Esettanulmány: Visszatérő mintázatok Fa-Kecske években

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások


Kételyeket eloszlatandóan, illetve a magyar szakirodalomban elsőként, egy átfogó és alapos esettanulmány született, alátámasztandó a Négypilléres Sorsfejtés (avagy kínai asztrológia) mint események előrejelzésében használható módszer hitelességét. Ugyanakkor felhívom a figyelmet az alapelvekre, amelyek ésszerű, tapasztalati tényekkel, visszaigazolásokkal tisztába tehetik a közkeletű ezoterikus zagyvaságokat, jelképtársításokon alapuló üres feltételezéseket, félreértelmezéseket, tévhiteket. A metafizika nem egy hitrendszeren vagy tekintélyelven alapuló tan, hanem a józan ész, megfigyelések, és tapasztalati úton belátható (bár olykor logikai kapcsolatot nem feltétlenül mutató) összefüggések, társítások eszközeivel dolgozó módszer. Mivel a változásokról, az életről szól, lehetőségeket és nem bizonyosságokat képez le, így kimutatásai nem mindig ismételhetőek meg kísérletekkel.

Az ősi kínai időszámítás 60-as ciklus szerint működik, vagyis ugyanaz az időminőség 60 időegységenként tér vissza (60 évente, 60 havonta, 60 naponta, 60 kettősóránként). Tehát a 2015-ös 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) év korábban 1955-ben, azelőtt 1895-ben, azelőtt 1835-ben nyilvánult meg, és így tovább. Most ezeket az éveket vizsgálom meg alaposan a világtörténelmi események tükrében és rámutatok a visszatérő, ismétlődő mintázatokra. Mivel a világmindenségben minden jelenség egyedi, ez az ismétlődés inkább spirális, mint körkörös: nem ugyanaz tér vissza, hanem ugyanazon elv más szinten, más módon. Tehát nem ugyanazon adott esemény fordul elő újra és újra, hanem inkább a látszólag különböző események gyökere, az eredendően közös jellemzője, a mindegyiküket összekapcsoló ugyanazon őselv (principium) nyilvánul meg többször egymást követően.

Ezen esettanulmány mindenekelőtt felsorolásszerűen közreadja az egyes évek eseményeit, majd összefoglalja őket a felismert mintázatok alapján és visszavezetve őket egyetlen őselvre (illetve néhány még elemibb őselv kölcsönhatására). Elfogulatlanul hasonlóságokat, fogalomtársításokon alapuló kapcsolatokat, közös pontokat keresve az egyes példákban, ésszerű levezetéssel és tapasztalati úton feltárhatóak az őselv jellemzői. Az eseteknél igyekeztem példákat gyűjteni a tudomány és az irodalom történetéből is. Továbbá határozott szándékkal túlléptem a közkeletű, de nagyon általános példákon mint háborúk, természeti csapások, betegségek, válság mennyiségi előfordulása, mert ezek minden évben előfordulnak a világ valamelyik részén (sőt, egy évben többször is, legfeljebb nem nagyon emlegetik az esti híradóban). A visszatérő mintázatot nem alkotó történelmi jelentőségű természeti csapások (tűzvész, földrengés, árvíz) megerősítik ezt. Így inkább arra összpontosítottam a vizsgálat során, hogy a háborúk, betegségek, válságok, művek milyen közös jelleget hordoztak, ami az áttekintett évek mindegyikénél visszaköszönt, összekötötte őket, illetve mi volt bennük az a sajátosság, ami egyéb évek mintázataitól egyértelműen megkülönböztette őket. Továbbá a szintén közkeletű pusztító, romboló, hanyatló minták hangsúlyozása helyett elsősorban előrevivő, éltető, teremtő mintákat mutatom be – hiszen a balsorstól való rettegés, aggodalmak, önkorlátozó parancsok nem szolgálják az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődést, nem válnak előnyünkre önálló életvezetésünkben. Félni eleve alaptalan, hiszen az események egyike sem utal arra, hogy személyesen érintettek lennénk (a személyes képletünkkel való kapcsolat kiértékelése nem része e tanulmánynak).

