San Cai - A lehetőségek hármas elve

Az Ősvaló tanácsadás módszertana az ősi világnézetet szervesen átható hármas elv szerint épül fel: az Ég (időzítés), a Föld (hely) és a kettő között létező Ember birodalmában dolgozik a lehetőségekkel, ezáltal teljes körű, átfogó megoldásokkal szolgálhat. Kattintásra az adott réteg szolgáltatásáról lehet tájékozódni:

Ég Ember Föld

 • Nem a szokványos értelemben vett életmód- vagy életvezetési tanácsadást nyújtok, hanem sorsfejtési módszerrel (Föld és Ég) felvázolom az egyéni lehetőségeket.
 • Nem asztrológiai elemzést végzek, mert nem csillagállások alapján dolgozom vagy horoszkópnak nevezett ábrát értékelek ki. Közvetlen és élő párbeszéddel, együtt (Ember) keresünk lehetőségeket a születési idő (Ég) és hely (Föld) alapján felállított sorsfejtési képlet tükrében. Az időben változó mintázatokon (Ég) túl a környezet lehetőségeit (Föld) is figyelembe veszem.
 • Nem pusztán feng shui tanácsadást nyújtok, mert a környezeten (Föld) túl a tanácskérő életútjának mintázatait (Ég) és egyéni lehetőségeit (Ember) is alaposan vizsgálom.

Úgy tűnhet, hogy az életünket általában leginkább az Ég (időbeli minőségek, sorsunk) határozza meg, mert az időben változó lehetőségek nem korlátozódnak egy adott hely keretei közé. A Föld (térbeli minőségek, környezetünk) hatásai a letelepedett életmódunk folytán ugyancsak nagy jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy ezeket a minőségeket alaposan megismerjük, így arra haladhassunk az Élet ösvényén, amerre szabad út nyílik, ne ütközzünk falakba és időben bevegyük a kanyarokat. Mégis, közvetlenül az Ember (szabad akaratunk, tehetségünk), vagyis mi magunk vagyunk felelősek az életünkért. Döntéseinkkel, tetteinkkel, törekvéseinkkel, saját lényünk testi, lelki és szellemi fejlesztésével alakíthatunk a lehetőségeinken. A hely és idő tehát csupán kereteket ad, végső soron saját magunk kovácsoljuk sikereinket. A tanácsadás során e kereteket vizsgáljuk meg, hogy azonosítsuk, megértsük az időben és térben változó természetüket, valamint eszközöket találjunk a közöttük vezető Úthoz.

A tanácsadás menete és anyagi vonzata a választott szolgáltatásoktól, illetve esettől függően változó. Az egyes szolgáltatáscsoportok önmagukban is hasznos megoldást nyújthatnak, ám egymást kölcsönösen kiegészítik, így együttes alkalmazásukkal teljes körű eredmények születhetnek.

Ég adta lehetőségek

Kínai asztrológia, sorsfejtés, tanács döntési helyzetekben, kedvező dátumok kiválasztása, képletösszevetés (társas kapcsolatokhoz)

Útmutatás sorsfejtési módszerek (Négypilléres Sorsfejtés és 9 Csillag Ki) tükrében: sorsod mozgatórugóinak, jelenlegi helyzetednek és az elkövetkezendő időszakokban várható fordulópontok kiértékelése, illetve egy vagy több választott témakör megbeszélése, amelyekben segítséget vársz. Alapvetően egy témával érdemes kezdeni, mert az egyetlen beszélgetés során is alaposan áttekinthető. Persze kevésbé részletes kifejtést igénylő kérdésekből több is megvizsgálható viszonylag rövid idő alatt. Rendszeres, több alkalmat felölelő találkozás javasolt a régóta húzódó, makacs gondok okainak alapos feltárása, a pontosabb tanácsok, hatékonyabb eredmények és hosszabb távú megoldások megtalálása érdekében.

