2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 a Föld Disznó éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 己亥 Ji-Hai. A Föld Disznó napév kezdete (világidő szerint / UTC): 2019. február 4. 03:14A Föld Disznó holdújév: 2019. február 5. (a feb. 4. 21:03-as újholdat követő nap) Régi sorsfejtési művekben mind a 亥 Hai (Disznó), mind a 己 Ji (Yin Föld) jegyet a gyűjtéssel, felhalmozással és megtartással hozzák összefüggésbe, bár más-más szempontból. Az előbbi olyan, akár a mélységes tenger, melyből a földi élet született vagy a csonthéjas mag, mely magába zártan őrzi a teremtő erőt. Az utóbbi olyan, akár a lágy termőtalaj, lényege az, hogy teret és alapot ad a lehetőségeknek, a létezés szálait szőttesként összefonja, értékeket megőrző, életet fenntartó. Ez az év sokunk számára szólhat a becsben tartott dolgok ápolásáról, mélyről fakadó tudás műveléséről, értékteremtésről, valódi kincseink felfedezéséről, új kezdetekről s már elindított folyamatok gondos fenntartásáról. Te milyen értékeket szeretnél megőrizni az utókor számára? Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — sorsfejtés tanfolyam — írások A Föld Disznó természete A változásokat a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz) 60-féle pillérrel szemlélteti, melyek közül a 己亥 Ji-Hai (Föld-Disznó) a harminchatodik. Az egyetemes életerő fejlődésének azon állomását tükrözi ez, amikor a Természet elevensége elcsitult, az élet visszahúzódik a talajfelszín alá s elraktározódik, a fák ereje visszatér a gyökerekbe. „Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket.”(Petőfi Sándor) Akárcsak a tavalyi pillér, ez is a Síkvidékek Fája, ami a pillér egészéből fakadó, eredendő, alapvető lényegiség, nem pedig az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség. Kifejezi...
2017: Tűz-Kakas évi útmutató

2017: Tűz-Kakas évi útmutató

2017 a Tűz Kakas éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 丁酉 Ding-You. A lehetőségek és változások éve. Naná! Csakhogy minden év ilyen… a világegyetem változik, semmi sem állandó. Józanabb kérdések tehát: Milyen váltást, milyen lehetőségeket hoz az életünkbe? Hogyan készülhetünk fel a hatására, hogy a legjobbat hozhassuk ki önmagunkból? Régi sorsfejtési művekben mind a 丁 Ding (yin Tűz), mind a 酉 You (Kakas) jegyet a beteljesüléssel, dolgok beérésével, felnőtté válással hozzák összefüggésbe. Valódi erőnk felismerését képviseli. Készen állunk felegyenesedni, valóban kibontakozni, teljesen felvállalni önmagunkat? Hajlandóak vagyunk levetni régi berögzült szokásmintáinkat és a természettel összhangban megújulni? Nem mentesülünk a terhek s kötelezettségek alól, azonban ha teljesen felvállaljuk magunkat, akkor készen állhatunk őszintén, valóban szembenézni a helyzettel. A jelen valóságával. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A Tűz Kakas természete Minden évhez, hónaphoz, naphoz és kettősórához társul egy időminőség (ezek együtt alkotják a sorsunk négy pillérét), ami a természeti változásokat szemléltető 60-as ciklus egyike. Idén az év időminősége a yin Tűz és a Kakas elvont összetevőkből álló pillér. Ahogy számos dolog a keleti metafizikában, yin-yang elv szerint működik: az idei év a tavalyi (yang) Tűz-Majom (丙申 Bing-Shen) yin párja. Hozzá hasonlóan az alaptermészete a Hegyi Lankák Tüzét képviseli, bár finom eltérésekkel. Ez már egy finomabb, gyöngédebb, bensőségesebb, emberközelibb Tűz, mint az előző évé. Éji Tűz. Az alkonyi Nap párjaként a házakban este gyújtott gyertyalánghoz, lámpások fényéhez vagy az égen előtűnő csillagfényhez hasonlítják. A yang Tűz nappal ontja melegét és ragyogja be a világot, de sötétedéskor eltűnik, s csak hajnalban tér vissza, győzhetetlen erejét bizonyítva. A yin Tűz végig jelen...
2016: Tűz-Majom évi előrejelzés

