Szolgáltatások


Sorsfejtés | Feng Shui

Az Ősvaló tanácsadás alapvetően egy közös felfedezőút a tanácskérő valódi lényének mélyebb megismerésére, a szerepeinek tisztázására, az erősségei kibontakoztatását segítő és gátló tényezők feltárására. A tanácsadó kalauzként vezeti a tanácskérőt, körbevilágítja a kérdéses helyzetet több szemszögből is, ezáltal segíthet megérteni az összefüggéseket, átlátni a gondok okait, s rámutatni a megrekedt állapotból kivezető útra. Támpontokat adhat ahhoz, miként találhatja meg a tanácskérő a helyét a változó világban, miből gyűjthet erőt, mi hat leginkább ösztönzőleg számára a továbbhaladáshoz, céljai eléréséhez, élete kiteljesedéséhez.

San Cai - A lehetőségek hármas elve

Az Ősvaló tanácsadás módszertana az ősi világnézetet szervesen átható hármas elv szerint épül fel: az Ég, a Föld és a kettő között létező Ember birodalmában dolgozik a lehetőségekkel, ezáltal teljes körű, átfogó megoldásokkal szolgálhat. Kattintásra az adott réteg szolgáltatásáról lehet tájékozódni:

Ég Ember Föld

 • Nem a szokványos értelemben vett életmód- vagy életvezetési tanácsadást nyújtok, mert nem csupán közvetlenül az Ember szintjén dolgozom, hanem a tér és idő adta kereteket (Föld és Ég) feltárva átfogóbb iránymutatást adok.
 • Nem csupán egyszerű asztrológiai elemzést végzek, mert nem egy horoszkópnak nevezett ábrát értékelek ki személytelenül, hanem közvetlen és élő párbeszéddel, együtt keresünk lehetőségeket a képlet tükrében (Ember). Ráadásul az időben változó mintázatokon (Ég) túl a környezet lehetőségeit (Föld) is figyelembe veszem.
 • Nem pusztán feng shui tanácsadást nyújtok, mert a környezeten túl a tanácskérő életútjának mintázatait (Ég) és egyéni lehetőségeit (Ember) is alaposan vizsgálom.

Úgy tűnhet, hogy az életünket általában leginkább az Ég (időbeli minőségek, sorsunk) határozza meg, mert az időben változó lehetőségek nem korlátozódnak egy adott hely keretei közé. A Föld (térbeli minőségek, környezetünk) hatásai a letelepedett életmódunk folytán ugyancsak nagy jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy ezeket a minőségeket alaposan megismerjük, így arra haladhassunk az Élet ösvényén, amerre szabad út nyílik, ne ütközzünk falakba és időben bevegyük a kanyarokat. Mégis, közvetlenül az Ember (szabad akaratunk, tehetségünk), vagyis mi magunk vagyunk felelősek az életünkért. Döntéseinkkel, tetteinkkel, törekvéseinkkel, saját lényünk testi, lelki és szellemi fejlesztésével alakíthatunk a lehetőségeinken. A hely és idő tehát csupán kereteket ad, végső soron saját magunk kovácsoljuk sikereinket. A tanácsadás során e kereteket vizsgáljuk meg, hogy azonosítsuk, megértsük az időben és térben változó természetüket, valamint eszközöket találjunk a közöttük vezető Úthoz.

A tanácsadás menete és anyagi vonzata a választott szolgáltatásoktól, illetve esettől függően változó. Az egyes szolgáltatáscsoportok önmagukban is hasznos megoldást nyújthatnak, ám egymást kölcsönösen kiegészítik, így együttes alkalmazásukkal teljes körű eredmények születhetnek.

Ég adta lehetőségek

Kínai asztrológia, sorsfejtés, tanács döntési helyzetekben, kedvező dátumok kiválasztása, képletösszevetés (tanácsok társas kapcsolatokhoz)

Útmutatás sorsfejtési módszerek (Négypilléres Sorsfejtésés 9 Csillag Ki) tükrében: sorsod mozgatórugóinak, jelenlegi helyzetednek és az elkövetkezendő időszakokban várható fordulópontok kiértékelése, illetve egy vagy több választott témakör megbeszélése, amelyekben segítséget vársz. Alapvetően egy témával érdemes kezdeni, mert az egyetlen beszélgetés során is alaposan áttekinthető. Persze kevésbé részletes kifejtést igénylő kérdésekből több is megvizsgálható viszonylag rövid idő alatt. Rendszeres, több alkalmat felölelő találkozás javasolt a régóta húzódó, makacs gondok okainak alapos feltárása, a pontosabb tanácsok, hatékonyabb eredmények és hosszabb távú megoldások megtalálása érdekében.