Képletünk nem csak sorsunkhoz ad térképet, hanem önmagunk megismeréséhez is. Mindannyian egyedi, megismételhetetlen lények vagyunk, mindannyiunknak megvan a maga szemléletmódja a világ dolgairól. Ezek igazságot hordoznak, de gyakran csupán személyes nézőpontunk által vágott szeletek a mindent átfogó, teljes valóságból.

A képlet és az őselvek rámutathatnak akár arra is, hogy mit jelentenek számodra valójában az olyan hétköznapi kifejezések, mint az alkotókészség, a barátság, a feladatvállalás, a hozzáértés stb. Útmutatóként szolgálhatnak arra, hogy miért úgy viszonyulsz a tanuláshoz, a szerelemhez, a munkához, vagyonhoz stb. Ezt megismervén, megértheted egyéni mozgatórugóidat, kifinomultabban ráhangolódhatsz a változásokra, társaidra, őszintén és tisztán kapcsolódhatsz az élethelyzetekhez.

A szolgáltatás alapdíja magában foglalhat egy írásban részletesebben kifejtett, majd szóban megbeszélt összetett témát. Olyan lehetőséggel is élhetsz, hogy írásbeli anyag helyett 3 alkalommal, szóban, átfogóan beszéljük át a képleted, az élethelyzete(i)det és a kérdéseidet. Rövidebb összefoglalók, kiegészítő segédletek ez esetben is járnak természetesen minden alkalom után. Ez gyorsabb és a tapasztalataim szerint hatékonyabb tanácsadást jelent. Az átfogó, hosszabb írásbeli anyag összeállítása 1-2 hetet is igénybe vehet, míg a szóbeli változatnak pár napon belül nekifoghatunk.

Előfordulhat, hogy várósor alakul ki a jelentkezőknél, ez esetben a befizetésedet követően emailben jelentkezem, hogy mikor tudom elkezdeni a rád vonatkozó sorsfejtést. Telefonon/emailben természetesen befizetés előtt is érdeklődhetsz erről.

Minden további konzultáció az Alkalmi Sorsfejtés áráért vehető igénybe. Ahhoz, hogy a tanácsadás keretei rugalmasan, de azért biztosan tartsák a védőburkot a tanácsadó és a tanácskérő kapcsolata körül, a szolgáltatáshoz járó beszélgetésre az írásos anyag elküldését követő legkésőbb 1 hónapon belül várom a jelentkezést; az után már csak az Alkalmi Sorsfejtés áráért vehető igénybe. Előfordulhat, hogy az előzetes egyeztetés ellenére is közbejön valami, és a beszélgetés elhalasztását kérik – másodszori elhalasztás esetén azonban már csak az Alkalmi Sorsfejtés áráért vehető igénybe a konzultáció.

Előnyös a személyes találkozás, de nem elengedhetetlen, így lehetőség van online tanácsadásra is. Az adatokat és a tanácsadás során elhangzottakat természetesen bizalmasan kezelem. Ahogyan az Négypilléres Sorsfejtést bemutató cikksorozatomban is írtam, az élő személy nem azonos a horoszkópjával, és egy látatlanban elkészített elemzés csupán a képletről szólhatna, nem az egyénről, az egyénnek. Ezért tartom fontosnak és szükségesnek a személyes beszélgetéseket.

A tanácsadás menete általában úgy zajlik, hogy – a jelentkezés, az életesemény űrlap kitöltése és a szolgáltatás díjának befizetése után – a kapott kérdésekre, választott témákra a megadott életesemények tükrében kidolgozok egy kiindulópontként szolgáló átfogó leírást az elkészített születési képlet és a vizsgált időszakok alapján (a jelen és közeljövő, de igény esetén lehet a múlt egy szakasza is) – esetleg előtte pontosítva néhány dolgot. Aztán közösen megbeszéljük, hogy mit és mennyire szükséges finomítani az előzetes megállapításaimon, illetve, hogy a kérdéseiddel kapcsolatban mire mutat rá a képlet, merre keresendő a válasz, a lehetőségek szabad áramlása felé terelve Téged. Számos önismereti segédlettel karöltve végül elkészül a tisztázott sorsfejtési útmutató, amely elősegíti a megrekedés okának és természetének felismerését, s eszközöket kínál a ragyogó tisztaság művelése a lendület visszanyerésére, az akadálymentes előrehaladás, fejlődés biztosítására.

