Öt Bölcsesség a Négypilléres Sorsfejtésben

Öt Bölcsesség a Négypilléres Sorsfejtésben

Letöltés 2012-től kezdve, Irini Rockwell tanítványaként, egy több héten (s több, távoktatásban eltöltött hónapon) át tartó képzés során betekintést nyerhettem az Öt Bölcsesség nevet viselő, Csögyam Trungpa által kidolgozott, ősi alapokon nyugvó önismereti és életvezetési módszerbe, amelyet igyekszem a tanácsadói gyakorlatban is alkalmazni. E tanulmányaim gyümölcseként, 2014 májusán, mintegy negyven önkéntes közreműködésével dolgoztam ki az Öt Bölcsesség alkalmazási gyakorlatát a Négypilléres Sorsfejtésben, amely – tudomásom szerint – egyedülálló a világon, noha az alapját képező elvek és megfigyelési tapasztalatok már kidolgozásra kerültek a régi alapművekben, ám a két rendszer alkalmazását nem kapcsolták még össze. A Wisdoms@Work műhelymunkájaként készített összefoglaló dolgozatom megtekinthető, illetve PDF-ben letölthető. Ajánló: A Five Wisdoms Institute honlapja Az Öt Bölcsesség Intézet magyarországi képviseletének (Five Wisdoms Hungary) Facebook-oldala Irini Rockwell: Az Öt Bölcsesség Energia, Lunarimpex Kiadó,...
A Sárga 5 mint személyiségtípus

A Sárga 5 mint személyiségtípus

Az alábbiak egy általános jellemzést foglalnak össze az 5-ös számmal jelölt Qi minőségéről, amelyek az 5-ös években vagy hónapokban született egyének személyiségében, viselkedésmintáiban is hajlamosak visszatükröződni. Persze teljes egészében és személyre szabottan nem fedhetik le. Fontos szem előtt tartani, hogy nem csupán e jellemzés vagyunk, nem pusztán egy (vagy több) szám vagyunk, hanem önálló, szabad akarattal bíró, változásra képes egyedi lények. E leírás tehát ne korlátozzon, inkább lelkesítsen, útmutatóként szolgáljon önismeretünkhöz, jellemfejlődésünkhöz, életvezetésünkhöz. A Sárga 5 mint jelkép, őselv Kivételes minőség a kilenc között; nem tartozik hozzá trigram, ugyanakkor a többi nyolc belőle ered s benne egyesül. Ebből kifolyólag kicsit visszatükrözi mind a nyolc társát, legfőképpen a másik két Föld minőséget. Sőt, szokás ez utóbbiakkal helyettesíteni is (férfiak esetén 2-es, nők esetén 8-as képviselheti az 5-öst), ami bizonyos helyzetben elfogadható, de a tapasztalatok szerint önálló jellemvonásai világosan megkülönböztethetőek, határozott egyéniséggel rendelkezik. A Sárga 5-ös a Közép, amely egyesíti és összehangolja a többi változó minőséget, fenntartva a ciklikus működést. Mindent összetartó erő, nyugvópont. Összekapcsolja a Mennyek, a Föld és az Ember birodalmát. A jobb oldali ábra közepén is látható jeléül ezért kínai 王 wáng (király) írásjegyéhez hasonlatosat választott Heluo, a 9 Ki módszer kutatásában úttörőnek számító holland metafizikus. Hagyományosan egyébként a császár, a mindenkori uralkodó (帝 dì) jelképe a Sárga 5-ös, ami egyaránt lehet zsarnoki, elnyomó és a mindenséggel összhangban kormányzó. Éppúgy megfelelhet neki a Jon Sandifer nyolcágú csillaga (✳), ami az egyetlen középpontban összefutó nyolc irányt jelképezi. Ebben a tekintetben érdemes visszatekinteni a kínai 帝 dì írásjegyre, amelynek ősi alakja minden irányból összekapcsolódás csillagszerű képét ábrázolja az uralkodó világmindenséget átfogó hatalmát jelképezve – pecsétnyomós változatai érdekes módon ráillenek a...