Hornyánszky Simon

Hornyánszky Simon

feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

Kapcsolat a valósággal sok esetben szűrőkön keresztül működik. A fengshui és az asztrológia a közhiedelemben babonás praktikákként, áltudományként, mások hiszékenységét kihasználó trükkökként ismertek. Józan, logikus gondolkodású ember nem nagyon akar kapcsolatba lépni az ilyesmivel, és sokszor jogos is a hozzáállása. A Feng Shui Reseach Center (FSRC) berkeiben folytatott tanulmányaim során azonban tisztázódott előttem, hogy mennyi tévhit hatja át ezeket az ősi módszereket, Joseph Yu és Halassy Marianna mesterek nagyszerű tanításai felfedték előttem a hiteles alkalmazhatóságuk gyakorlatát. Egyéni kutatásaimon keresztül világossá vált számomra, hogy a világegyetem jelenségeivel foglalkozó hagyományok sokkal inkább tudományos (kozmológiai, fizikai, matematikai, környezeti, társadalmi, antropológiai) megfigyelések, empirikus megállapítások és logikus következtetések nyomán születtek. Művelőik teljes körűségre törekednek, az összefüggéseket, kapcsolatokat, az Egyetemes Egész elvét tartják szem előtt. Célom ezt folytatni és tiszta forrásokból merítve útmutatást nyújtani sorsfejtési módszerekkel, megvilágítva a tanácsot kérők számára az egyéni sajátosságaikban rejlő értékeket, időzítési lehetőségeiket. Kapcsolatot ápolni önmagunkkal, egymással, a világegyetemmel az élet egyik legfontosabb pillére.

Ismerd meg önmagad, vedd kezedbe a Sorsodat!

1998 óta gyakorlok Yang-stílusú Taijiquant a Teljes Valóság Taoista Közösségben, a keleti metafizikai módszerekkel 2007 óta foglalkozom behatóan és átfogó szemléletben:

Miután 2010-ben nemzetközileg elismert fengshui tanácsadói oklevelet szereztem az FSRC-nél, úgy döntöttem, tovább mélyítem ismereteimet és gyakorlati jártasságomat az ott tanult módszerekben (Xuan Kong Feng Shui Repülő Csillag módszer és Víz-módszerek, Négypilléres Sorsfejtés, Yijing, Szilvavirág-jövendölés). Így kerültem kapcsolatba Heluo holland mesterrel, aki 1979 óta életvezetési tanácsadóként és a keleti metafizika tanítójaként tevékenykedik. A szakmában egyedülálló az a megközelítése, ahogy a szimbólumok és mítoszok mögé hatolva bemutatja a módszerek hiteles elméletét és gyakorlatát, két lábbal a földön állva, józan, logikus érveléssel rántja le a leplet az alkalmazást zavarossá tevő tévhitekről. Elhivatott munkájának köszönhetően rendkívüli eredményeket ért el többek közt egzisztenciális problémák, drogfüggők, pszichiátriai betegek kezelésében, valamint eltűnt személyek felderítésében. Nem utolsó sorban úttörőnek számít a Kilenc Csillag Ki sorsfejtési módszer kutatásában, alkalmazásában és tanításában.

Heluo személyes tanítványává fogadott, s három éven át átfogó és intenzív sorsvezetési (ún. Destiny Consultant) képzésben részesített, míg végül 2013-ban – 1997 óta a tanítványai közül elsőként – kiérdemeltem a diplomát. A metafizikai tanulmányokon és a keleti eszmerendszerek (taoizmus, zen, Bushido) vallástól független, egyetemes alapelvein túl alaposan átvettük a tanácsadói gyakorlat vonatkozásait, érintve többek között azt, hogy mi a különbség a sorsfejtés és a terápia között (aminek alkalmazására nem jogosult egy sorsfejtő), a fenntartható fejlődés, a makrobiotikus táplálkozás és életmód, illetve fiziognómia (arc- és testfelépítés vizsgálata) témáit.

Azóta folyamatosan gazdagítom ismereteimet és alkalmazási kelléktáramat, töretlenül őrizve az alapos és átfogó szemléletet, keresve a szintézis lehetőségét (pl. a nyugati asztrológiával), ugyanakkor nem mosva össze, aminek külön a helye.

2012-től kezdve, Irini Rockwell tanítványaként évente többszöri elvonulások során, illetve távoktatási képzésben átfogóan és mélyrehatóan megismerhettem az Öt Bölcsesség nevet viselő tudatszemléleti rendszert. A Csögyam Trungpa által kidolgozott, ősi alapokon nyugvó önfejlesztési irányelveire épülő tanulmányaim gyümölcseként, 2014 májusán, mintegy negyven önkéntes közreműködésével dolgoztam ki az Öt Bölcsesség-minőség alkalmazási gyakorlatát a Négypilléres Sorsfejtésben. Ez – tudomásom szerint – egyedülálló a világon, noha az alapját képező elvek és megfigyelési tapasztalatok már kidolgozásra kerültek a régi alapművekben, csupán a két rendszer alkalmazását nem kapcsolták még össze. A Wisdoms@Work műhelymunkájaként készített összefoglaló dolgozatom megtekinthető a honlapon.

Share This