Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz két arca

Az Ősvíz mindennek a kezdete és vége. A 2019 második felétől induló, és 2021 februárjáig tartó időszakban leginkább használható két ősminőséget (avagy életvezetési hajtóerőt) mutatom be legújabb írásomban. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Az idő változását az ősi keleten tíznapos hetekben (旬 xún) mérték, napjai sorban a Tíz Égi Cselekvőt (十干 shí​gān) testesítették meg, szemléltetve a Természet eleven fejlődését és az elerőtlenedő hanyatlását. Első tagjuk, a 甲 Jia (Yang Fa) a kezdetet, a sarjadó növények felszínre bukkanását tükrözi, a második tagjuk a terjeszkedő hajtásokat, gallyakat és így tovább egészen a visszahúzódó állapotig, amikor a Természet az új élet magvát hordozva, elrejtőzve várakozik, erőt gyűjt. A legutolsót fejezi ki a 癸 Gui, a tizedik Égi Cselekvő, ami minden 3-assal végződő évszámú év eseményeit, tettekben megnyilvánuló minőségét is jellemzi. Yin Víznek is nevezik. Modern alakja lábakat (癶) és eget (天) ábrázol, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy az akupunktúrában a lábfej feleltethető meg neki, 癸 Gui időszakban nem szabad tűt szúrni a lábba. Régi képjele a négy irányból egy középpontba tartó (vagy a négy irányba széttartó) vizeket ábrázolja. Az ősvíz képe aztán átalakult a szertartásos áldozás, imádság motívumait ábrázoló jellé. Ősvíz jelképek Égi értelemben az Ősvízre esőként, ködként, a Földön harmatként, vízforrásként tekinthetünk. Ezek a megfeleltetések, megnyilvánulások csak hasonlóak, de nem azonosak az ősminőséggel. Általuk megismerhetjük Gui jegyet, de a köd vagy harmat nem azonos a Guival. Ez a leginkább yin minőség a sorban, kifinomultságát, rendkívüli változékonyságát és alkalmazkodóképességét, gyöngéden ható, ám egyben kiszámíthatatlan természetét emlegetik az ősi szövegek. 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo így jellemezte: 癸水非雨露之謂,乃純陰之水。發源雖長,其性極弱,其勢最靜,能潤土養金,發育萬物 „A 癸 Gui...
2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 a Föld Disznó éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 己亥 Ji-Hai. A Föld Disznó napév kezdete (világidő szerint / UTC): 2019. február 4. 03:14A Föld Disznó holdújév: 2019. február 5. (a feb. 4. 21:03-as újholdat követő nap) Régi sorsfejtési művekben mind a 亥 Hai (Disznó), mind a 己 Ji (Yin Föld) jegyet a gyűjtéssel, felhalmozással és megtartással hozzák összefüggésbe, bár más-más szempontból. Az előbbi olyan, akár a mélységes tenger, melyből a földi élet született vagy a csonthéjas mag, mely magába zártan őrzi a teremtő erőt. Az utóbbi olyan, akár a lágy termőtalaj, lényege az, hogy teret és alapot ad a lehetőségeknek, a létezés szálait szőttesként összefonja, értékeket megőrző, életet fenntartó. Ez az év sokunk számára szólhat a becsben tartott dolgok ápolásáról, mélyről fakadó tudás műveléséről, értékteremtésről, valódi kincseink felfedezéséről, új kezdetekről s már elindított folyamatok gondos fenntartásáról. Te milyen értékeket szeretnél megőrizni az utókor számára? Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — sorsfejtés tanfolyam — írások A Föld Disznó természete A változásokat a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz) 60-féle pillérrel szemlélteti, melyek közül a 己亥 Ji-Hai (Föld-Disznó) a harminchatodik. Az egyetemes életerő fejlődésének azon állomását tükrözi ez, amikor a Természet elevensége elcsitult, az élet visszahúzódik a talajfelszín alá s elraktározódik, a fák ereje visszatér a gyökerekbe. „Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket.”(Petőfi Sándor) Akárcsak a tavalyi pillér, ez is a Síkvidékek Fája, ami a pillér egészéből fakadó, eredendő, alapvető lényegiség, nem pedig az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség. Kifejezi...
Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Mit rejt magában a Sárkány s Kutya találkozása? Az adott időszakhoz jelképesen kapcsolódó utalásokat Ázsiában komolyan veszik, részben babonás hitből fakadóan, részben pedig azért, hogy megértsék az adott időszak hatásait, hogy jobban ráhangolódhassanak és kihasználhassák kínálkozó lehetőségeit. A régi magyar naptárban április a Szelek hava, avagy Szent György hava, akit egyébként gyakran ábrázolnak sárkányt legyőző lovagként. Elgondolkodtató egybeesés, hogy a keletiek szemléletében az időkör ötödik – évi viszonylatban a Gergely-naptárban leginkább április hónapjára eső – szakasza szintén a  Sárkány képét tükrözi. Napi viszonylatban mindig a Sárkány jelöli a reggelt (kb 7-9 óra között), az ébredés és mozgásba lendülés időszakát, az emberek ilyenkor kelnek fel vagy kezdik a munkát. Mint azt az Ősvaló honlapon közölt írásaimban többször is igyekeztem hangsúlyozni, az állatképek mögötti fogalmak ősi kínai elnevezései nem tényleges állatokra utalnak, hanem általában valamilyen fejlődési állomással, a világegyetem valamilyen változásával kapcsolatos elvont dolgot fejeznek ki. A Sárkány csak egy jelkép, amit ehhez az elvont időminőséghez kapcsoltak az összefüggések könnyebb megértése, megjegyzése érdekében. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Sárkány mint hatóerő Átmenetet képez két évszak (az északi félgömbön a tavasz és nyár, a déli féltekén az ősz és a tél, illetve általánosabb értelemben a keleti Fa és a déli Tűz jegyek) között – így az egyetemes változásokat kormányzó Föld erőt képviseli. Kínai írásjegye (辰) maga is szoros összefüggésben áll a földműveléssel, a szántás idejével: egy embert ábrázol, amint két kezében egy ősi kapát tart. Köznapi jelentéseiben őrzi az idő fogalmát, valamint az ősi életritmus égitestekhez, csillagokhoz való igazodását. Egy I. századi értelmező szótár úgy ismerteti mint „a...
A kínai zodiákus jegyek (Földi Támaszok) eredete