A Négypilléres Sorsfejtés ma is fejlődő, új felfedezésekre nyitott, nem befejezett rendszer. Ugyanakkor a régieket megcáfolni a szilárd alapelvekre és visszaigazolható tapasztalatokra építve lehet, nem pedig egyéni vélemények, feltételezések mentén.

Év Események
Évcsillag
1955
 • felkelés és gerillaháború a britek ellen Cipruson
 • katonai puccs Perón, argentin elnök ellen
 • a megszálló hatalmak elismerik Ausztria függetlenségét
 • az NSZK elnyeri (korlátozott) függetlenségét
 • szudáni polgárháború
 • karbantartói munkások sztrájkja az Egyesült Királyságban, egy hónapon(!) keresztül nem voltak országos hírlapok
 • megépül az 51-es körzet légibázisa (elsősorban titkos katonai kísérletek céljából)
 • Freeman’s Amusements kikötői tűz New Jersey-ben: egy zárlatos neonlámpa tüzet okozott, ami az óceán felől fújó rendkívüli nyári szélben gyorsan szétterjedt, 85 épület veszett oda
 • Hunter Valley árvíz, Ausztrália történelmének egyik legpusztítóbb árvize
 • Eugene Garfield előterjeszti a tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám ötletét
 • egy családi barbecue étterem franchise-zá válik, és megnyílik az első McDonald’s (terjeszkedés)
 • megnyílik a kaliforniai Disneyland, ami az első volt a világ Disneyland vidámparkjai sorában (terjeszkedés)
 • a Godora várva színdarab első angol nyelvű bemutatása
 • a Guinness Rekordok Könyvének első keményfedeles kiadása
 • egyéb irodalmi művek: W. Golding: Az utódok; Patrick White: Az élet fája; Robert E. Howard és L. Sprague de Camp: Conan meséi (négy novellát összefogó gyűjteményes kötet); Nikosz Kazantzakisz: Krisztus utolsó megkísértése; J.R.R. Tolkien: A király visszatér (a trilógia lezárása, de egyben legkiemelkedőbb darabja); Weöres Sándor: Bóbita
 • találmányok, tudományos felfedezések: antiproton; cinemirecle (elektronikus lencsével működő, háromdimenziós eljárás); első atomóra; távirányító; első ferdekábeles híd
9
1895
 • Antarktisz földjének feltérképezése
 • a kubai függetlenségi háborút bevezető lázongások
 • Andrés Avelino Cáceres perui elnök elleni felkelés és forradalom
 • lázadás Etiópiában az olasz gyarmatosítók ellen (az etióp uralkodó európai nagyhatalmak pártfogásával száll szembe az olaszokkal)
 • az angolok elfoglalják Togót
 • kínai-japán háború, melynek következtében Korea és Taiwan japán fennhatóság alá kerül
 • The American Historical Review (szó szeirnti fordításban: amerikai történelmi áttekintő) első megjelenése
 • a The Bookman havilapban megjelenik az első bestseller lista
 • H.G. Wells: Az időgép – az első regény, amit a „tudományos romantika” műfajában írtak (ráadásul időutazásról szól :))
 • az első szuahéli nyelven megjelent regény (Habari za Wakilindi)
 • egyéb irodalmi művek: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis; Bolesław Prus: Fáraó; Antonio Fogazzaro: Piccolo mondo antico (Kis emberek régi világa)
 • találmányok, tudományos felfedezések: cinematográf, mozgókép, rádió, Röntgen-sugár, Diesel-motor, Párizs–Bordeaux–Párizs első automobil verseny, kézilabda, ligarögbi, a 13. zenei hang felfedezése, Nobel-díj megalapítása, űrlift ötlete
6
1835
 • az első közforgalmú vasútvonal Belgiumban (Brüsszel és Mechelen között)
 • Németország első vasútvonala Nuremberg és Fürth között
 • Raleigh és Gaston vasútvonal Észak-Karolinában