Képletünk nem csak sorsunkhoz ad térképet, hanem önmagunk megismeréséhez is. Mindannyian egyedi, megismételhetetlen lények vagyunk, mindannyiunknak megvan a maga szemléletmódja a világ dolgairól. Ezek igazságot hordoznak, de gyakran csupán személyes nézőpontunk által vágott szeletek a mindent átfogó, teljes valóságból.

A képlet és az őselvek rámutathatnak akár arra is, hogy mit jelentenek számodra valójában az olyan hétköznapi kifejezések, mint az alkotókészség, a barátság, a feladatvállalás, a hozzáértés stb. Útmutatóként szolgálhatnak arra, hogy miért úgy viszonyulsz a tanuláshoz, a szerelemhez, a munkához, vagyonhoz stb. Ezt megismervén, megértheted egyéni mozgatórugóidat, kifinomultabban ráhangolódhatsz a változásokra, társaidra, őszintén és tisztán kapcsolódhatsz az élethelyzetekhez.

A szolgáltatás alapdíja magában foglalhat egy írásban részletesebben kifejtett, majd szóban megbeszélt összetett témát. Olyan lehetőséggel is élhetsz, hogy írásbeli anyag helyett 3 alkalommal, szóban, átfogóan beszéljük át a képleted, az élethelyzete(i)det és a kérdéseidet. Rövidebb összefoglalók, kiegészítő segédletek ez esetben is járnak természetesen minden alkalom után. Ez gyorsabb és a tapasztalataim szerint hatékonyabb tanácsadást jelent. Az átfogó, hosszabb írásbeli anyag összeállítása 1-2 hetet is igénybe vehet, míg a szóbeli változatnak pár napon belül nekifoghatunk.

Előfordulhat, hogy várósor alakul ki a jelentkezőknél, ez esetben a befizetésedet követően emailben jelentkezem, hogy mikor tudom elkezdeni a rád vonatkozó sorsfejtést. Telefonon/emailben természetesen befizetés előtt is érdeklődhetsz erről.

Minden további konzultáció a Gyorssegély áráért vehető igénybe. Ahhoz, hogy a tanácsadás keretei rugalmasan, de azért biztosan tartsák a védőburkot a tanácsadó és a tanácskérő kapcsolata körül, a szolgáltatáshoz járó beszélgetésre az írásos anyag elküldését követő legkésőbb 1 hónapon belül várom a jelentkezést; az után már csak a Gyorssegély áráért vehető igénybe. Előfordulhat, hogy az előzetes egyeztetés ellenére is közbejön valami, és a beszélgetés elhalasztását kérik – másodszori elhalasztás esetén azonban már csak a Gyorssegély áráért vehető igénybe a konzultáció.

Előnyös a személyes találkozás, de nem elengedhetetlen, így lehetőség van online tanácsadásra is. Az adatokat és a tanácsadás során elhangzottakat természetesen bizalmasan kezelem. Ahogyan az Négypilléres Sorsfejtést bemutató cikksorozatomban is írtam, az élő személy nem azonos a horoszkópjával, és egy látatlanban elkészített elemzés csupán a képletről szólhatna, nem az egyénről, az egyénnek. Ezért tartom fontosnak és szükségesnek a személyes beszélgetéseket.

A tanácsadás menete általában úgy zajlik, hogy – a jelentkezés, az életesemény űrlap kitöltése és a szolgáltatás díjának befizetése után – a kapott kérdésekre, választott témákra a megadott életesemények tükrében kidolgozok egy kiindulópontként szolgáló átfogó leírást az elkészített születési képlet és a vizsgált időszakok alapján (a jelen és közeljövő, de igény esetén lehet a múlt egy szakasza is) – esetleg előtte pontosítva néhány dolgot. Aztán közösen megbeszéljük, hogy mit és mennyire szükséges finomítani az előzetes megállapításaimon, illetve, hogy a kérdéseiddel kapcsolatban mire mutat rá a képlet, merre keresendő a válasz, a lehetőségek szabad áramlása felé terelve Téged. Számos önismereti segédlettel karöltve végül elkészül a tisztázott sorsfejtési útmutató, amely elősegíti a megrekedés okának és természetének felismerését, s eszközöket kínál a ragyogó tisztaság művelése a lendület visszanyerésére, az akadálymentes előrehaladás, fejlődés biztosítására.