2016: Tűz-Majom évi előrejelzés

Közkeletű nevén Tűz Majom – sorsfejtési szaknyelven: 丙申 Bing-Shen – évi pillér lehetőségeit igyekszem feltárni 2016-os napévet előkészítő cikksorozat második részében, leginkább a következő kérdéseken keresztül: Mikor is kezdődik pontosan? Milyen minőségeket hordoz? Hogyan változhat a viselkedése az egyes évszakok során? Milyen visszatérő események jellemzők rá a korábbi ilyen évek tükrében? Kapcsolódó írások: A Tűz Majom év és jelképei Tűz-Majom kezdete Számos alkalommal írtam már az évkezdet kozmikus, csillagászati és hagyománybeli hátteréről a Valóságtúra blogon. Most is fontosnak tartom ezzel bevezetni az évi előrejelzést, külön kihangsúlyozni, hogy mi micsoda. A jelképek ámulatba ejthetnek, elterelhetik a figyelmet a tényekről, az alapelvekről, a valóságról. A valódi összefüggések feltárásához illik tisztában lenni a valódi viszonyokkal. Az egyszerűség és áttekinthetőség érdekében a tudományosabb, szakmaibb tartalmakat lenyitható szövegdobozokba helyeztem el – a szöveg a kis V alakú nyílra kattintva jeleníthető meg, anélkül csak a cím látszik. Mi adja a napév, illetve a holdév kezdetét? Amikor a Nap a Földről megfigyelt pályáján elér az Ekliptika 315°-ra, vagyis a Vízöntő/Aquarius szakasz közepére, akkor kezdődik a kínai napév. Ez az évkörön a Nappálya legmélyebb pontja, ezért tekintenek rá napévkezdőként (立春 Lìchūn / A Tavasz Beköszönte). Ehhez a ponthoz legközelebb eső újhold adja a holdév kezdetét, mert a Hold ekkor kerül együttállásba a pályája legalacsonyabb szakaszán járó Nappal. Ilyenkor hagyományos ünnepségsorozatot rendeznek (春節 Chūn​jié / Tavaszünnep) – a holdújév napját egy 8 napos felkészülési időszak és a következő teliholdig számolt (kb. 15 napos) ünneplés övezi. A napévek egészen pontosan tükrözik a valós, csillagászati viszonyokat (elegendő 4 évente pusztán egy napot beiktatni helyesbítésként, ez a szökőnap), holdnaptárral pedig csak igen durva közelítéssel lehet számolni éveket (3 évente egy teljes hónapnyi idővel...
9 Csillag Ki – általános előrejelzés