 • Charles Darwin megérkezik a Galápagos-szigetekre (v.ö. 1535)
 • Wesselényi Miklós perbe fogását a szólásszabadság ellen elkövetett országos sérelemnek tekintik, tiltakozások zajlanak
 • Revolução Farroupilha lázadás Brazíliában két tábornok vezetésével.
 • vietnámi háború (vietnámiak között, de külső nagyhatalmak támogatásával zajlik)
 • Texas-i felkelés, melynek végén kikiáltja függetlenségé
 • Új-Zéland kikiáltja a függetlenségét
 • egy maori sereg elfoglalja a Chatnam-szigeteket
 • A második New York-i Nagy Tűz, télen a hófödte városban leégett Alsó-Manhattan és a Wall Street számos épülete, a tűzoltók képtelenek voltak eloltani, mert belefagyott a víz a tömlőkbe
 • nyomtatásban első alkalommal jelenik meg az addig csak szájhagyomány útján terjedő Kalevala népmesegyűjteménye
 • az izlandi nyelvű Fjölnir éves folyóirat első megjelenése, ami ráadásul az izlandi függetlenségi mozgalmat népszerűsítette
 • Susan Paul: James Jackson emlékirata – a legkorábbi ismert narratíva afroamerikai nő tollából, illetve az első írott mű, ami szabad fekete gyermek életéről szólt
 • H. Ch. Andersen meséinek első gyűjteménye
 • az első nyomtatott könyv Új-Zélandon (két vallási szöveg maori nyelvre fordítva)
 • Németországban megalakul a Bertelsmann vallásos nyomda és kiadó
 • találmányok, tudományos felfedezések: revolver, távíró, Morse-kód; Coriolis-erő megfogalmazása; első fotónegatívok előhívása; Hamilton mozgásegyenletei
3
1775
 • Amerikai függetlenségi háború kitörése; III. György angol király kijelenti: „az amerikai gyarmatok a lázadás állapotában vannak”.
 • VI. Piusz pápa megválasztása
 • A Tartu-i Nagy Tűz, csaknem 200 épület leégett
 • irodalom: G. Chaucer: Canterbury-i mesék, Richard Savage művei (gyűjteményes kötetek); John Howie: Biographia Scoticana; James Macpherson: Nagy Britannia történelme (történelmi áttekintők)
 • találmányok, tudományos felfedezések: szerszámgép, öblítős vécé, vízturbina, tengerészeti kronométer
9
1715
 • svéd seregek elfoglalják Norvégiát
 • jakobita felkelés Skóciában, I. György király ellen, francia és spanyol támogatással
 • az első óangol nyelvről szóló nyelvtankönyv (Elizabeth Elstob)
6
1655
 • az angolok elfoglalják Jamaicát
 • a hollandok elfoglalják Új-Svédországot, átvéve az uralmat a svédektől
 • VII. Sándor pápa trónra lép
 • Apácai Csere János: Magyar enciklopédia (az egyik első magyar anyanyelvű tudományos tankönyv)
 • megépül a Bibliotheca Thysiana könyvtár
3
1595
 • az első európaiak felfedezéseket tesznek Polinéziában (Marquesas-szk.)
 • megjelenik a Nomenclator, az első nyomtatott katalógusa egy intézményi könyvtárnak (Leideni Egyetemi Könyvtár)
 • irodalom: Fausto Veranzio ötnyelvű szótára; William Shakespeare: Rómeó és Júlia; Szentivánéji álom; II. Richard
9
1535
 • Francisco Pizarro meghódítja és elfoglalja Perut
 • a Galápagos-szigetek felfedezése
 • az első nyomtatott észt könyv (katekizmus)
 • az első nyomtatott teljesen angol nyelvű Biblia
6
1475
 • hivatalosan is létrejön a Vatikáni Apostoli Könyvtár (Biblioteca Apostolica Vaticana), miután Bartolomeo Platina bemutatta a pápának a Pápák élete c. kéziratát. Ez egyébként a világ egyik legrégebbi könyvtára, vallás-, tudomány-, jog- és történelemkutatással foglalkozik, a gyűjtést jóval korábban kezdték.
