Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Mit rejt magában a Sárkány s Kutya találkozása? Az adott időszakhoz jelképesen kapcsolódó utalásokat Ázsiában komolyan veszik, részben babonás hitből fakadóan, részben pedig azért, hogy megértsék az adott időszak hatásait, hogy jobban ráhangolódhassanak és kihasználhassák kínálkozó lehetőségeit. A régi magyar naptárban április a Szelek hava, avagy Szent György hava, akit egyébként gyakran ábrázolnak sárkányt legyőző lovagként. Elgondolkodtató egybeesés, hogy a keletiek szemléletében az időkör ötödik – évi viszonylatban a Gergely-naptárban leginkább április hónapjára eső – szakasza szintén a  Sárkány képét tükrözi. Napi viszonylatban mindig a Sárkány jelöli a reggelt (kb 7-9 óra között), az ébredés és mozgásba lendülés időszakát, az emberek ilyenkor kelnek fel vagy kezdik a munkát. Mint azt az Ősvaló honlapon közölt írásaimban többször is igyekeztem hangsúlyozni, az állatképek mögötti fogalmak ősi kínai elnevezései nem tényleges állatokra utalnak, hanem általában valamilyen fejlődési állomással, a világegyetem valamilyen változásával kapcsolatos elvont dolgot fejeznek ki. A Sárkány csak egy jelkép, amit ehhez az elvont időminőséghez kapcsoltak az összefüggések könnyebb megértése, megjegyzése érdekében. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Sárkány mint hatóerő Átmenetet képez két évszak (az északi félgömbön a tavasz és nyár, a déli féltekén az ősz és a tél, illetve általánosabb értelemben a keleti Fa és a déli Tűz jegyek) között – így az egyetemes változásokat kormányzó Föld erőt képviseli. Kínai írásjegye (辰) maga is szoros összefüggésben áll a földműveléssel, a szántás idejével: egy embert ábrázol, amint két kezében egy ősi kapát tart. Köznapi jelentéseiben őrzi az idő fogalmát, valamint az ősi életritmus égitestekhez, csillagokhoz való igazodását. Egy I. századi értelmező szótár úgy ismerteti mint „a...
Lényeg és Alkalmazás (體 Tǐ és 用 Yòng)

Lényeg és Alkalmazás (體 Tǐ és 用 Yòng)

A következő írás az Ősvaló Négypilléres Sorsfejtés tananyagból kiemelt részlet. Tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, utánközlése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkolása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A világegyetemben e két őselv párban létezik. Mindkettő magában foglalja a változást és a szerkezeti felépítést, bár ha pusztán ez a megkülönböztetés alapja, akkor az előbbi az Alkalmazás, az utóbbi a Lényeg. Például az Élet és a Sors, a képlet és annak megélése, a születési képlet és a változó sorsidőszakok, a Nap Mester és a képlet felépítése stb. egymáshoz viszonyítva szintén kifejezi ezt az elvet. „Ami megtörténhet, mind megtörténik. Ez a kvantummechanika. De ez nem jelenti azt, hogy minden megtörténik. A fizika többi ága ugyanis azt írja le, mi történhet meg, és mi nem. A fizika tehát azt mondja nekünk, hogy végül minden a geometriára és az elemi részecskék kölcsönhatásaira szűkül le. És a dolgok csak akkor történhetnek meg, ha e kölcsönhatások tökéletes egyensúlyban vannak.” — Garrett Lisi, a mindenség elméletéről tartott TED-előadásában Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Lényeg (體 Tǐ): a dolgok testi (fizikai), formai, alapvető, lényegi, tényleges, eredendő minősége; anyag, szerkezet, (mérték)egység, rendszer, elmélet, alapjelleg, alapigazság. Alkalmazás (用 Yòng): a dolgok tartalmi, eseti, megfoghatatlan (metafizikai) minősége, érzékelt megnyilvánulása, hatása, működése, viselkedése, értelmezése, megélése, alkalmazása szerinti minősége. Ahogyan egy savas dolog lehet lúgosító (pl. citrom, ananász, sör) és egy lúgos dolog lehet savasító (pl. konyhasó), úgy egy yang dolog is lehet yinesítő vagy egy yin dolog yangosító. A savas ill. lúgos jelzők az anyag kémhatására vonatkoznak, a savasító...
Kapcsolat ötrétű szemléletben