Átfogó sorsfejtés

Az írásbeli változatot választva a következőket kapod írásban (összesen legalább 40-60 oldalnyi útmutató), amely kiindulópontként szolgál a későbbi rendszeres beszélgetésekhez, a viszonyok és lehetőségek kibontásához:

  • működési elvek: a születési képleted összefüggéseinek bemutatása a Négypilléres Sorsfejtés szerint
  • kihívások és eszközök: iránymutatás, kulcsok és mozgósítható hajtóerők az élethelyzeteid kezeléséhez
  • önismereti segédlet: átfogó 9 Csillag Ki személyiségjellemzés a születési képlet alapján
  • életvezetési segédlet: az Öt Változási Állapot tulajdonságai, viselkedésmintái, testi-lelki-szellemi vonatkozásai
  • személyre szabott időzítési útmutató: a kedvező alkalmak megragadásához és a kedvezőtlen időszakok átvészeléséhez
  • Sorsvédelmezők: olyan ősi szellemi-tudati hatóerők, amelyek némiképp túlmutatnak a Tér és Idő keretein, így csodálatos változások történhetnek általuk; hajdanán mesékbe, mondákba foglalták megnyilvánulásaikat, istenségekhez hasonlították őket – mai szemmel akár különleges képességekként lehetne rájuk tekinteni

Akár a részletes írásbeli sorsfejtést, akár a gyorsabb szóbeli, de ugyanúgy átfogó szemlélettel végzett sorsfejtést választod, fontos szerepe van a beszélgetésalkalmaknak. Ezek történhetnek online, telefonon (én hívlak egy előre megbeszélt időpontban), vagy személyesen (Miskolcon, alkalomadtán Budapesten). Igény esetén a helyszínre is utazhatok, de ehhez ráadás úti- és esetleges szállásköltség járul, ami az alapárban nem foglaltatik benne.

Az alkalmakat érdemes nem túl nagy távolságra megtartani egymástól, legfeljebb kétheti rendszerességgel javaslom. Így lehetővé tehetik az összefüggések, útmutatások alaposabb megértését, fokozatos kibontását, sőt, finomabb működési mintázatok felderítésére is sor kerülhet a rendszeres visszajelzések tükrében. Írásbeli változat esetén 1-2 hét az anyag összeállítása, szóbeli változat esetén a befizetés után néhány napon belül megkezdhető, de esetleges várakozási sorral is érdemes számolni. Hasznos lehet további alkalmakat igénybe venni (az Alkalmi Sorsfejtés áráért), így új vagy mélyebb kérdéskörök, finomabb részletek is kifejthetők.

Alkalmi sorsfejtés

Szóbeli sorsfejtés, melynek során egy-két felmerülő kérdés, döntési helyzet vagy szűkebb időszak sorsfejtési szempontból való áttekintése, tömören, a teljes körű írásbeli kiértékelés mellőzésével, gyakorlati megoldásokra összpontosítva. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél, de a befizetést követően pár napon belül lefolytatható a tanácsadás, jobbára a várakozási sortól függetlenül.

Olyan visszatérő sorsmintákkal dolgozunk, ami megjelenhet az életed kis dolgaiban és nagy vállalásaiban is. A visszatérő jellege tudatossággal szemlélve egy kulcs lehet az ismétlődés feloldásához, az önkéntelen válaszcselekvések megszüntetéséhez ilyen eseményekből adódó kellemetlen helyzetek/élmények kezeléséhez, a hajlam átalakításához.