 • az első angol nyelven nyomtatott könyv (Recuyell of the Historyes of Troye)
 • az első héber nyelven nyomtatott Tóra-kommentár (Rashi)
3
1415
 • belső zűrzavar, összefogás külső hatalmakkal: miközben a francia trónon az elmebeteg VI. (Őrült) Károly ül, az angolok nagy részeket foglalnak el Franciaországból, majd a burgundiaiak V. Henrik angol királyt ismerik el Franciaország uralkodójának
 • huszita felkelés, a pápa egyetemes hatalma elleni támadó, vallásmegújító Husz János máglyahalála
 • XII. Gergely önként lemond a pápai méltóságáról, miután megnyitja a Konstanzi zsinatot; XXIII. János ellenpápát a zsinat felfüggesztette, elvették a pápai címét;
9
1355
 • belső zűrzavar és árulás: IV. Alfonz megöleti fia, Péter herceg szerelmét, következmény: lázadás és polgárháború Portugáliában.
 • Marino Falier velencei dózsét államellenes összeesküvés miatt bírósági eljárás után halálra ítélik és lefejezik
6
1295
 • Marco Polo híreket visz felfedezéseiről az addig ismeretlen Kínából nyugatra
 • Anjou Martell Károly halála után magyar trónigénye a gyermekkirályra, Károly Róbertre száll
 • VIII. Bonifác pápa trónra lép
3
1235
 • „a belső árulás összefog a külső nagyhatalmakkal”: II. Endre/András király elbocsátja környezetéből a lázadó Apold fia Dénest és híveit, akik II. Frigyes német-római császárnak ajánlották fel a koronát. Ezután megtámadja Frigyest és Bécsig nyomul előre, a császár kénytelen pénzen megváltani a békét. II. Endre szeptemberben meghal, így fia, IV. Béla lép trónra és rögtön hozzálát a feudális anarchia felszámolásához. (Megvakíttatja a lázadók vezérét Apold fia Dénest.)
9
1175
 • [nem akadtam vonatkozó eseményre ebből az évből]
6
1115
 • „a belső árulás összefog a külső nagyhatalmakkal”: Könyves Kálmán öccse, Álmos herceg cselszövésekkel, a német császárral szövetkezve igyekszik megszerezni a trónt, de Kálmán diplomáciával, ajándékokkal, kedveskedő ígéretekkel eléri, hogy császári sereg visszaforduljon, majd elfogatja Álmost és Béla fiával együtt megvakíttatja, hogy alkalmatlanná tegye őket az uralkodásra. Végül azonban Kálmán árulás és mérgezés áldozatává lesz, így egy könnyen irányítható gyermekkirályt hagyva maga után a trónon, sőt, később pedig (Vak) Béla is trónra kerül.
 • Hugó, Champagne grófja miután visszatért a Szentföldről, egy fiatal szerzetest, Bernard de Fontaine-t azzal bízott meg, hogy tizenkét gondosan kiválasztott szerzetessel (akik valójában a templomos lovagrend belső körét alkották, sőt maga Bernát is az eredeti kilenc lovag egyikének az unokája volt állítólag) egy kijelölt helyen létrehozza a clairvaux-i apátságot, ami később lényeges szerepet játszott a templomosok titkos történelmében, biztonságos találkozóhelyként, szellemi központként működött.
 • A languedoc-i Cassan vár birtokába kerül számos szent ereklye mellett állítólag az Igaz Kereszt egy darabja is.
3
1055
 • a szeldzsuk Tugril bég a bagdadi kalifa támogatásával hódít, elfoglalja Bagdadot és felszabadítja a kalifátust a síita Bujiták uralma alól
 • I. András megalapítja a Tihanyi-apátságot
 • II. Viktor pápa trónra lép
 • Liaodi Pagoda, Kína legmagasabb pagodája felépül, elsősorban buddhista tekercsek tárolása céljából (tehát könyvtár volt), de őrtoronyként is szolgált magassága okán
9

