Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Sárkány s KutyaMit rejt magában a Sárkány s Kutya találkozása? Az adott időszakhoz jelképesen kapcsolódó utalásokat Ázsiában komolyan veszik, részben babonás hitből fakadóan, részben pedig azért, hogy megértsék az adott időszak hatásait, hogy jobban ráhangolódhassanak és kihasználhassák kínálkozó lehetőségeit.

A régi magyar naptárban április a Szelek hava, avagy Szent György hava, akit egyébként gyakran ábrázolnak sárkányt legyőző lovagként. Elgondolkodtató egybeesés, hogy a keletiek szemléletében az időkör ötödik – évi viszonylatban a Gergely-naptárban leginkább április hónapjára eső – szakasza szintén a  Sárkány képét tükrözi. Napi viszonylatban mindig a Sárkány jelöli a reggelt (kb 7-9 óra között), az ébredés és mozgásba lendülés időszakát, az emberek ilyenkor kelnek fel vagy kezdik a munkát.

Mint azt az Ősvaló honlapon közölt írásaimban többször is igyekeztem hangsúlyozni, az állatképek mögötti fogalmak ősi kínai elnevezései nem tényleges állatokra utalnak, hanem általában valamilyen fejlődési állomással, a világegyetem valamilyen változásával kapcsolatos elvont dolgot fejeznek ki. A Sárkány csak egy jelkép, amit ehhez az elvont időminőséghez kapcsoltak az összefüggések könnyebb megértése, megjegyzése érdekében.

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

Szeretnél értesülni a közleményekről, eseményekről, újításokról a téged érdeklő témában? Iratkozz fel!

Sárkány mint hatóerő

Sárkány írásjegyeÁtmenetet képez két évszak (az északi félgömbön a tavasz és nyár, a déli féltekén az ősz és a tél, illetve általánosabb értelemben a keleti Fa és a déli Tűz jegyek) között – így az egyetemes változásokat kormányzó Föld erőt képviseli. Kínai írásjegye () maga is szoros összefüggésben áll a földműveléssel, a szántás idejével: egy embert ábrázol, amint két kezében egy ősi kapát tart. Köznapi jelentéseiben őrzi az idő fogalmát, valamint az ősi életritmus égitestekhez, csillagokhoz való igazodását. Egy I. századi értelmező szótár úgy ismerteti mint „a miriádnyi létezőt életre kelése; tőrszerűen helyes hajtások, melyek a csillagok fénylő sugarai felé ágaskodnak”.

Ugyanakkor mind a 12 időjelölő írásjegynek van egy jóval alapvetőbb, elemi jelentése is: az öt változási állapot (öt elem) folyamatosan alakuló erőviszonyainak adott elrendezését ábrázolják. A Sárkányé például a Föld és a Fa állapotát, érzékeltetve, hogy ez még alapvetően egy tavaszi/délelőtti (Fa) jegy, de átmeneti is (Föld), illetve egyes ősi jegyváltozatai a Víz állapotát is megjelenítik.

Mint Földi Támasz, Chen (Sárkány) egy összetett qi, amely elsődlegesen Föld minőséget hordoz, de a keleti jegycsoport tagjaként bővelkedik Fában, illetve ő a Víz raktára, mélységes kútja. Akár egy tó, ahol a hatalmas víztömeget hegyek zárják körül. A tavak környékén bőséges a növényzet, mert a talaj tápanyagban gazdag, átitatódott éltető vízzel. Ez csodálatos bőséget jelezhet amíg kordában van tartva, ám ha egyszer kiönt, elárasztja a vidéket, megmutatja a pusztító erejét.

A Sárkány mint jelkép

Maga a sárkány, illetve a kígyó hullámzó, tekeredő alakja több kultúrában az ősi vizek hatalmának kettős természetét jelképezi: egyszerre életadó s pusztító. Az ókori görög mitológia sárkányai (Δρακωνες) a föld mélyében élő lények, a termékenység urai, misztériumok ismerői voltak, többnyire kincseket vagy szent forrást védelmező őrzőszellemként is szerepeltették őket. A tengerben élő rettentő ceteket (Κητος) is sárkányszerűen ábrázolták.

A kereszténység térhódításával a bibliai kígyó ármányos és gonosz képzete „fertőzte meg”, így mondaköre kiegészült, módosult a legyőzendő bűnök, sötét ártalmak motívumával, bár élőhelyeként néhol megtartották a vízi közeget (ld. Sárkányölő Szent György legendáját; a ceteket a Zsoltárok könyvében). Az ősi lényeg azért még tetten érhető a sárkányos mesékben is: a szűzlányok feláldozása a víz termékenységi aspektusára, a hős küzdelmei a víz megtisztító szertartására utalhatnak.

