A Fa állapotról

A Fa állapotról

A továbbiakban az általában kezdőállapotként tekintett Fa minőség jellemzőit mutatom be néhány kulcsszóra építkezve. Mégpedig a magyar nyelv eszközeivel szemléltetve lényegiségét, hiszen e nyelv felépítése valójában olyan, akár egy fa (lásd gyökrendszer, szóbokrok, -törzsek, -gyökök, terjedelmes hangulatfestő, természetutánzó kifejezések). Az öt változási állapot rendszerével a változási folyamatokat öt egymástól jól megkülönböztethető állapotokon keresztül lehet vizsgálni. Ezzel az öt minőséggel leírható minden létező jelenség, dolog, esemény, legyen az akár kézzelfogható, akár megfoghatatlan. Mégis ez az öt minőség csakis együtt működőképes, egymás nélkül nem létezhet. Kölcsönösen egymásra hatnak, ugyanazon változási folyamat ötféle szakaszát, ötféle kölcsönhatását képviselik. Ha elméletben kivennénk az egyiket, az egész rendszer összeomlana – éppen ezért hibás, pontatlan „öt elem” néven említeni őket, félreértelmezésekhez vezethet. A Fa állapot lényegisége Egyszerűen és találóan jellemzi a magyar indulat kifejezés, s annak in- gyöke. Az indulat egy erő, hajlandóság arra, hogy kimozduljunk jelenlegi állapotunkból (innét), elinduljunk, haladjunk (inaljunk) egy cél felé. Belső hajtóerőként mozgásra és cselekvésre (intézkedésre) serkent. Magába foglalja továbbá a dolgok indokát (miért s merre halad), a folyamatok elindítására való képességet (kezdet, kezdeményezőkészség, tettrekészség), a megújulást (új irányba indulást, nekirugaszkodást, lendületvételt, felélénkülést), az átható, átfogó növekedést és terjeszkedést (beleértve a céltudatosságot, befolyásosságot és a másokkal való összefogást is – v.ö. az indák viselkedése). Ez önmagában se nem jó, se nem rossz. Minden létező dolog törekszik arra, hogy megnyilvánulásának célját terve szerint elérje. Az indulat a továbbhaladásra ösztönző, az akadályokon keresztülhatoló erő. Fa állapotban a dolgok a növények természeti mintájára kihajtanak, növekednek, terjeszkednek, teret hódítanak. Amikor egy növény akadályokba ütközik, akkor megfeszül, megreked a haladásban. Hibázott-e vajon, amikor beleütközött az akadályba? Ellensége-e az az akadály? A természet valójában nem foglalkozik ilyen...