Egyértelműen felismerhetőek a visszatérő mintázatok, sőt, néhányuk a hasonlóság elvén össze is vonható egymással.

Esettanulmány: következtetések…

A fenti események csoportosítva és a közös őselvből adódó magyarázatokkal ellátva:

1a. győzelem belső szövetségesek segítségével, területek elfoglalása, fennhatóság, megszállás
1b. tiltakozás, felkelés, lázadás, összeesküvés, polgárháború, puccs, felszabadítás, függetlenség

Esettanulmány - Yi Wei Fa-Kecske pillér, Ősvaló乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) pillérnél az égi rész (乙 Yi) állapota szabályozó viszonyban áll a földi rész (未 Wei) állapotával: az esemény szabja meg a körülményeket, amelyek így elrendeltetett helyzetbe, fennhatóság, uralom alá kerülnek. A „felülről való” irányítottságot fejezik ki a gyermekkirály és a távirányító példái is. A 乙 Yi Fa mélyen behatol a 未 Wei Földjébe, teljesen leigázza, megbéklyózza, a markában tartja – emlékezzünk vissza amit még 2011-ben írtam a 乙 Yi és a 未 Wel kapcsolatáról:  fája bár lágy és hajlékony, képes levágni a Kecskét s felkoncolni az Ökröt.” Ezt a régi sorsfejtési műből vett idézetet most történelmi eseményekkel támaszthattuk alá. Fa-Kecske években tehát jellemző lehet egy terület idegenek általi megszállása. A példák között nem szerepel a teljesség igényével, de számos véres, pusztító csata zajlott ilyen években hódítók és bennszülött népek között.

A Grandpierre K. Endre szavaival „belső árulás összefog a külső nagyhatalmakkal” elnevezésű mintázat pedig azt a kölcsönhatást fejezi ki, hogy a 未 Wei-ben elraktározott, rejtett, legbelsőbb, legmélyebb szinten lévő 乙 Yi összekapcsolódik az égi rész 乙 Yi minőségével, azonosságuk okán összefognak és együttes erővel hatnak, közös célra törekedve – ami leginkább a Föld-hangsúlyos 未 Wei fölötti tartós uralom. Akár a külső hatalmak kezdeményezik, kutatják fel a mélyen megbúvó lehetséges szövetségeseiket, akár belülről indul ki a szervezkedés, az eredmény az, hogy teljesen közrefogják, behálózzák, körbezárják, tőrbe ejtik a célpontjukat (未 Wei Földjét). Kiút nem mindig van ebből, ahogyan azt a történelmi esetek is igazolják. Úgy tűnik, hogy az uralkodó (己 Ji Föld) körültekintő és tudatos döntésein múlik a külső hatalmak és a titkos belső ellenségek (乙 Yi Fa fent és lent) kettős béklyójából. Fordulhatna ugyan tanácsadóihoz (丁 Ding Tűz), ám azok vagy szándékosan, a belső ellenségek hatására félrevezetik, elárulják, vagy későn tudják csak értesíteni őt a csapdahelyzetről (mert a Tűz hanyatló állapotban van már a Kecskében, és a 乙 Yi Fától kapja az „információt” a működéséhez). Lényegi részlet a belülről vagy alulról (nép, kisemberek) szerveződés és a külső vagy legalábbis kellően magas rangú, cselekvőképes hatalmak összefogása (például a az 1835-ös brazil felkelésnél, a perui Cáceres, illetve az argentin Perón elnök elleni lázadásnál nem volt külföldi szövetséges – két tábornok, a korábbi elnök ill. a hadiflotta tisztjei töltötték be a cselekvő 乙 Yi Fa szerepét). Marino Falier esetében pedig a szövetkezés a felső 乙 Yi-től indult az alsó 乙 Yi felé történt: ő maga kereste meg a hatalomból teljesen kizárt tehetősebb polgárokat, hogy együtt átvegyék az uralmat Velence fölött.

