Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz mindennek a kezdete és vége. A 2019 második felétől induló, és 2021 februárjáig tartó időszakban leginkább használható két ősminőséget (avagy életvezetési hajtóerőt) mutatom be legújabb írásomban. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Az idő változását az ősi keleten tíznapos hetekben (旬 xún) mérték, napjai sorban a Tíz Égi Cselekvőt (十干 shí​gān) testesítették meg, szemléltetve a Természet eleven fejlődését és az elerőtlenedő hanyatlását. Első tagjuk, a 甲 Jia (Yang Fa) a kezdetet, a sarjadó növények felszínre bukkanását tükrözi, a második tagjuk a terjeszkedő hajtásokat, gallyakat és így tovább egészen a visszahúzódó állapotig, amikor a Természet az új élet magvát hordozva, elrejtőzve várakozik, erőt gyűjt. A legutolsót fejezi ki a 癸 Gui, a tizedik Égi Cselekvő, ami minden 3-assal végződő évszámú év eseményeit, tettekben megnyilvánuló minőségét is jellemzi. Yin Víznek is nevezik. Modern alakja lábakat (癶) és eget (天) ábrázol, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy az akupunktúrában a lábfej feleltethető meg neki, 癸 Gui időszakban nem szabad tűt szúrni a lábba. Régi képjele a négy irányból egy középpontba tartó (vagy a négy irányba széttartó) vizeket ábrázolja. Az ősvíz képe aztán átalakult a szertartásos áldozás, imádság motívumait ábrázoló jellé. Ősvíz jelképek Égi értelemben az Ősvízre esőként, ködként, a Földön harmatként, vízforrásként tekinthetünk. Ezek a megfeleltetések, megnyilvánulások csak hasonlóak, de nem azonosak az ősminőséggel. Általuk megismerhetjük Gui jegyet, de a köd vagy harmat nem azonos a Guival. Ez a leginkább yin minőség a sorban, kifinomultságát, rendkívüli változékonyságát és alkalmazkodóképességét, gyöngéden ható, ám egyben kiszámíthatatlan természetét emlegetik az ősi szövegek. 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo így jellemezte: 癸水非雨露之謂,乃純陰之水。發源雖長,其性極弱,其勢最靜,能潤土養金,發育萬物 „A 癸 Gui...