Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

Feng Shui – Xuan Kong Repülő Csillag ismertető

A nyugati világban a Feng Shui iránt érdeklődők általában először egy olyan módszerrel találkoznak, ami bár egy ősi hagyomány nevét viseli és a környezettel való összhangot hirdeti, mégsem létezik régebb óta, mint az 1980-as évek közepe és a gyakorlatban alig nyújt többet, mint placebo-hatást. E megközelítés hitelessége azonnal megdől, ha józan ésszel belegondol az ember, túllépve a szimbólumokon (ezoterikus szóhasználat, szobrocskák, varázskellékek stb.) és a „tanácsadó” kereskedőket megszégyenítő rábeszélő erején, amivel újabb és újabb kellékek vásárlására veszi rá az ügyfelet, miközben az alkalmazás gyakorlati részleteit misztikus ködben tartja. Ennek semmi köze sincs ahhoz, amit az ősi keletiek Feng Shui néven ismernek… Némi kutatás után olyasmikre lehet bukkanni, hogy két „iskolája” van a fengshuinak: az egyik csak a környezet kézzelfogható viszonyainak megfigyelésével foglalkozik (Forma Iskola), a másik pedig a megfoghatatlan energiákat vizsgálja egy mágneses tájoló és képletszámítások segítségével (Iránytűs Iskola). Nos, ez is téveszme. Valóban történt egy szétválás a Song-korszakban (i.sz. 960-1279), de annak inkább földrajzi okai voltak, az egymástól távol praktizáló két fő mester akkoriban más részletekre helyezte a hangsúlyt az alkalmazásban, eltérő módszerekkel élt – ám mindketten használtak iránytűt (ún. luopant) és egyaránt figyelembe vették a terepformákat is. A lényegi különbségek később jelentkeztek, amikor az eltolódott hangsúly miatt az eredeti tudás átadása töredékessé, hiányossá vált. Voltak azonban, akik az eredeti egységes tanításokat megőrizték (pl. Xu Reng Wang, Wu Jing Luan, Jiang Da Hong) és szóbeli átadásokkal lehetővé vált, hogy a XVII.-XIX. században végül újjászülessen a teljes körű, átfogó gyakorlati alkalmazás. Ekkortól kezdve maradtak fenn írásos formában is emlékek erről a Xuan Kongnak nevezett megközelítésről. A Xuan Kong irányzat fő tanítása az, hogy egy helyre ható erők vizsgálata elválaszthatatlan...
Négypilléres Sorsfejtés – ismertető

Négypilléres Sorsfejtés – ismertető

A leginkább „kínai asztrológiaként” ismert Négypilléres Sorsfejtés (kínaiul: 四柱八字命理學 Sìzhù Bāzì Mìnglǐxué) kerül most bemutatásra, későbbi írásokban pedig tisztázom a módszert övező tévhiteket, mélyítve a felszínes megközelítéseket. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A „természet adta qi” elmélet (稟氣論 bǐngqì lùn) szerint sorsunkat a világrajövetel pillanatában, az első lélegzetvétellel magunkba szívott qi (avagy magyarosan: csí) határozza meg. Horoszkópunk, azaz születési képletünk a világegyetemet átható életerő személyünkre érvényes tulajdonságait ábrázolja négy pillér tükrében: az születési év, hónap, nap és időpont „oszlopaival”. Az időpont pontossága itt ugyanúgy fontos, mint a nyugati horoszkópoknál, de viszonylag nagyobb időkeretet foglal magába: ún. kettősórák szerint tekintjük, ami a nap 24 órájának kétóránkénti felosztásával kapható. Ezek a pillérek képet adhatnak többek között az egyén uralkodó érzelmi mintáiról, előnnyé formálható készségeiről és leküzdendő nehézségeiről, alapvető személyiségjegyeiről, viselkedési hajlamairól, belső motivációiról, családi viszonyairól stb. az élet különböző területein. Megjegyzendő, hogy nem nevezhető igazán asztrológiának, hiszen nem különféle csillagok, csillagképek megfigyelésén alapul, az idő jelölésére 10 „égi” és 12 „földi” minőséget használ, amelyek összesen 60 párt alkotnak meghatározott rend szerint. Ezek a Nap és a Föld összetett viszonyainak változása szerint alakulnak, a szoláris naptár rendszerét követve, ami 24 részre osztja az évkört. A módszer gyökerei a hagyomány szerint a kínai időszámítás hajnaláig nyúlnak vissza, alkalmazása pedig igazoltan legalább a Tavasz és Ősz korszakig (i.e. 770-476). Mai alkalmazását Ziping sorsszámításnak is nevezik jeles képviselője és megreformálója tiszteletére. A nyugati asztrológiával ellentétben nem horoszkóppal, hanem egy nyolc jelből álló négyoszlopos táblázattal ábrázolja az egyén születési mintázatát. Persze a hagyományos mellett léteznek körkörös leképezést alkalmazó megközelítések is. Milyen egy Négypilléres születési képlet...
Kilenc Csillag Ki – ismertető

Kilenc Csillag Ki – ismertető

Ugyan a Kilenc Csillag Kit szokás „Feng Shui Asztrológiának” nevezni, mert alapelveik s gyökereik közösek, ám alkalmazásukat tekintve valójában a Fengshui és a 9 Ki két különálló, egymással nem vegyíthető módszer. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Magyar nyelven eddig mindössze Jon Sandifer könyve (Feng Shui Asztrológia, Édesvíz, 1998) jelent meg a témában, ami abból a szempontból szerencsés választás lehet, hogy Sandifer merített több hiteles 9 Ki könyvből is, így egy érett, átfogó művet olvashatunk általa. Felhasználta többek között Steve Gagné és John Mann ember- és táplálkozásközpontú szemlélettel megírt gyakorlati tapasztalatokon alapuló útmutatóját a módszerhez (The Nine Ki Handbook, 1985), illetve Takashi Yoshikawa átfogó személyiségleírásait (The Ki, 1986). Az angolul értők számára a könyv Bibliográfiájában felsorolt műveket szívből ajánlom, valamint Joan Haner új könyvét (Your Hidden Symmetry, 2013) is a Jon Sandiferéhez hasonló eleven, életszerű személyiségleírásai kapcsán. Megjegyzendő, hogy Howard Gardner többszörös intelligencia elmélete, továbbá Don Richard Riso és Russ Hudson Az enneagram bölcsessége (Park Kiadó, 2011) c. könyve ugyancsak kilenc személyiségtípus szerinti útmutatóval szolgál a lelki-szellemi fejlődéshez, s bár a leírások terén hasonlóságok fedezhetőek fel a Kilenc Csillag Kivel, egészen más elvekre épül az elmélete – továbbá sem az időciklusok, sem az irányrendszer nem része az alkalmazásának, láthatóan kizárólag az Ember szintjén mozog. Kozmológiai háttér A kilences szám jelentős szerepet töltött be az ősi kultúrákban, kapcsolatban állt a mennyei hatalmakkal, közvetíthette annak üzenetét különféle jelképeken keresztül, kifejezhetett időszerűséget, útmutatásul szolgálhatott a beavatottak számára a világegyetem megértéséhez vezető úton. A kilences számra épülő metafizikai módszerek legismertebbje talán a kínai Repülő Csillag Feng Shui, illetve a szintén...