A gyermekkirály ismétlődő mintázat arra utal, hogy az uralkodót képviselő Föld állapot után következő Fém állapot a Kecskében még csak a születésétől számított 3. fejlődési szakaszban jár: már rajta a „korona és az öv” (冠帶 guāndài), vagyis díszes ruhába fel van már öltöztetve, meg lehet mutatni a trónörököst a népnek, de még nem alkalmas az önálló hatalomgyakorlásra (jobbára báb tehát). Ugyanezt az alkalmatlanságot fejezi ki VI. (Őrült) Károly példája is.

Vajon csak ez a forgatókönyv működhet?
Rettegni kellene a hatalmon levőknek belső árulástól, lázadástól, összeesküvésektől?
Tényleg nem úszhatja meg az uralkodó akkor sem, ha a trónra való, az ország érdekeit a sajátjáénál előbbre tartó igaz ember?

Vegyük például a két legrégebbi magyar példát. Érdekes módon Könyves Kálmán és II. Endre is ugyanazzal az eszközzel igyekezett elejét venni ellenségei hatalomra törésének: megvakíttatással – vagyis az uralkodó megfosztja őket a lehetőségektől, miáltal a saját hatalmát megerősíti. Az öt változási állapot rendszerében ez annyit tesz, hogy a 未 Wei az őt legyűrni készülő, Fa állapotú 乙 Yi-től a magában hordozott Tűz-állapotú 丁 Ding-en keresztül a saját fő minőségéhez, a Föld állapotú 己 Ji-hez juttatja a qit, így a Fa már nem okozhat bajt számára. A Tűz állapot elvezeti a qit a Fa állapottól, majd továbbadja a Föld állapotnak.

A 三命通會 Sānmìng Tōng Huì című, XVI. századi sorsfejtési alapmű így ír erről a lehetőségről a 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) pillér kapcsán:

未上有暗丁,己被明乙制伏,不能爲害。
未 Wei-en lévő [乙 Yi] rejtett 丁 Ding-en van, így a 己 Ji-t legyűrni készülő nyílt 乙 Yi nem okozhat bajt.

A Grandpierre által említett „mesteri diplomácia” itt azt fejezi ki, hogy Kálmán élt az időminőség által is kínált lehetőséggel: a saját, önmagában rejlő képességek alkalmazásával. Ez is mutatja, hogy az időminőségek csak a kereteket adják, és valójában rajtunk, embereken múlik, hogy tetteinkkel mihez kezdünk, miként boldogulunk a kereteken belül. Hagyhatjuk, hogy legyűrjenek minket, de kezünkbe is vehetjük és rendeltetésüknek megfelelően használhatjuk a minőségeket. Emberi igyekezetével, önmagára összpontosító tudatosságával Kálmán képes volt előnyére fordítani az ártalmas helyzetet.

Sajnos a Fa-Kecske napév utolsó előtti napján (1116. február 3.) meghalt. A sorok között olvasva kiderül, hogy mérgezés áldozatául eshetett. A Képes Krónika alapján:

„volt egy Draco nevű olasz orvosa, akiben megbízott. Ez flastromot rakott a király fülére, mert gyötörte a fejfájás. […] A flastrom ereje a fül üregén át kiszívta agyának nem kicsiny részét. […] Amikor tovább már el nem viselhette a flastromot, levette és megmutatta Ottmár ispánnak. Ottmár ispán megnézte a flastromot, látta rajta a kiszívott agyvelőt, és így szólt a királyhoz: „Uram, el kell látnod magad útravalóval”. ”

A végzetes bajt tehát legvalószínűbben egy hozzá közel álló hozta, akire hitével és bizalmával támaszkodott, aki előtt kiszolgáltatottá vált. Az uralkodó (己 Ji) figyelmét lekötötte a fejfájása (乙 Yi a felső részen), ami idővel legyűrte őt. A tudatossága lanyhulhatott betegsége folytán, így nem vette észre: amikor segítséget kért orvosától (丁 Ding), hogy csillapítsa a fejfájást (vonja el a Fától a qit), az ellene tört. A pillér belső kölcsönhatásaiból és a Krónika szavaiból kiindulva elég valószínű, hogy az áruló belső ellenség (a 未 Wei-ben lévő 乙 Yi) meggyőzhette ezt az orvost (táplálta tele a 丁 Ding Tüzet), hogy segítség helyett a király vesztét okozza (己 Ji és 丁 Ding azonos polaritású: indokolatlan bizalmat, félrevezetést, hamis támogatást jelenthet, sőt bizonyos sajátos esetben akár mérget is).