Teljes körű kiértékelés

Az írásbeli tanácsadást választva a következőket kapod írásban (összesen legalább 40-60 oldalnyi útmutató), amely kiindulópontként szolgál a későbbi rendszeres beszélgetésekhez, a viszonyok és lehetőségek kibontásához:

  • működési elvek az életvezetésedhez: a születési képleted összefüggéseinek bemutatása a Négypilléres Sorsfejtés szerint
  • életfeladat(ok) és életvezetési eszközök: életvezetési iránymutatás, kulcsok és mozgósítható hajtóerők az élethelyzeteid kezeléséhez
  • önismereti segédlet: átfogó 9 Csillag Ki személyiségjellemzés a születési képlet alapján
  • életvezetési segédlet: az Öt Változási Állapot tulajdonságai, viselkedésmintái, testi-lelki-szellemi vonatkozásai
  • személyre szabott időzítési útmutató: a kedvező alkalmak megragadásához és a kedvezőtlen időszakok átvészeléséhez
  • Sorsvédelmezők: olyan ősi szellemi-tudati hatóerők, amelyek némiképp túlmutatnak a Tér és Idő keretein, így csodálatos változások történhetnek általuk; hajdanán mesékbe, mondákba foglalták megnyilvánulásaikat, istenségekhez hasonlították őket – mai szemmel akár különleges képességekként lehetne rájuk tekinteni

Akár a részletes írásbeli sorsfejtést, akár a gyorsabb szóbeli, de ugyanúgy átfogó szemlélettel végzett sorsfejtést választod, fontos szerepe van a tanácsadási beszélgetéseknek. Ezek történhetnek online, telefonon (én hívlak egy előre megbeszélt időpontban), vagy személyesen (Miskolcon, alkalomadtán Budapesten). Igény esetén a helyszínre is utazhatok, de ehhez ráadás úti- és esetleges szállásköltség járul, ami az alapárban nem foglaltatik benne. Az alkalmakat érdemes nem túl nagy távolságra megtartani egymástól, legfeljebb kétheti rendszerességgel javaslom. Így lehetővé tehetik az összefüggések, útmutatások alaposabb megértését, fokozatos kibontását, sőt, finomabb működési mintázatok felderítésére is sor kerülhet a rendszeres visszajelzések tükrében. Írásbeli változat esetén 1-2 hét az anyag összeállítása, szóbeli változat esetén a befizetés után néhány napon belül megkezdhető, de esetleges várakozási sorral is érdemes számolni. Hasznos lehet további alkalmakat igénybe venni (a gyorssegély áráért), így új vagy mélyebb kérdéskörök, finomabb részletek is kifejthetők.

Sorsfejtési gyorssegély

Szóbeli tanácsadás, melynek során egy-két felmerülő kérdés, döntési helyzet vagy szűkebb időszak sorsfejtési szempontból való áttekintése, tömören, a teljes körű írásbeli kiértékelés mellőzésével, gyakorlati megoldásokra összpontosítva. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél, de a befizetést követően pár napon belül lefolytatható a tanácsadás, jobbára a várakozási sortól függetlenül.

Olyan visszatérő sorsmintákkal dolgozunk, ami megjelenhet az életed kis dolgaiban és nagy vállalásaiban is. A visszatérő jellege tudatossággal szemlélve egy kulcs lehet az ismétlődés feloldásához, az önkéntelen válaszcselekvések megszűntetéséhezilyen eseményekből adódó kellemetlen helyzetek/élmények kezeléséhez, a hajlam átalakításához.

