2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 a Föld Disznó éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 己亥 Ji-Hai. A Föld Disznó napév kezdete (világidő szerint / UTC): 2019. február 4. 03:14A Föld Disznó holdújév: 2019. február 5. (a feb. 4. 21:03-as újholdat követő nap) Régi sorsfejtési művekben mind a 亥 Hai (Disznó), mind a 己 Ji (Yin Föld) jegyet a gyűjtéssel, felhalmozással és megtartással hozzák összefüggésbe, bár más-más szempontból. Az előbbi olyan, akár a mélységes tenger, melyből a földi élet született vagy a csonthéjas mag, mely magába zártan őrzi a teremtő erőt. Az utóbbi olyan, akár a lágy termőtalaj, lényege az, hogy teret és alapot ad a lehetőségeknek, a létezés szálait szőttesként összefonja, értékeket megőrző, életet fenntartó. Ez az év sokunk számára szólhat a becsben tartott dolgok ápolásáról, mélyről fakadó tudás műveléséről, értékteremtésről, valódi kincseink felfedezéséről, új kezdetekről s már elindított folyamatok gondos fenntartásáról. Te milyen értékeket szeretnél megőrizni az utókor számára? Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — sorsfejtés tanfolyam — írások A Föld Disznó természete A változásokat a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz) 60-féle pillérrel szemlélteti, melyek közül a 己亥 Ji-Hai (Föld-Disznó) a harminchatodik. Az egyetemes életerő fejlődésének azon állomását tükrözi ez, amikor a Természet elevensége elcsitult, az élet visszahúzódik a talajfelszín alá s elraktározódik, a fák ereje visszatér a gyökerekbe. „Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket.”(Petőfi Sándor) Akárcsak a tavalyi pillér, ez is a Síkvidékek Fája, ami a pillér egészéből fakadó, eredendő, alapvető lényegiség, nem pedig az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség. Kifejezi...
Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Mit rejt magában a Sárkány s Kutya találkozása? Az adott időszakhoz jelképesen kapcsolódó utalásokat Ázsiában komolyan veszik, részben babonás hitből fakadóan, részben pedig azért, hogy megértsék az adott időszak hatásait, hogy jobban ráhangolódhassanak és kihasználhassák kínálkozó lehetőségeit. A régi magyar naptárban április a Szelek hava, avagy Szent György hava, akit egyébként gyakran ábrázolnak sárkányt legyőző lovagként. Elgondolkodtató egybeesés, hogy a keletiek szemléletében az időkör ötödik – évi viszonylatban a Gergely-naptárban leginkább április hónapjára eső – szakasza szintén a  Sárkány képét tükrözi. Napi viszonylatban mindig a Sárkány jelöli a reggelt (kb 7-9 óra között), az ébredés és mozgásba lendülés időszakát, az emberek ilyenkor kelnek fel vagy kezdik a munkát. Mint azt az Ősvaló honlapon közölt írásaimban többször is igyekeztem hangsúlyozni, az állatképek mögötti fogalmak ősi kínai elnevezései nem tényleges állatokra utalnak, hanem általában valamilyen fejlődési állomással, a világegyetem valamilyen változásával kapcsolatos elvont dolgot fejeznek ki. A Sárkány csak egy jelkép, amit ehhez az elvont időminőséghez kapcsoltak az összefüggések könnyebb megértése, megjegyzése érdekében. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Sárkány mint hatóerő Átmenetet képez két évszak (az északi félgömbön a tavasz és nyár, a déli féltekén az ősz és a tél, illetve általánosabb értelemben a keleti Fa és a déli Tűz jegyek) között – így az egyetemes változásokat kormányzó Föld erőt képviseli. Kínai írásjegye (辰) maga is szoros összefüggésben áll a földműveléssel, a szántás idejével: egy embert ábrázol, amint két kezében egy ősi kapát tart. Köznapi jelentéseiben őrzi az idő fogalmát, valamint az ősi életritmus égitestekhez, csillagokhoz való igazodását. Egy I. századi értelmező szótár úgy ismerteti mint „a...
A Kígyó jegy tulajdonságai

A Kígyó jegy tulajdonságai

A Kígyók nagy gondolkodók, átalakítók, bámulatos felfogóképességgel. Folyton önmagukat meghaladva falják a tudás minden gyümölcsét; ahogy a kígyók kiakasztják állkapcsukat, hogy nagyobbra táthassák szájukat, a Kígyó szülöttek is sokkal többet képesek magukba fogadni, mint azt hihetnénk. Szeretik a szélsőségeket, a határokat feszegetni, a végsőkig elmenni, megszerezni a titkok titkát, a végső tudást, majd visszatérni. Ételekben is leginkább az intenzív ízeket, a már-már elviselhetetlenül csípős, sós vagy épp töményen édes ízeket kedvelik, az elemi lényegiség megnyilvánulásait.Sokat mérlegelnek, jól megrágják a dolgokat, mielőtt véleményt formálnának – ezt szépen tükrözi a kígyók hosszú emésztése is. A kínaiak úgy tartják, a hangsúlyos Kígyó szülötteknek történelemformáló hatása van. Mi sem támasztaná ezt jobban alá, mint hogy Mao Ce Tung kínai elnökön, Julius Ceasar római császáron kívül hat amerikai elnök is Kígyó évében látta meg a napvilágot: Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, William Howard Taft, Benjamin Harrison, William Henry Harrison. Számos ember életét megváltoztatták tetteikkel Charles Darwin, Indira Gandhi s Oprah Winfrey. De Kígyó évében született a világutazó Gróf Teleki Sámuel is, aki az első közkönyvtárat saját köteteivel töltötte fel. Bartók Béla, Franz Schubert páratlan zeneműveit, Greta Garbo és Audrey Hepburn alakításait, Mary Shelley, Baudelaire vagy Goethe írásait, valamint Pablo Picasso alkotásait pedig az egész világ csodálhatja. Páratlanul energikus, élettel teli lényük, zseniális értelmük, közvetlenségük és igazságszeretetük, önmagukba vetett mélységes hitük tette őket különlegessé. Úgy éltek, ahogy ők akartak, nem külső szempontok, konvenciók, elvárásoknak való megfelelési vágy, hanem belső kincsként gondozott, józan s bölcs ítélőképességük, szilárd alapokon álló önállóságuk és igaz emberségük vezette őket a döntéseikben. A Kígyók a jelenben élnek, a valódit művelik – vagy ahogy Picasso mondta: „Az a művészet,...