2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 a Föld Disznó éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 己亥 Ji-Hai.

A Föld Disznó napév kezdete (világidő szerint / UTC): 2019. február 4. 03:14
A Föld Disznó holdújév: 2019. február 5. (a feb. 4. 21:03-as újholdat követő nap)

Tűz Kakas

Régi sorsfejtési művekben mind a Hai (Disznó), mind a Ji (Yin Föld) jegyet a gyűjtéssel, felhalmozással és megtartással hozzák összefüggésbe, bár más-más szempontból. Az előbbi olyan, akár a mélységes tenger, melyből a földi élet született vagy a csonthéjas mag, mely magába zártan őrzi a teremtő erőt. Az utóbbi olyan, akár a lágy termőtalaj, lényege az, hogy teret és alapot ad a lehetőségeknek, a létezés szálait szőttesként összefonja, értékeket megőrző, életet fenntartó.

Ez az év sokunk számára szólhat a becsben tartott dolgok ápolásáról, mélyről fakadó tudás műveléséről, értékteremtésről, valódi kincseink felfedezéséről, új kezdetekről s már elindított folyamatok gondos fenntartásáról.

Te milyen értékeket szeretnél megőrizni az utókor számára?

Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadássorsfejtés tanfolyamírások

A Föld Disznó természete

A változásokat a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz) 60-féle pillérrel szemlélteti, melyek közül a 己亥 Ji-Hai (Föld-Disznó) a harminchatodik. Az egyetemes életerő fejlődésének azon állomását tükrözi ez, amikor a Természet elevensége elcsitult, az élet visszahúzódik a talajfelszín alá s elraktározódik, a fák ereje visszatér a gyökerekbe.

„Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket.”
(Petőfi Sándor)

Akárcsak a tavalyi pillér, ez is a Síkvidékek Fája, ami a pillér egészéből fakadó, eredendő, alapvető lényegiség, nem pedig az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség. Kifejezi a rónán álldogáló magányos fát mint a nyugodt, kitartó élet jelképét. Ritkán táplálja eső, így túlélése azon múlik, mennyire képes gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásaival, értékeivel. Idén még fontosabbá válik, hogy hozzáállásunkat az erőfeszítések nélküli, kényszermentes cselekvés jellemezze, ismerjük fel saját gazdagságunkat, és becsüljük meg mindazt, amivel már rendelkezünk (további javak, tudás, élvezetek utáni vágyakozás helyett). Az előző években megkezdett tevékenységek folytatása, folyamatok gondozása, kapcsolatok ápolása vezethet sikerekhez. A hosszú távú tervek hozhatnak most lassú, de biztos fejlődést. Illő hagyni maguk módján zajlani, áramlani a dolgokat. Erővel be nem avatkozni, inkább teret adni, együtt haladni a helyzettel, a megváltozó körülmények mentén alkalmazkodni a felkínálkozó új lehetőségekhez.

Amikor akadályba ütközünk, ahelyett, hogy akaratunkat összeszedve küzdenénk a helyzet ellen, s kierőszakolnánk, hogy az események kívánt irányba mozduljanak, inkább működjünk együtt a helyzettel.

Önfegyelmünket erőfeszítések helyett a természetességgel méressük meg. Legyünk készek elengedni szorongató késztetéseinket a helyzet irányítására, bármiféle célért epekedő vágyunkat, és inkább engedjünk teret a lehetőségeknek: hagyjuk, hogy a maguk módján, spontán kibontakozzanak az események a helyzetben. Ez nem tétlenség vagy cselekvéstől való tiltás – éppen ellenkezően: a helyzetbe leginkább illő tettre állhatunk készen általa. Azzal dolgozhatunk, amit a helyzet kínál, se többel, se kevesebbel.

Lusta-e a Disznó?

Van az a mese, hogy azért lett a 12. állatjegy a sorban, mert megállt lakomázni, aztán elszundított… Vajon a Disznó jegyben születettek tényleg lusták, egész nap csak henyélnének és zabálnak, semmi hasznosat sem csinálnak? Helyes-e kiindulni a mai angol hízósertés külső jellegzetességeiből és kapcsolódó szólásokból, népi elképzelésekből? Vajon az évezredekkel korábban a Hai jegyhez társított Disznó állatkép választásakor mai tenyésztésű fajtákra és a nagyipari sertéstartás rettenetes körülményeire gondolhattak? Buta babonás tévhit ez, nem több!

Persze, az okoskodók már megfeleltetik a Disznót a Bika csillagjeggyel (ami egyébként május hónapra esik, az évkörön nagyjából a novemberi Disznóval szemközti időszak), és ugyan lehet némi hasonlóság e jegyek tulajdonságai között, valójában nem azonosak. A kínai sorsfejtésben is használatos állatjegyek nem csillagképek, hanem az egyetemes változások, a valóságot alakító erők fejlődési folyamatának lépcsőfokai.