A sorsfejtés – legyen az gyorssegély vagy átfogó tanácsadás – e tudatosabb rálátásra vezethet rá, mert egy adott élethelyzetre (pontosabban a mögötte rejlő a visszatérő mintára) fókuszálunk, a beszélgetés során felhívom a figyelmet az átalakító kulcsokra a sorsfejtés módszerével. Ez bár nem terjed ki minden egyéb élethelyzetedre, de elindít egy folyamatot, amin keresztül életed egy lényeges vonatkozására láthatsz rá és kezdhetsz dolgozni vele tudatosabban. Ez lehet egy belépési kapu abba az állapotba, hogy más jellegű élethelyzeteiddel is lényegi szinten, tüneti kezelések helyett az okokon dolgozhass. Néha jónak bizonyulhat oda is a korábban felismert, megszerzett kulcs, néha új kulcs szükséges.

Tehát attól még, hogy a gyorssegély nem teljes körű, elég sokféle téren hasznosítható.

Dátumkiválasztás

Szóbeli tanácsadás során rövid, tömör előrejelzés egy közelgő jelentős esemény (esküvő, álláshirdetés/-keresés, üzletkötés, szerződések aláírása, honlap élesbe állása, hirdetések stb.) támogatottságáról, megvalósulásának lehetőségeiről, körülményeiről az előzetesen egyeztetett időszakon belüli dátumokkal. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél, bár a kérdéstől függően elég lehet a döntési helyzethez kapcsolódó eseményeket megírni.

Képletek összevetése (szinasztria)

Önálló témaként választható az egyéni sorsfejtés keretén belül egy másik személlyel való kapcsolat kiértékelése is a két születési képlet ismeretében. Szükségesnek tartom mindkét fél jelenlétét és jóváhagyását a sorsfejtési tanácsadáshoz (lehet személyesen, lehet online), mert egyrészt pontosítást igényelhet a képlet felállítása, másrészt pedig nem tartom helyénvalónak egy harmadik félnek beszélni valakiről anélkül, hogy az illetőt ne vonnánk be. Mivel az összevetés legalább egy teljes beszélgetést kitesz, egyéb témákra külön alkalmakon kerülhet sor.

A képletösszevetés az egyéni és közös erősségeket, illetve fejlesztendő területeket, a kapcsolat mozgatórugóit, várható fordulópontjait és együttműködési lehetőségeit tárja fel.

Véleményem szerint nem pusztán a képletek mutatják meg, hogy két ember mennyire illik össze. Mindig adódhat valaki, akinek képlete jobban illik az adott képlethez – fontosabb a két személy élő összhangja, amit folyamatos kölcsönös alkalmazkodással tarthatnak fenn. Láttam már csodálatosan összeillő képletű párokat többéves együttlét után durván szétmenni, de láttam már első látásra vagy a tipikus értelmezések szerint „konfliktusos” képletű párokat izgalmas és eleven, láthatóan boldog és élvezetes kapcsolatban élni. Emiatt életszerűtlennek tartom pusztán képlet alapján következtetéseket levonni párok összeillőségére vonatkozóan, vagy akár az egyént illetően. Viszont a sorsfejtés segíthet feltárni, hogy mely téren és milyen vonatkozásban lehetnek súrlódások, kapcsolati függőség, vagy éppen eltávolodás stb. Fontos nem csupán a képletek egymásra nézve, hanem az is, hogy a saját életük épp milyen szakaszban jár. Ugyanis ha az egyik fél nagyon nehéz időszakot él meg, a másik pedig egy erősen felfelé ívelő szakaszban van, akkor nem igazán találkoznak az ívek, nehéz lehet együtt haladniuk az úton. Van, hogy az egyikük képlete képvisel valamilyen minőséget, ami a másiknak hiányzik és fontos – emiatt a vonzalom erős az egyik irányban, de vajon a másik irányba mit tud nyújtani?

Hasznos lehet további alkalmakat igénybe venni (a gyorssegély áráért), így új vagy mélyebb kérdéskörök, finomabb részletek is kifejthetők, akár egyéniben, akár párosan.

Kedvezmények:
Hívd meg ismerőseidet, és amint befizetik egy szolgáltatás díját, kedvezményt kapsz: az általuk befizetett díj 20%-át, amit egy jövőbeni szolgáltatásnál érvényesíthetsz. A kedvezmény a befizetésük után legkésőbb 6 hónapig érvényes (emailben küldök kupont róla). Ez azt jelenti, hogy öt sikeres ajánlás után akár egy ingyenes szolgáltatásban is részesülhetsz. Emailben vagy az adatközlési űrlapon jelezheted felém az ajánlásokat.
Több, mint öt sikeres ajánlás esetén az ajánlott személyek vehetik igénybe a ráadás ajánlásonkénti 20% kedvezményt.

