az Ősvízre esőként, ködként, a Földön harmatként, vízforrásként tekinthetünk. Ezek a megfeleltetések, megnyilvánulások csak hasonlóak, de nem azonosak az ősminőséggel. Általuk megismerhetjük Gui jegyet, de a köd vagy harmat nem azonos a Guival. Ez a leginkább yin minőség a sorban, kifinomultságát, rendkívüli változékonyságát és alkalmazkodóképességét, gyöngéden ható, ám egyben kiszámíthatatlan természetét emlegetik az ősi szövegek. 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo így jellemezte: 癸水非雨露之謂,乃純陰之水。發源雖長,其性極弱,其勢最靜,能潤土養金,發育萬物 „A 癸 Gui...
Lényeg és Alkalmazás (體 Tǐ és 用 Yòng)

Lényeg és Alkalmazás (體 Tǐ és 用 Yòng)

A következő írás az Ősvaló Négypilléres Sorsfejtés tananyagból kiemelt részlet. Tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, utánközlése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkolása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A világegyetemben e két őselv párban létezik. Mindkettő magában foglalja a változást és a szerkezeti felépítést, bár ha pusztán ez a megkülönböztetés alapja, akkor az előbbi az Alkalmazás, az utóbbi a Lényeg. Például az Élet és a Sors, a képlet és annak megélése, a születési képlet és a változó sorsidőszakok, a Nap Mester és a képlet felépítése stb. egymáshoz viszonyítva szintén kifejezi ezt az elvet. „Ami megtörténhet, mind megtörténik. Ez a kvantummechanika. De ez nem jelenti azt, hogy minden megtörténik. A fizika többi ága ugyanis azt írja le, mi történhet meg, és mi nem. A fizika tehát azt mondja nekünk, hogy végül minden a geometriára és az elemi részecskék kölcsönhatásaira szűkül le. És a dolgok csak akkor történhetnek meg, ha e kölcsönhatások tökéletes egyensúlyban vannak.” — Garrett Lisi, a mindenség elméletéről tartott TED-előadásában Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Lényeg (體 Tǐ): a dolgok testi (fizikai), formai, alapvető, lényegi, tényleges, eredendő minősége; anyag, szerkezet, (mérték)egység, rendszer, elmélet, alapjelleg, alapigazság. Alkalmazás (用 Yòng): a dolgok tartalmi, eseti, megfoghatatlan (metafizikai) minősége, érzékelt megnyilvánulása, hatása, működése, viselkedése, értelmezése, megélése, alkalmazása szerinti minősége. Ahogyan egy savas dolog lehet lúgosító (pl. citrom, ananász, sör) és egy lúgos dolog lehet savasító (pl. konyhasó), úgy egy yang dolog is lehet yinesítő vagy egy yin dolog yangosító. A savas ill. lúgos jelzők az anyag kémhatására vonatkoznak, a savasító...
Jel és jelkép: 2016, a Tűz-Majom éve

Jel és jelkép: 2016, a Tűz-Majom éve

Jel, jelenet, jelentés és jelkép szorosan összefonódott az ősi nyelvekben, bár mára homályba veszett több kifejezés magyarázata, valódi eredete. A 2016-os évet előkészítő cikksorozat bevezető részében a 丙 Bing és a 申 Shen kínai írásjegyeket képező ősi jel-képek eredetét igyekszem feltárni. 2016. február 4. 09:46 UTC – 2017. február 3. 15:34 UTC között a 丙申 Bing-Shen (Tűz-Majom) pillérrel jelölt napév zajlik. Pontos helyi időpontját, valódi napidőben a földrajzi koordináták ismerete és az időegyenlet segítségével lehet kiszámolni. <<< Tűz Majom évi előrejelzés itt olvasható >>> Ciklusok A keleti időszemlélet visszatérő lényegi mintázatú, de megnyilvánulásaiban meg-megújuló, fejlődő időszakok szerint tekinti a történéseket. Az egyik legalapvetőbb ciklus az öt változási állapot (五行 wǔxíng) szerinti fejlődési folyamat, ami a világegyetem ötrétű szemlélete: a valóság minden jelensége az öt őselv valamelyikének megnyilvánulása. Ennek kiterjesztéséből adódik a tízrétű és tizenkétrétű szemlélet: a 10 Égi Cselekvő (天干 tiāngān) és a 12 Földi Támasz (地支 dìzhī) ciklusai. A 10-es ciklus az az öt állapot yin és yang szerinti megkülönböztetéséből, a 12-es ciklus pedig az öt állapot bizonyos 12 lépcsős fejlődési folyamatából adódik. Ezek legkisebb közös többszöröse a 60, vagyis a következő mértékegység a 60-as nagyciklus (大周 dàzhōu). Hagyományosan három ilyenből adódik egy 180-as nagykorszak (大元 dàyuán). Ha napévekben mérünk, akkor 144 nagyciklus (avagy 432 alkalommal ismétlődő, de meg-megújuló 60-napéves ciklus) alatt lesz teljes a 25920-éves nagyév / precessziós év (大年 dànián / 歲差年 suìchà nián). A kínai időszemléletben ezeken kívül természetesen vannak más (pl. 4-es, 9-es, 20-as) ütemben zajló ciklusok is, amelyek időről időre találkoznak az előbb felsorolt ciklusokkal. Minden napévet egy adott pillér képvisel a 60 napéves ciklusban. Minden pillér két részből áll: egy felső, égi,...