A kínai zodiákus jegyek (Földi Támaszok) eredete

Sokféle értelmezés született már nyelvészektől és történészektől a kínai zodiákus avagy a 12 születési képmás (szakszóval: 地支 Dì Zhī, Földi Támaszok) írásjegyeinek eredetével kapcsolatban: természeti, mezőgazdasági, csillagászati, számtani vonatkozást sejtenek. Ezek mind remek elképzelések, ám alig említenek kapcsolatot a jegyek között, mintha mindegyiket különállóan vizsgálták volna. Márpedig ez a 12 minőség egyetlen változási folyamat (időkör, életkör, a Föld keringési pályája, Nappálya, Napállások, a Hold fényváltozásai) tizenkét szakasza. Ésszerű feltételezés hát, hogy kell lennie egy átfogó elvnek, ami mind a tizenkettőt összeköti. Az elsőként magyar nyelven közölt, a szakma nemzetközi színterén is egyedülálló tanulmányomban a képi ábrázolásból kiindulva rámutatok egy átfogó összefüggésre. Kevésbé valószínű, hogy a kínai nyelv legrégebbi írásemlékei között is megtalálható írásjegyeket egymástól függetlenül, innen‐onnan szedegették volna össze – ahhoz túl sok hasonlóságot fedezni fel bennük. Megosztási irányelvek: A PDF anyagot a szerző (Hornyánszky Simon) írásos engedélye nélkül nem szabad feltölteni sehova, csupán hivatkozni lehet az itt is linkelt oldalra. Sem részeiben, sem egészében nem másolható a tartalma a szerző írásos engedélye nélkül. Kérek mindenkit, tartsa ezt tiszteletben. Letöltés A kutatás eredménye: a „kínai” életkör (zodiákus) nem csillagképeket, hanem változási állapotokat ábrázol – ami alátámasztja azt a gyakorlati alkalmazásból fakadó meglátást, hogy a sorsfejtés nem „kínai asztrológia” a szó szoros értelmében, mert nem bolygómozgások és csillagképek megfigyelésén alapul, hanem pusztán a Nap és a Föld (+Hold) viszonyán. Persze lehet hozzájuk társítani bolygókat, ha szeretnénk, de írásjegyeik alapján nem csillagászati vonatkozásúak – vagy legalábbis jóval kevésbé közvetlenül, mint például a „nyugati asztrológia” kapcsolata az égen megfigyelhető csillagképekkel. Többet szeretnél tudni a Négypilléres Sorsfejtés módszertanáról, elméleti hátteréről, gyakorlati alkalmazásáról? Mindezt mélyen, a szimbólumok rétege mögé hatolva, régi kínai alapművek magyar...
2017: Tűz-Kakas évi útmutató

2017: Tűz-Kakas évi útmutató

2017 a Tűz Kakas éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 丁酉 Ding-You. A lehetőségek és változások éve. Naná! Csakhogy minden év ilyen… a világegyetem változik, semmi sem állandó. Józanabb kérdések tehát: Milyen váltást, milyen lehetőségeket hoz az életünkbe? Hogyan készülhetünk fel a hatására, hogy a legjobbat hozhassuk ki önmagunkból? Régi sorsfejtési művekben mind a 丁 Ding (yin Tűz), mind a 酉 You (Kakas) jegyet a beteljesüléssel, dolgok beérésével, felnőtté válással hozzák összefüggésbe. Valódi erőnk felismerését képviseli. Készen állunk felegyenesedni, valóban kibontakozni, teljesen felvállalni önmagunkat? Hajlandóak vagyunk levetni régi berögzült szokásmintáinkat és a természettel összhangban megújulni? Nem mentesülünk a terhek s kötelezettségek alól, azonban ha teljesen felvállaljuk magunkat, akkor készen állhatunk őszintén, valóban szembenézni a helyzettel. A jelen valóságával. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A Tűz Kakas természete Minden évhez, hónaphoz, naphoz és kettősórához társul egy időminőség (ezek együtt alkotják a sorsunk négy pillérét), ami a természeti változásokat szemléltető 60-as ciklus egyike. Idén az év időminősége a yin Tűz és a Kakas elvont összetevőkből álló pillér. Ahogy számos dolog a keleti metafizikában, yin-yang elv szerint működik: az idei év a tavalyi (yang) Tűz-Majom (丙申 Bing-Shen) yin párja. Hozzá hasonlóan az alaptermészete a Hegyi Lankák Tüzét képviseli, bár finom eltérésekkel. Ez már egy finomabb, gyöngédebb, bensőségesebb, emberközelibb Tűz, mint az előző évé. Éji Tűz. Az alkonyi Nap párjaként a házakban este gyújtott gyertyalánghoz, lámpások fényéhez vagy az égen előtűnő csillagfényhez hasonlítják. A yang Tűz nappal ontja melegét és ragyogja be a világot, de sötétedéskor eltűnik, s csak hajnalban tér vissza, győzhetetlen erejét bizonyítva. A yin Tűz végig jelen...