Ha egy hónapon belül több szolgáltatást rendelsz, akkor 10% kedvezményben részesülhetsz a második szolgáltatásból, 20% kedvezményben a harmadikból és így tovább, legfeljebb 50%-os kedvezményig. Ha eltérő a szolgáltatások díja, akkor a kedvezmény az olcsóbbik szolgáltatásnál érvényesül.

Mi a teendő, ha nem ismert/bizonytalan a születési időpont?

Amennyiben az időpont nem ismert vagy bizonytalan, a tanácsadó megkísérli a megadott életesemények alapján visszaigazolni a kettősórai pillért. Ha a kapott beszámolók alapján sem nyilvánvaló, további kérdésekre kerülhet sor a pontosításhoz (ez esettől függően némi többletköltséget jelenthet, de a legtöbbször díjmentesen is elvégezhető néhány jól irányzott kérdés megválaszolásával); ehhez elengedhetetlen egy fénykép, illetve célzott kérdésekre való válaszok.

Mit nyújthat e szolgáltatás?

 • segíthet rávilágítani az élet adott szakaszán jelentkező gondok, nehézségek, hajlamok okára és arra, hogy mi segíthet megoldani, illetve a megfelelő mederbe terelni őket;
 • feltárható általa
  • az egyént éltető tényezők, amelyek életerőssé és szabaddá teszik, fejlődésre ösztönzik, segítik megtalálni és megtartani a számára kijelölt helyet az életben – ezáltal betöltheti a saját egyedi szerepét, nem akadályozva másokat, inkább teret engedve számukra, hogy ők is rátaláljanak a saját útjukra.
  • az egyént hátráltató tényezők, káros szokások, zavaró érzelmek, amelyek eltéríthetik az egyént a helyes irányból, kizökkenthetik egyensúlyából;
 • rámutathat arra, hogy
  • az adott időszak milyen jellegű tevékenységnek kedvez (időzítés): mikor érdemes belefogni az adott dologba és mikor érdemes inkább várni egy jobb alkalomra;
  • mire érdemes összpontosítani a siker érdekében (fókusz);
  • mikor érdemes változtatni, mielőtt a világ változtatna meg minket (fordulópontok);

Emberi tehetségünk

Önmagunk művelése

A siker kulcsa: a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő szellemben, megfelelően cselekedni.

Ahhoz, hogy ez a „megfelelő” jelző igaz legyen, tudatában kell lennünk önnön képességeinknek, valamint annak is, hogy mi van körülöttünk s hogy miként változnak, merre tartanak az események. Az Ég-Föld-Ember hármasságát felfoghatjuk úgy is, mint Idő-Hely-Cselekvés. Tanulmányozásukkal felismerhetjük, mit mikor és hol van lehetőségünk végrehajtani, megvalósítani. Az idő (Ég) és a hely (Föld) adja a feltételeket, a körülményeket, a szándék és cselekvés (Ember) pedig a beteljesítés lehetőségét. Mindig van választásunk. Alakuljon bármilyen rosszul is a sorsunk, legyünk bármilyen szörnyű helyen, szabad akaratunk, döntéseink és tetteink segítségével túljuthatunk a nehézségeken.

Az Ősvaló tanácsadásban ide egyelőre nem tartozik külön szolgáltatás, ám a módszerek alkalmazásánál a tanácsadó mindig a tanácskérő elevenen élő személyével dolgozik, nem pusztán adatokkal és ábrákkal egy papíron. Az írások és segédletek emberi lényünk teljes körű egészségének ápolásához adhatnak útmutatást, a létezés három szintjén: testileg (teljes értékű táplálkozás, életmód, harcművészetek stb. témájában), lelkileg (pl. hiteles társas kapcsolatok, életvezetés stb.) és szellemileg (eszmék szintézise, átfogó világszemlélet stb. által).