9 Csillag Ki – általános előrejelzés

Letöltés 9 Csillag Ki – általános előrejelzés, 2015 szeptemberre 9 Csillag Ki alkalmazása a 2015. szeptember 7. 23:00 UTC – 2015. október 8. 14:43 UTC közötti időszak történéseinek általános előrejelzéseire. Ez a módszer a Luoshu bűvös négyzetét használja a változó világ lehetőségeinek szemléltetésére, az eseménymintázatokat kilenc mezőben (Teremben, 宮 gōng) váltakozó számokból lehet kiolvasni. E kilenc számmal – amelyek elvont metafizikai minőségek, őselvek – kifejezhető a valóságunk valamennyi kézzelfogható és megfoghatatlan jelensége. Fogalomtársításaik leginkább a többezer éves Változások Könyvében (易經 Yì​jīng) bemutatott ősjeleken alapulnak. Az ott leírt kínai írásjegyek jelentései egy-egy szónál többet hordoznak, mégis áthatja őket egy őslényeg, ami az írásjegy alakjából vagy a fogalmak közös tulajdonságaiból fakad. Így hát az idézett szövegrészek magyarra való átültetésénél igyekeztem az írásjegyek lehető legszélesebb értelmezhetőségét bemutatni, ugyanakkor a lényegiség mentén kibontani a fogalmakat. társításokat. A felsoroltak jobbára egyszerű vagy nagyon tömörített módon szerepelnek, így mai alkalmazásukhoz elengedhetetlen, hogy továbbgondoljuk. A 3-as ébresztő, felrázó minősége például kifejeződik az elektromos áramban és a villanymeghajtású gépekben;  kiegészítve ezt a „gyorsaság” és „fejlődés” kulcsszavakkal, kirajzolódhat az számítástechnika rohamosan fejlődő és terjeszkedő világa; a „mozgásra gerjesztés” és a „nagy út” és kifejeződik a mozdonyban s a vasúti sínekben; és így tovább. Három fő szempont szerint szokás vizsgálni a Luoshu négyzetét. Elsőként a középső mezőjében helyet foglaló minőségeket fejtem ki, mert ezek – egyfajta Luoshu Trendként, ahogy Heluo nevezi – határozzák meg, hogy a többi mezőben milyen szám szerepel, tehát átfogó hatással vannak az eseménymintázatokra. Másodikként a zavarokra, tévesztésekre, kizökkenésre hajlamosító területeket, az ún. Fordított Luoshu-tengelyeket elemzem, majd pedig a változások súlypontját jelölő Sárga 5-öst mutatom be. Javaslataim a hatások józan megélésére adnak útmutatást, hogy a változásokkal összhangban...
Esettanulmány: Visszatérő mintázatok Fa-Kecske években

Esettanulmány: Visszatérő mintázatok Fa-Kecske években

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Kételyeket eloszlatandóan, illetve a magyar szakirodalomban elsőként, egy átfogó és alapos esettanulmány született, alátámasztandó a Négypilléres Sorsfejtés (avagy kínai asztrológia) mint események előrejelzésében használható módszer hitelességét. Ugyanakkor felhívom a figyelmet az alapelvekre, amelyek ésszerű, tapasztalati tényekkel, visszaigazolásokkal tisztába tehetik a közkeletű ezoterikus zagyvaságokat, jelképtársításokon alapuló üres feltételezéseket, félreértelmezéseket, tévhiteket. A metafizika nem egy hitrendszeren vagy tekintélyelven alapuló tan, hanem a józan ész, megfigyelések, és tapasztalati úton belátható (bár olykor logikai kapcsolatot nem feltétlenül mutató) összefüggések, társítások eszközeivel dolgozó módszer. Mivel a változásokról, az életről szól, lehetőségeket és nem bizonyosságokat képez le, így kimutatásai nem mindig ismételhetőek meg kísérletekkel. Az ősi kínai időszámítás 60-as ciklus szerint működik, vagyis ugyanaz az időminőség 60 időegységenként tér vissza (60 évente, 60 havonta, 60 naponta, 60 kettősóránként). Tehát a 2015-ös 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) év korábban 1955-ben, azelőtt 1895-ben, azelőtt 1835-ben nyilvánult meg, és így tovább. Most ezeket az éveket vizsgálom meg alaposan a világtörténelmi események tükrében és rámutatok a visszatérő, ismétlődő mintázatokra. Mivel a világmindenségben minden jelenség egyedi, ez az ismétlődés inkább spirális, mint körkörös: nem ugyanaz tér vissza, hanem ugyanazon elv más szinten, más módon. Tehát nem ugyanazon adott esemény fordul elő újra és újra, hanem inkább a látszólag különböző események gyökere, az eredendően közös jellemzője, a mindegyiküket összekapcsoló ugyanazon őselv (principium) nyilvánul meg többször egymást követően. Ezen esettanulmány mindenekelőtt felsorolásszerűen közreadja az egyes évek eseményeit, majd összefoglalja őket a felismert mintázatok alapján és visszavezetve őket egyetlen őselvre (illetve néhány még elemibb őselv kölcsönhatására). Elfogulatlanul hasonlóságokat, fogalomtársításokon alapuló kapcsolatokat, közös pontokat keresve az egyes példákban,...