A sorsfejtés – legyen az alkalmi vagy átfogó – e tudatosabb rálátásra vezethet rá, mert egy adott élethelyzetre (pontosabban a mögötte rejlő a visszatérő mintára) fókuszálunk, a beszélgetés során felhívom a figyelmet az átalakító kulcsokra a sorsfejtés módszerével. Ez bár nem terjed ki minden egyéb élethelyzetedre, de elindít egy folyamatot, amin keresztül életed egy lényeges vonatkozására láthatsz rá és kezdhetsz dolgozni vele tudatosabban. Ez lehet egy belépési kapu abba az állapotba, hogy más jellegű élethelyzeteiddel is lényegi szinten, tüneti kezelések helyett az okokon dolgozhass. Néha jónak bizonyulhat oda is a korábban felismert, megszerzett kulcs, néha új kulcs szükséges.

Tehát attól még, hogy az alkalmi sorsfejtés nem minden részletre kiterjedő, elég sokféle téren hasznosítható.

Dátumkiválasztás

Szóbeli sorsfejtés során rövid, tömör előrejelzés egy közelgő jelentős esemény (esküvő, álláshirdetés/-keresés, üzletkötés, szerződések aláírása, honlap élesbe állása, hirdetések stb.) támogatottságáról, megvalósulásának lehetőségeiről, körülményeiről az előzetesen egyeztetett időszakon belüli dátumokkal. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy teljes körű kiértékelésnél, bár a kérdéstől függően elég lehet a döntési helyzethez kapcsolódó eseményeket megírni.

Képletek összevetése

Önálló témaként választható az egyéni sorsfejtés keretén belül egy másik személlyel való kapcsolat kiértékelése is a két születési képlet ismeretében. Szükségesnek tartom mindkét fél jelenlétét és jóváhagyását a sorsfejtéshez (lehet személyesen, lehet online), mert egyrészt pontosítást igényelhet a képlet felállítása, másrészt pedig nem tartom helyénvalónak egy harmadik félnek beszélni valakiről anélkül, hogy az illetőt ne vonnánk be. Mivel az összevetés legalább egy teljes beszélgetést kitesz, egyéb témákra külön alkalmakon kerülhet sor.

A képletösszevetés az egyéni és közös erősségeket, illetve fejlesztendő területeket, a kapcsolat mozgatórugóit, várható fordulópontjait és együttműködési lehetőségeit tárja fel.

Véleményem szerint nem pusztán a képletek mutatják meg, hogy két ember mennyire illik össze. Mindig adódhat valaki, akinek képlete jobban illik az adott képlethez – fontosabb a két személy élő összhangja, amit folyamatos kölcsönös alkalmazkodással tarthatnak fenn. Láttam már csodálatosan összeillő képletű párokat többéves együttlét után durván szétmenni, de láttam már első látásra vagy a tipikus értelmezések szerint „konfliktusos” képletű párokat izgalmas és eleven, láthatóan boldog és élvezetes kapcsolatban élni. Emiatt életszerűtlennek tartom pusztán képlet alapján következtetéseket levonni párok összeillőségére vonatkozóan, vagy akár az egyént illetően.

Viszont a sorsfejtés segíthet feltárni, hogy mely téren és milyen vonatkozásban lehetnek súrlódások, kapcsolati függőség, vagy éppen eltávolodás stb. Fontos nem csupán a képletek egymásra nézve, hanem az is, hogy a saját életük épp milyen szakaszban jár. Ugyanis ha az egyik fél nagyon nehéz időszakot él meg, a másik pedig egy erősen felfelé ívelő szakaszban van, akkor nem igazán találkoznak az ívek, nehéz lehet együtt haladniuk az úton. Van, hogy az egyikük képlete képvisel valamilyen minőséget, ami a másiknak hiányzik és fontos – emiatt a vonzalom erős az egyik irányban, de vajon a másik irányba mit tud nyújtani?

Hasznos lehet további alkalmakat igénybe venni (az Alkalmi Sorsfejtés áráért), így új vagy mélyebb kérdéskörök, finomabb részletek is kifejthetők, akár egyéniben, akár párosan.