Föld adta lehetőségek

Feng Shui kiértékelés, tanácsok ingatlanválasztáshoz, csoportdinamikai szolgáltatás

A lakóhely külső és belső környezetének Xuan Kong Feng Shui szempontok szerinti felmérése, kiértékelése. A tanácsadó nem misztikus szimbólumok kihelyezésével igyekszik orvosolni bajokat, vagy ezoterikus köntösbe bújtatott lakberendezést végez. A lakó és lakótere közötti összhangot igyekszik megvalósítani elsősorban a fény-árnyék viszonyok, szellőzöttség/légjárás és szélvédettség, beépítettség és közlekedhetőség szempontjai, illetve a tereprendezés és épületstruktúra lehetőségei szerint. Emellett a valóságunkat térben és időben zajló összetett változások nem kézzelfogható hatásait, összefüggéseit is figyelembe veszi az adott helyre és időszakra vonatkozóan.

A szolgáltatás alapdíja magában foglal egy átfogó írásos útmutatót, különféle segédleteket, illetve egyszeri – másfél órás – szóbeli megbeszélést, a javasolt változtatások eredményeinek tanácsadói felülvizsgálatát előre egyeztetett időpontban, legkésőbb 3 hónappal a kiértékelést követően. Minden további esetleges konzultáció a Gyorssegély áráért vehető igénybe. Előfordulhat, hogy az előzetes egyeztetés ellenére is közbejön valami, és a szóbeli beszélgetés elhalasztását kérik – másodszori elhalasztás esetén azonban már csak a Gyorssegély áráért vehető igénybe a konzultáció. Mivel itt elengedhetetlen a helyszíni szemle és a személyes találkozás, így a szolgáltatás alapdíjához hozzáadódnak a tanácsadó utazási költségei.

A megadott adatokat és a tanácsadás során elhangzottakat természetesen bizalmasan kezeljük.

Alapdíj:
Az alapdíj az épület összetettsége függvényében 10-20%-kal emelkedhet esetenként, illetve minden ráadás szint kiértékelése az alapdíj 40%-át vonja magával.

 • teljes körű kiértékelés
  • ház/lakás esetén: 28 000 Ft
  • cég vagy üzlethelyiség esetén: 32 000 Ft
 • fengshui gyorssegély (konzultációs alkalmanként): 8000 Ft (otthon és cég esetén egyaránt)
 • ingatlankeresés (az ár két házat vagy lakást foglal magába): 8000 Ft (cégek esetén: 12 000 Ft)

Teljes körű kiértékelés

A tanácskérő megkapja a következőket írásban (összesen legalább 30-35 oldalnyi anyag):

 • az épület qi-mintázatának és a lakók lehetőségeinek Xuan Kong Feng Shui szempontból való kiértékelését,
 • a 9 Csillag tulajdonságait a hatások természetének megértéséhez
 • egy rövid 9 Csillag Ki jellemzést a személyes Ki számairól (ez csupán a töredéke a sorsfejtési szolgáltatással járó útmutatónak);
 • egy általánosabb útmutatót az önálló életvezetéshez;
 • kapcsolódási pontokat a kedvező időszakok kihasználásáról (sorsfejtési iránymutatás) az épület és a lakók vonatkozásában;
 • cég kiértékelése esetén lehetőség van metafizikai alapú csoportdinamikai kiértékelésre a dolgozók között, otthon esetén pedig a családtagok között (70%-os felár mellett) – lásd lentebb;

Feng Shui gyorssegély

Egy-másfél órás szóbeli tanácsadás, ami nem igényel teljes körű kiértékelést, inkább egy adott gondra, döntési helyzetre, kérdéskörre összpontosít (például egyes helyiségek átrendezése, szerkezeti változtatások, felújítási/átépítési/hozzáépítési kérdések, az évente változó qi hatásokkal való összhang igénye, az ingatlan eladásának fellendítése stb.). A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél.

Ingatlankeresés

A tanácsadó részére bocsátott ingatlan/telek lehetőségek közül az egyén számára fengshui szempontból a legmegfelelőbb ingatlan kiválasztása. Hasznos és gyors segítséget, célirányos útmutatást nyújthat lakáskeresés vagy házválasztás esetén a teljes körű kiértékeléssel járó várakozás nélkül, a tanácsadó segíthet kiszűrni bizonyos, első ránézésre nem feltétlenül észlelhető „csapdákat”, amelyek a beköltözést követően erősen beszűkítenék, akadályoznák a lakók lehetőségeit. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél.