Sárkány Kutya hexagramokAz igazi tavasz kezdeteként is számon tartott Szent György napját (április 24. – a kínai Sárkány-hónap közepe!) kísérő mennydörgés fontos eleme a magyar néphagyománynak, a bő termés előjelének tekintették. Érdekes kapocs kelet és nyugat közt e szent kapcsán az, hogy a Földünket behálózó Szent György-vonalakat az ősi kínai földtudományban sárkányereknek (龍脈 lóngmài) nevezték. Távol-Kelet gazdag mondavilága bővelkedik a különféle sárkányokban, ezek legnépszerűbbje ugyancsak a természet éledését tükröző, mennydörgő és felvillanyozó, életre gerjesztő erőt képviseli; a yang qi megmozdulásával együtt járó rázkódást, rengéseket s mennydörgéseket is jelent. Hűen tükrözi ezt a Változások Könyve is, melyben részletezett hexagramokból a ䷪ 43. Áttörés (夬 Guài) ősjele ehhez a hónaphoz kapcsolódik – Richard Wilhelm szakértői megjegyzéseiben gátakat áttörő áradáshoz, felhőszakadáshoz hasonlítja, úgy írja le mint hosszan felgyülemlett feszültségek levezetését.

A kínai hitvilág számtalan sárkányfajt különböztet meg, de valamilyen formában általában kötődnek a vízhez. Hatalmuk van az időjárás fölött, ők mozgatják a vizeket, ők felelnek a vízesések alázúdulásáért, a folyók folyamlásáért, a tengerek áramlásaiért, s gyakran jelennek meg hatalmas, kavargó víztölcsérként. Például a legnevesebb, 神龍 Shenlong viharisten zivatarokat, esőket kelthet; 應龍 Yinglong az esők és áradások idején mutatkozik meg; 飛龍 Feilong a felhőket és ködöket lovagolja meg; 燭龍 Zhulong az évszakokhoz kötődő szeleket uralja. Úgy tartják, Kína négy égtájának tengereiben (nyugaton az Indiai-óceán, északon a Bajkál-tó, keleten a Kelet-kínai-tenger, délen a Dél-kínai-tenger) mélyen tisztelt sárkánykirályok lakoznak.

Jelképes értelemben és analógiaként sokszor utalnak a sárkányokra a Fengshuiban is: a változatosan tekervényes tájban, a hullámzó hegyvonulatokban a régiek látták e mennyei lények megnyilvánulását, nem ritkán az egyes terepformákat a sárkány különböző testrészeiként ábrázolták, az otthon kialakítására ideális, virágzóan termékeny helyet sárkányvacoknak, a sárkány barlangjának (龍穴 lóngxué) nevezik az ősi írások.

A Sárkány kapcsolata a Kutyával

Kutya írásjegyeBár az idei évi Kutya és a havi Sárkány egymással szembenálló jegyek, amit a (Kutya) látszólag baltához hasonlatos, valójában szintén elemi, Föld-Fém-Tűz erőviszonyokat ábrázoló ősi írásjegye is tükröz, de találkozásukkor nemhogy csökken az erejük, még jobban megerősödnek, ahogy a Föld rétegeik egymásba torlódnak.

Mondhatni, olyan ez a kettő, akár a zsidó-keresztény világképben a Menny és a Pokol, találkozásuk „eget-földet megmozgató”. Ha bajt jelentenek valakinek, akkor arról mindenki tudni fog; ha üdvözítő erőt, akkor arról mindenki tudni fog.

辰戌之土為魁罡相會,乾坤厚得,覆載含生
„Föld jellegűek, s amikor egymás mellett állnak, akkor ún. 魁罡 Kuí-Gāng [elrendezést alkotnak]: Qian (Ég, Teremtő) ésKun (Föld, Befogadó) jelentőségteljesen megvastagodnak, s fenekestül felforgatják mindazt, amit magukban hordoznak s növesztenek”

三命通會 Három Sors tudománytára c. XVI. századi sorsfejtési mű (fordítás: Hornyánszky Simon)

Gyakorlatilag minden állatjegy a benne hordozott erők által tudja kifejteni hatását. Sárkány és Kutya együtt mind az öt változási állapotot képviselő erőt hangsúlyosan megjeleníti, így a találkozásukkal teljes körű, a valóság minden oldalára kiható változásokat idéznek elő. Ez az elemi, alapvető összefüggés áll a jelképes leírás mögött. Nem kell tehát tartani démoni, poklokat megnyitó hatalomról, s nincs szó jóságos angyalokat szólító mennyei üzenetről sem. Egyszerűen változásokat mutatnak, amik a születési képlet viszonylatában egyéni, személyes hatásokban mutatkoznak. Mindenkinek mást jelent, de a változás átfogó, az élet minden vonatkozására kiterjedő lehet, így jelentősnek mondható, éber figyelmet kíván.

Érdemes készülni minden eddiginél erősebb és kiterjedtebb megmozdulásokra, régi, eltemetett dolgok felszínre kerülésére, lappangó dolgok megmutatkozására. A kavalkádban a lehetőségek megragadása nehezebb lehet, de egyúttal olyan megvalósításokra, fordulatokra is lehetőség nyílhat, amire azelőtt még sosem!

Érdemes cselekedni, amikor alkalom adódik, s nem várni, hogy majd valaki tesz valamit, vagy tohonya módon odébb tologatni. Most lehetőség adódik általános, a dolgok egészét érintő fordulatokra, átfogó változtatásokra, amik nem várhatnak tovább, amikre később nem feltétlenül adódik újabb alkalom…


Szeretnéd kideríteni, hogy számodra milyen személyes hatásokkal jár a Sárkány és a Kutya találkozása?

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This