Hívd meg ismerőseidet! – az Ősvaló ajánlói kedvezmény nem csak az ajánlónak, de az ajánlottnak is előnyökkel jár:
 • Ha már részt vettél nálam valamilyen tanácsadáson, akkor ajánlói kedvezményre vagy jogosult egy újabb tanácsadásnál: az általad ajánlott személy által befizetett a tanácsadási díj 10%-át Te megkapod kedvezményként, ő pedig a következő tanácsadásából szintén 10% kedvezményt kap. Más kedvezményekkel az ajánlói kedvezmény nem vonható össze!
 • Minél többeket ajánlasz, annál több a kedvezményed (legfeljebb féláras kedvezményig): a második ajánlottad után már 20%, harmadik ajánlottad után 30%, ötödik ajánlottad után 50% kedvezményben részesülhetsz, míg ajánlottjaid egyenként 10%-os kedvezményt kapnak.
 • Fontos: a számlálás újraindul, amint érvényesítetted a kedvezményt, vagy egy teljes év eltelik – tehát a legmagasabb kedvezmény egy naptári éven belül érvényesíthető. Továbbá fontos, hogy mindkét fél említse meg a másikat, enélkül nem érvényesül a kedvezmény.
Ha egy hónapon belül több szolgáltatást rendelsz, például családtagjaidnak, barátaidnak, vagy akár magadnak többfélét, akkor az összes, egyben kifizetendő szolgáltatás díjából 10% kedvezményben részesülhetsz. Más kedvezménnyel ez sem nem vonható össze!

Mi a teendő, ha nem ismert/bizonytalan a születési időpont?

Amennyiben az időpont nem ismert vagy bizonytalan, megkísérelhetjük a megadott életesemények alapján visszaigazolni a kettősórai pillért. Ha a kapott beszámolók alapján sem nyilvánvaló, további kérdésekre kerülhet sor a pontosításhoz (ez esettől függően némi többletköltséget jelenthet, de a legtöbbször díjmentesen is elvégezhető néhány jól irányzott kérdés megválaszolásával); ehhez elengedhetetlen egy fénykép, illetve célzott kérdésekre való válaszok.

Mit nyújthat e szolgáltatás?

 • segíthet rávilágítani az élet adott szakaszán jelentkező gondok, nehézségek, hajlamok okára és arra, hogy mi segíthet megoldani, illetve a megfelelő mederbe terelni őket;
 • feltárható általa
  • az egyént éltető tényezők, amelyek életerőssé és szabaddá teszik, fejlődésre ösztönzik, segítik megtalálni és megtartani a számára kijelölt helyet az életben – ezáltal betöltheti a saját egyedi szerepét, nem akadályozva másokat, inkább teret engedve számukra, hogy ők is rátaláljanak a saját útjukra.
  • az egyént hátráltató tényezők, káros szokások, zavaró érzelmek, amelyek eltéríthetik az egyént a helyes irányból, kizökkenthetik egyensúlyából;
 • rámutathat arra, hogy
  • az adott időszak milyen jellegű tevékenységnek kedvez (időzítés): mikor érdemes belefogni az adott dologba és mikor érdemes inkább várni egy jobb alkalomra;
  • mire érdemes összpontosítani a siker érdekében (fókusz);
  • mikor érdemes változtatni, mielőtt a világ változtatna meg minket (fordulópontok);

Emberi tehetségünk

Önmagunk művelése

A siker kulcsa: a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő szellemben, megfelelően cselekedni.

Ahhoz, hogy ez a „megfelelő” jelző igaz legyen, tudatában kell lennünk önnön képességeinknek, valamint annak is, hogy mi van körülöttünk s hogy miként változnak, merre tartanak az események. Az Ég-Föld-Ember hármasságát felfoghatjuk úgy is, mint Idő-Hely-Cselekvés. Tanulmányozásukkal felismerhetjük, mit mikor és hol van lehetőségünk végrehajtani, megvalósítani. Az idő (Ég) és a hely (Föld) adja a feltételeket, a körülményeket, a szándék és cselekvés (Ember) pedig a beteljesítés lehetőségét. Mindig van választásunk. Alakuljon bármilyen rosszul is a sorsunk, legyünk bármilyen szörnyű helyen, szabad akaratunk, döntéseink és tetteink segítségével túljuthatunk a nehézségeken.