Az épület esetleges összetettségéből, alaprajz hiányából fakadó felárak itt is érvényesek (bár a ráadás szintek itt nem mindig jelentenek ráadás költséget).

Amint sikerül kiválasztani az ingatlant, az alapdíj beszámítható a teljes körű kiértékelés alapdíjába!

Csoportdinamikai tanácsadás

Akár cég, akár otthon Feng Shui kiértékelése esetén lehetőség van metafizikai (leginkább 9 Csillag Ki és Öt Bölcsesség) alapú csoportdinamikai tanácsadásra is a dolgozók, illetve családtagok között, ami nagyban elősegítheti:

 • az egyéni értékek és fejlesztendő területek tisztább átlátását (önismeret és társas kapcsolatok tekintetében),
 • a megfelelő feladatkiosztást (a megfelelő ember a megfelelő munkakörbe kerüljön), ezáltal a hatékony együttműködést, egymás jobb megbecsülését,
 • a zökkenőmentesebb kommunikációt, a különbözőségekből eredő gátlások feloldását,
 • illetve nagyobb eredményességet, lendületességet, elkötelezettséget a megvalósítás, a kitűzött célok elérése iránt.

Stresszmentes munkakörnyezetről, lakóhelyről gondoskodhat az épület Feng Shuijának helyes kialakítása, ám az emberek közötti összhang megteremtéséhez ez a kiegészítő szolgáltatás nyújthat közvetlen és gyakorlati támpontokat. Ez nem tréning, inkább a viszonyok és az emberekben rejlő előnyök, erősségek teljesebb kibontakoztatása. E szolgáltatásra külön konzultációs alkalom során és csak valamely Ősvaló-alapszolgáltatás (Feng Shui felmérés, sorsfejtés) kiértékelése mellett van lehetőség.

Kedvezmények:
Hívd meg ismerőseidet, és amint befizetik egy szolgáltatás díját, kedvezményt kapsz: az általuk befizetett díj 20%-át, amit egy jövőbeni szolgáltatásnál érvényesíthetsz. A kedvezmény a befizetésük után legkésőbb 6 hónapig érvényes (emailben küldök kupont róla). Ez azt jelenti, hogy öt sikeres ajánlás után akár egy ingyenes szolgáltatásban is részesülhetsz. Emailben vagy az adatközlési űrlapon jelezheted felém az ajánlásokat.
Több, mint öt sikeres ajánlás esetén az ajánlott személyek vehetik igénybe a ráadás ajánlásonkénti 20% kedvezményt.

Ha egy hónapon belül több szolgáltatást rendelsz, akkor 10% kedvezményben részesülhetsz a második szolgáltatásból, 20% kedvezményben a harmadikból és így tovább, legfeljebb 50%-os kedvezményig. Ha eltérő a szolgáltatások díja, akkor a kedvezmény az olcsóbbik szolgáltatásnál érvényesül.

Mit nyújthat e szolgáltatás?

 • útmutatást a hely adta kézzelfogható és megfoghatatlan hatásokkal való összhang kialakításához a fejlődés és az egészség megőrzése érdekében, illetve az épületben rendszeresen tartózkodók (lakók, vendégek) közötti összhang kialakításához és az emberi kapcsolatok ápolásához;
 • cég vagy munkahely esetén javaslatokat az üzleti lehetőségek felvirágoztatásához, a munkafolyamatok és a dolgozók közötti kölcsönös összhangjának kialakításához és megőrzéséhez a hely nyújtotta lehetőségek tekintetében;
 • épülő ház esetén segíthet megválasztani a kedvező tájolást, a belső lakótér megfelelő felosztását és a nyílászárók kialakítását a térbeli és időbeli mintázatokkal összhangban;
 • javaslatokat a külső és belső környezet megfelelő kialakításához (előtér, udvar, kert, ajtók és ablakok használata, bútorelrendezések, fény-árnyék viszonyok, színek stb.) a hely s idő adta lehetőségekkel összhangban;
 • rendszeresen használt beltéri elemek (pl. ágyak, dolgozóasztal, tűzhely) elhelyezését a helyiség s az idő adta lehetőségekkel összhangban;
 • az esetleges átépítési, felújítási ötletek megvitatását;
Share This