Milyen valójában a Föld Disznó?

 

 

Megújuló Fa erő

 

 ■ A Hai (Disznó) jegy valójában a megújuló Fa állapotot képviseli, egy új ciklus megszületését, lendületvételt, célkitűzést, egy terv megálmodását, ami a Mao (Nyúl) jegyben teljesedhet ki, majd a Wei (Kecske) jegyben tér egy szunnyadó állapotba, hogy felkészülhessen az újabb csírázásra.

 

 

■ Ha a Yin (Tigris) jegy érkezik hozzá, vagy közvetlenül mellette áll a képletben, akkor párt alkotnak, ami szintén a Fa állapotra helyezi a hangsúlyt. Ez lustaság helyett éppen, hogy kiszabadít a tunya állapotból: haladó szellem, tenni akarás ébred, célkitűzések, felfedezések, találmányok, újítások, kezdeményezések előidézője lehet. Nem rest megdolgozni a sikerért, sőt, igyekszik gondosan kézben tartani a helyzeteket, ezért jellemző lehet rá a szorgalmas igyekezet. Szóval, ha egy Disznó jeggyel született embernél lustaságot vélünk felfedezni, annak okát máshol érdemes keresni, például a Föld minőségek (zavaróan) hangsúlyos előfordulásánál.

 

■ A Fa erő hordozta lehetőségek megragadására tudatosítsd céljaidat, fejlődésed, haladásod irányát. Tisztázd magadban, mit is csinálsz most, merre tartasz, mit akarsz elérni idén és jövőre, majd nagyobb távlatban!

 

■ Akik képletében Nyúl, Tigris vagy Kecske jegy található, azok a Fa hatását hangsúlyosabbnak élhetik meg. Ügyelj rá, hogy amikor úgy érzed, igazad van és tudod a tutit, szükségtelen indulataiddal eltipornod, megbántanod másokat. Keresd a megvalósítás útját másokkal együttműködve!

 

 

Mélységes Víz erő

 

■ A Hai (Disznó) elsődlegesen egyébként Víz jellegű, téli jegy: élteti, táplálja a Fa mellékelemét, s a Víznek a Föld medret ad: formát ölt a megfoghatatlan, érzékelhetővé válik a szellemi lényeg. Születési képletben a 2019 évi pillér művészi érzékkel bíró, érzelmeiből merítő, ötletes, ihletett személyiségre utalhat, aki biztos keretek között, rendezetten és gondos alapossággal tesz lépéseket álmai megvalósítására.

 

■ Keresd a Víz tiszta, józan megélésének lehetőségét: nézz szembe régi félelmeiddel, vigyél tudatosságot álmaidba (álomjóga), szánj időt meditációra, lélekerőd visszanyerésére, az ősbizalom felébresztésére, amely folytatásra ösztönöz viszontagságok közepette is.

 

■ Akik képletében mind a Patkány, mind a Bivaly jegy megtalálható, azok a Víz hatását özönszerű sodrásként élhetik meg. Személyes képlet tükrében ez lehet egy nagy lendületet adó, előrevivő hullám vagy félelmetes, elbizonytalanító áradás. Önmagában nem jó vagy rossz, de arra int, hogy jobb az áramlással együtt mozognod, mint tartanod a helyzetedet. A legkevésbé sem érdemes ellenállnod a változásoknak. Kövesd a legkisebb ellenállás útját!

 

Szétterülő Föld erő

 

■ Az évi nyilvánvaló, felszínen mutatkozó hatásokat (cselekedetek, események, találkozások) elsősorban a Ji (Yin Föld) jegy határozza meg, ami egy lágy, laza, alakítható talajhoz hasonlítható. Körülményektől függően összesűrűsödhet vagy elvékonyodva szétterjeszkedhet. Lényege a befogadó és megtartó erő, magában hordozott értékekkel gondoskodik az élet termékeny fenntartásáról.

 

■ Ez a Föld idén a Hai (Disznó) jegyre kerül, ez jellemzi a körülményeket, az előbbi jegy működésének feltételeit. Bolygónk a Nap körüli pályájától függően támogatásban (nyáron és az évszakok közötti átmenetek során) vagy korlátozásban (tavasszal) van része. Ősszel és télen a támogatás hiánya tapasztalható: a hosszabbra nyúló éjszakák, a hidegebbé váló idő a Tűz tompa, elégtelen jellegét tükrözi. A körülmények az év nagy részében nem segítik elő a Föld erőt, kevésbé számíthatunk kedvező hatásokra tőle, tanácsos felkészülni zavaraira. A vízzel alámosott lágy talaj beomlik, szétmállik, megcsúszik, megtartó ereje meggyöngül, sár lesz belőle.