Ide egyelőre nem tartozik külön szolgáltatás, ám a módszerek alkalmazásánál a tanácskérő elevenen élő személyével dolgozom, nem pusztán adatokkal és ábrákkal egy papíron.

Föld adta lehetőségek

Feng Shui kiértékelés, tanácsok ingatlanválasztáshoz, csoportdinamikai szolgáltatás

A lakóhely külső és belső környezetének Xuan Kong Feng Shui szempontok szerinti felmérése, kiértékelése. Nem arról szól, hogy misztikus szimbólumok kihelyezésével igyekszünk orvosolni bajokat, és nem is ezoterikus köntösbe bújtatott lakberendezés. E módszer lényege, hogy a lakó és lakótere közötti összhangot igyekszik megvalósítani elsősorban a fény-árnyék viszonyok, szellőzöttség/légjárás és szélvédettség, beépítettség és közlekedhetőség szempontjai, illetve a tereprendezés és épületstruktúra lehetőségei szerint. Emellett a valóságunkat térben és időben zajló összetett változások nem kézzelfogható hatásait, összefüggéseit is figyelembe veszem az adott helyre és időszakra vonatkozóan.

A szolgáltatás alapdíja magában foglal egy átfogó írásos útmutatót, különféle segédleteket, illetve egyszeri – másfél órás – szóbeli megbeszélést, a javasolt változtatások eredményeinek felülvizsgálatát előre egyeztetett időpontban, legkésőbb 3 hónappal a kiértékelést követően. Minden további esetleges konzultáció a Alkalmi Feng Shui áráért vehető igénybe. Előfordulhat, hogy az előzetes egyeztetés ellenére is közbejön valami, és a beszélgetés elhalasztását kérik – másodszori elhalasztás esetén azonban már csak a Alkalmi Feng Shui áráért vehető igénybe a konzultáció. Mivel itt elengedhetetlen a helyszíni szemle és a személyes találkozás, így a szolgáltatás alapdíjához hozzáadódnak a tanácsadó utazási költségei.

A megadott adatokat és a beszélgetés során elhangzottakat természetesen bizalmasan kezelem.

Alapdíj:
Az alapdíj esetenként az épület összetettsége függvényében 10-20%-kal emelkedhet, illetve minden ráadás szint kiértékelése az alapdíj 40%-át vonja magával.

 • átfogó fengshui elemzés
  • alapdíj (ház/lakás esetén): 32 000 Ft
  • Több szint, kiegészítő épületek vagy üzlethelyiség esetén kérj egyedi árajánlatot!
 • alkalmi fengshui tanácsadás (alkalmanként): 11 000 Ft (otthon és üzlethelyiség esetén egyaránt)
 • ingatlankeresés (az ár két házat vagy lakást foglal magába): 11 000 Ft

Átfogó Feng Shui

A következőket jelenti írásban (összesen legalább 30-35 oldalnyi anyag):

 • az épület qi-mintázatának és a lakók lehetőségeinek Xuan Kong Feng Shui szempontból való kiértékelését,
 • egy rövid 9 Csillag Ki jellemzést a személyes Ki számairól (ez csupán a töredéke a sorsfejtési szolgáltatással járó útmutatónak);
 • kapcsolódási pontokat a kedvező időszakok kihasználásáról (sorsfejtési iránymutatás) az épület és a lakók vonatkozásában;
 • cég kiértékelése esetén lehetőség van metafizikai alapú csoportdinamikai kiértékelésre a dolgozók között, otthon esetén pedig a családtagok között (ezek díját személyes egyeztetéssel állapíthatjuk meg).

Alkalmi Feng Shui

80 perc beszélgetés, ami nem igényel teljes körű elemzést, inkább egy adott gondra, döntési helyzetre, kérdéskörre összpontosít (például egyes helyiségek átrendezése, szerkezeti változtatások, felújítási/átépítési/hozzáépítési kérdések, az évente változó qi hatásokkal való összhang igénye, az ingatlan eladásának fellendítése stb.). A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy átfogó Feng Shui esetén.