Kapcsolat ötrétű szemléletben

A 靈寶經 Língbǎo jīng az öt eredendő minőség kapcsolat rendszerére épülő kozmológiát és talizmánok készítését tárgyaló mű négyféle napot sorol fel a szerencsésségük tekintetében. Ezek az Ég és Föld alapvető kölcsönhatásait szemléltetik, a Jiǎzǐ-ciklus tagjain alkalmazva az öt változási állapot elvét. Minden pillér egy 乾支 Gānzhī-párból áll, egy felső Égi Cselekvő és egy alsó Földi Támasz részből. 葛洪 Gé Hóng, a korai taoista alkímia meghatározó alakja, a régi hagyományok elemeit enciklopédiaszerűen összefoglaló nagyszabású művében idézi az erre vonatkozó szövegrészeket, majd egy későbbi szakaszban magyarázza meg az elnevezések mögött rejlő elveket: 而靈寶經云,入山當以保日及義日,若專日者大吉,以制日伐日必死 A 靈寶經 Língbǎo jīng azt írja: „Amikor a hegyekbe megyünk, akkor a védett s helyes napok a megfelelőek. Ha ilyen napokon megyünk, nagy szerencsében lesz részünk, de ha egy előre meghatározott napon vagy ártó napon megyünk, akkor bizonyos, hogy meghalunk.” — 抱朴子 Bàopúzǐ – Az Egyszerűséget Átölelő Mester (Prutkay Csaba fordításában) Védett v. értékes nap (bǎorì 保日 v. 寶日) – teremtő kapcsolat Amikor a pillér felső részének állapotából születik az alsó rész állapota, azaz az Égi Cselekvő szüli a Földi Támaszt. A cselekvés teremti meg a körülményeket, ami rendkívüli, „kincset érő” eredményekhez vezethet. 甲午 Jia-Wu (Fa Ló) vagy 乙巳 Yi-Si (Fa Kígyó) napja példa arra, amikor a Fa állapotból Tűz születik, mert 甲 Jia (yang Fa) és 乙 Yi (yin Fa) Cselekvők a Fa állapotát tükrözik, 午 Wu (Ló) és 巳 Si (Kígyó) Támaszok pedig a Tűzét. A 保 bǎo (védett) és 寶 bǎo (értékes) kifejezések azonos ejtésű és bizonyos mértékben rokon jelentésű kifejezések – ami értékes, azt általában óvjuk, becsben tartjuk. Helyes v. megfelelő nap (yìrì 義日) – támogató kapcsolat Amikor a pillér alsó részének állapotából születik a...
Tények és Tévhitek a Négypilléres Sorsfejtés kapcsán

Tények és Tévhitek a Négypilléres Sorsfejtés kapcsán

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Tévhitek járják át a kínai metafizika módszereit… …szakmán kívül és belül is. A hitelességet egyelőre nem igazán erősíti az az egy-két magyarul megjelent könyv sem, a neten pedig aztán mindenfélét lehet találni. Elsőként a nagyobb kérdésekkel foglalkoznék, amelyek némelyike nem csupán a keleti megközelítésekre, de akár a nyugati asztrológiára vonatkozóan is felvilágosításul szolgálhat. Később pedig a tanácsadások során vissza-visszatérő apróbb, de annál lényegesebb részletekre is rátérek majd. Szívesen fogadom a módszert illető, tisztázásra váró kérdéseket – akár személyes üzenetben, akár itt az Ősvaló honlapján hozzászólásként. (1.) Tényleg a csillagok befolyásolják életünket?Gyakran felmerül a kérdés, hogy miként hatnak ránk a bolygók, a Hold, a Nap, a zodiákus csillagképei, esetenként az állócsillagok vagy akár egyéb jelképes égitestek. Kimutatható-e ez a kozmikus sugárzás, eloszlatva a szkeptikusok kételkedését? 天有五星 地有五行 „Az Égen öt bolygó van, a Földön öt változási állapot.” (青囊經 Qing Nang Jing) A klasszikus égitestek kínai nevei és a fennmaradt ősi töredékek arra utalnak, hogy a négypilléres sorsfejtés lényege, az öt változási állapot (fa, tűz, föld, fém, víz) és a bolygók között hajdanán szorosabb összefüggés volt. A hagyomány szerint az Öt Változási Állapot az Égen kifejeződik az öt planétában. Ezt azok kínai neve is tükrözi: Fa-csillag (Jupiter), Tűz-csillag (Mars), Víz-csillag (Merkúr), Fém-csillag (Vénusz), Föld-csillag (Szaturnusz). Egyesek szerint a Nap hatását ezekre a Yang változási állapotok (Yang Fa, Yang Tűz stb.), a Hold hatását pedig a Yin változási állapotok (Yin Fa, Yin Tűz stb.) tükrözik. E tekintetben a régi nyugati asztrológiával rokon módon, az ún. transzszaturnikus bolygókat (Uránusz, Neptunusz, Plútó) nem vették figyelembe....