 

■ Ha Ji (Yin Föld) napon születtél vagy a képleted működése szempontjából fontos a Föld, akkor bensőségesebb, közvetlenebb lehet számodra e saras, szétomlós közeg hatása. Ügyelj jobban a tartalékaidra, erőforrásaidra, keresd a melengető helyeket és ételeket, a szeretően támogató társaságot, hogy megőrizd összeszedettségedet. Kerüld a túlvállalást és a túlzott adakozást! Annyit fáradozz, amennyi valóban szükséges. Csak akkor tudsz hatásosan segíteni másoknak, ha előbb magadról gondoskodsz.

 

Mi várható az eddigiek tükrében?

 

■ Emberi/társadalmi szinten e sár mocskolódásokkal, botrányokkal, rendszerek összeomlásával járhat, kizökkentséget, hiányt hozhat az ellátásban. Figyelmedet bensődre, illetve közvetlen szeretteidre összpontosítsd: barátaidban és családodban összetartásra lelhetsz akkor is, ha a felszínes politika és a kormányok intézkedései zavarosak.

 

■ A zavaros felszín alól feltörő Fa erő hatására új dolgok emelkedhetnek ki, új kezdeményezések törhetnek utat, a bolygó(n élők) fejlődése új irányt vehet. Különösen mozgalmak, gyógynövények, vízhasználat, közlekedés, régészet, fenntarthatóság jegyében hozhat fordulatot, észhez térítő ébredést.

 

Szintén Föld-Disznó év volt: 1959 (nyugtalan idők Ázsiában: vietnámi háború, orosz betörés Kínába, tibeti felkelés, a Dalai Láma száműzetése), 1899 (az első hágai békekonferencia, megtalálják az ősi kínai jóscsontokat), 1839 (az első távíró üzembe helyezése, kitör az ópiumháború, Copán feltárása), 1659 (az első fizetési csekk kitöltése; a pireneusi béke), 1599 (első előadás a Globe Színházban; Pompeii feltárása)

 

Egyéb kölcsönhatások

 

■ A Disznó egy mozgó jegy, tehát helyváltoztatásra, utazásra ösztökélhet (különösen azokat, akik Kígyó évben vagy napon születtek). Mivel az alapok túl lazák és gyöngék, előnyösebb mozgásban maradni, nem időzni egy helyen vagy adott tevékenységgel sokat, különben kátyúban, mocsárban találhatod magad. Alkalmazkodás, folytonosság, továbblépési lehetőséget kereső hozzáállás javasolt. Költözéseknél, utazásoknál ügyelj fokozottabban a cuccaid biztonságára, az értékes holmikat tartsd közvetlen felügyeleted alatt!

 

■ A Si (Kígyó) és 亥 Hai (Disznó) találkozása megzavaró, összezavaró, figyelmet elterelő, épp zajló tevékenységet váratlanul megszakító hatású. Hasonlít ahhoz, mint amikor az embert elvakítja egy tó felszínéről visszatükröződő vagy felhő mögül váratlanul előbukkanó Nap fénye. A Kígyó Yang Tűz jegyet hordoz, ami a Naphoz hasonlóan sugárzó, a Disznó Yang Víz jegyet hordoz, ami áramló folyókhoz (vagy országúti forgalomhoz) hasonló. Az egyik kihívja maga ellen a másikat. Idén esetleg gyakrabban olvashatunk a hírekben olyan balesetekről, ahol a sofőrt elvakította a napsütés. Vezessetek óvatosan, körültekintően, különösen ha a képletedben van Kígyó (vagy olyasvalaki autójában ülsz, akinek van Kígyója)!

 

Ha már van egy Disznó jegy a képletedben, illetve novemberben (Disznó havában) hajlamossá válhatsz határok átlépésére, messzebbre menni, mint szabadna. Tisztában vagy vele, hogy talán nem kellene, nem illene, mégis hajlasz rá, hogy megtedd. Például többet inni a kelleténél, serkentő szerekhez nyúlni, esetleg tiltott élvezetekhez vonzódni. Olyan, fogódzók nélküli helyzetekbe juthatsz emiatt, ami váratlanul ér, kívül esik a kényelmi zónádon, és egyébként sem lenne ott keresnivalód. Tudatosságodat, felelősségteljes magatartásodat megőrizve ellenállhatsz a kísértésnek, elejét veheted a túlkapásnak. De ha már megtörtént, légy észnél, hogy józanul, bölcsen dönthess, a helyzetnek megfelelően cselekedhess. Máskülönben gondok adódhatnak, visszaüthet rád botor lépésed, s megjárhatod. Ne akard visszacsinálni, amit már elkövettél, hanem légy együtt a helyzettel, vállald a következményeket – ez a valódi bátorság.

 

 


 

Józan életvezetés

 

A fentiek természetesen csak szemelvények a számtalan lehetőség közül, amelyeket az öt változási állapot képviselhet. Használd e bemutatót általánosabb irányelvként, cselekvésre ösztönzőként, de nem tanácsos messzemenő következtetéseket levonni belőle. A tényleges élethelyzetek tekintetében javasolt egy részletesebb, személyes sorsfejtés!

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This