Ingatlankeresés

Amikor valaki új lakást/telket keres, költözés előtt áll vagy hasonló döntési helyzetben van, akkor a lehetőségeket fengshui szempontból meg lehet vizsgálni. Hasznos és gyors segítséget, célirányos útmutatást nyújthat az átfogó fengshui részletesebb elemzései nélkül, segíthet kiszűrni bizonyos, első ránézésre nem feltétlenül észlelhető „csapdákat”, amelyek a beköltözést követően erősen beszűkíthetik, akadályozhatják a lakók lehetőségeit. A szükséges adatok e szolgáltatásnál is ugyanazok, mint egy átfogó Feng Shuinál.

Az épület esetleges összetettségéből, alaprajz hiányából fakadó felárak itt is érvényesek (a ráadás szintek itt nem mindig jelentenek ráadás költséget, de ha egy telken több, a lakók által használt épület van vagy sajátos helyiségelrendezés/épületalak már inkább).

Amint sikerül kiválasztani az ingatlant, az alapdíj beszámítható az átfogó Feng Shui elemzés alapdíjába!

Hívd meg ismerőseidet! – az Ősvaló ajánlói kedvezmény nem csak az ajánlónak, de az ajánlottnak is előnyökkel jár:
 • Ha már részt vettél nálam valamilyen tanácsadáson, akkor ajánlói kedvezményre vagy jogosult egy újabb tanácsadásnál: az általad ajánlott személy által befizetett a tanácsadási díj 10%-át Te megkapod kedvezményként, ő pedig a következő tanácsadásából szintén 10% kedvezményt kap. Más kedvezményekkel az ajánlói kedvezmény nem vonható össze!
 • Minél többeket ajánlasz, annál több a kedvezményed (legfeljebb féláras kedvezményig): a második ajánlottad után már 20%, harmadik ajánlottad után 30%, ötödik ajánlottad után 50% kedvezményben részesülhetsz, míg ajánlottjaid egyenként 10%-os kedvezményt kapnak.
 • Fontos: a számlálás újraindul, amint érvényesítetted a kedvezményt, vagy egy teljes év eltelik – tehát a legmagasabb kedvezmény egy naptári éven belül érvényesíthető. Továbbá fontos, hogy mindkét fél említse meg a másikat, enélkül nem érvényesül a kedvezmény.
Ha egy hónapon belül több szolgáltatást rendelsz, például családtagjaidnak, barátaidnak, vagy akár magadnak többfélét, akkor az összes, egyben kifizetendő szolgáltatás díjából 10% kedvezményben részesülhetsz. Más kedvezménnyel ez sem nem vonható össze!

 

Mit nyújthat e szolgáltatás?

 • útmutatást a hely adta kézzelfogható és megfoghatatlan hatásokkal való összhang kialakításához a fejlődés és az egészség megőrzése érdekében, illetve az épületben rendszeresen tartózkodók (lakók, vendégek) közötti összhang kialakításához és az emberi kapcsolatok ápolásához;
 • cég vagy munkahely esetén javaslatokat az üzleti lehetőségek felvirágoztatásához, a munkafolyamatok és a dolgozók közötti kölcsönös összhangjának kialakításához és megőrzéséhez a hely nyújtotta lehetőségek tekintetében;
 • épülő ház esetén segíthet megválasztani a kedvező tájolást, a belső lakótér megfelelő felosztását és a nyílászárók kialakítását a térbeli és időbeli mintázatokkal összhangban;
 • javaslatokat a külső és belső környezet megfelelő kialakításához (előtér, udvar, kert, ajtók és ablakok használata, bútorelrendezések, fény-árnyék viszonyok, színek stb.) a hely s idő adta lehetőségekkel összhangban;
 • rendszeresen használt beltéri elemek (pl. ágyak, dolgozóasztal, tűzhely) elhelyezését a helyiség s az idő adta lehetőségekkel összhangban;
 • az esetleges átépítési, felújítási ötletek megvitatását;
Share This