Ugyanarról az állapotváltozási folyamatról van itt is szó, mint amit Kálmán a császári sereg visszafordítására sikeresen alkalmazott, ám nem egy ember belső működésében történik mindez, hanem egy kétszereplős társas helyzetben, ahol már könnyebben felmerül a lehetősége az összhang és együttműködés hiányának. Tudniillik a folyamatban szereplő 己 Ji-t az uralkodó képviselte, míg a 丁 Ding-et az orvosa – két alkalmazó, egymástól eltérő szándékkal. Emiatt a jelek szerint a 丁 Ding minőség a 己 Ji-re nézve nem rendhagyó módon tápláló, gyógyító hatásként, hanem hamis segítségként nyilvánult meg.

Ugyanilyen mintázatokat hordoz II. Endre esete is: külső és belső ellenség fenyegeti, amit sikeresen elhárít, majd a békekötés után hirtelen meghal. Az időminőség mindkét esetben 乙未 Yi-Wei. Endre király is élt a lehetőséggel, amit az időminőség kínált. Ellenségeit azzal gyengítette meg, hogy hűséges katonái élén, eszes ellentámadásba lendült. Az osztrákok előtt jóval nagyobb létszámúnak mutatták magukat, mint amennyien voltak, így az ellenség harc nélkül megfutamodott. Elvették a bátorságukat. A 未 Wei évi Támaszon lévő 乙 Yi Cselekvő qi abban az eseményben nyilvánult meg, hogy az osztrák sereg betört Magyarországra (己 Ji) és rabolt, gyilkolt, dúlt (乙 Yi legyűri 己 Ji-t). Aztán az uralkodó viszonozta a támadást, magához vette néhány száz kiváló harcosát, majd egy rendkívüli hadicsellel (丁 Ding) elérte, hogy többnek lássa őket az ellenség (乙 Yi). Mivel nyár volt, a 丁 Ding Tűz qi kellő támogatást élvezett, alkalmazása időszerű volt a hanyatló Fa qivel szemben, tehát a sikerre jó esély nyílt. Működött is, Endre király egészen Bécsig kergette a hadat, megőrizte töretlen sikerét, folyamatosan magához (己 Ji Föld) vonta a qit (vagyis az irányítás lehetőségét) a Fa állapottól, a Tűz állapotán keresztül (a rendhagyó módon viselkedő serege, 丁 Ding). A „nyár eleje” feltehetően a 午 Wu Ló havát, júniust jelentette, amivel egymással összeillő párt alkot a 未 Wei Kecske (午未合), találkozásuk általában békés kölcsönhatást jelez. A Krónika szerint:

„II. Endre akadálytalanul Bécsig dúlt: Frigyes drága pénzen békét vásárolt, azután ellenfelével összejött, és lakomával pecsételték meg a békekötést.”

Ám aztán pár hónapra rá, még a Fa-Kecske évben, 1235. szeptember 21-én hirtelen meghalt. Ez így elég gyanús, tekintve, hogy az évi minőséget milyen sikerrel volt képes alkalmazni. A Kálmánnál elemzett belső árulás, mérgezés eshetősége itt is fennáll, de erről nem esik szó a feljegyzésekben. Persze egyetlen pillér által képviselt qi használata nem mond semmit arról, hogy a király születési képletére egyéb minőségek miként hatottak. Lehet, hogy valóban természetes okkal hunyt el, idegenkezűség nélkül.

A fenti két példa csupán a 乙未 Yi-Wei pillér hordozta lehetőségek kiaknázását szemléltette, a pillér értelmezési tartományán belül, azonosítva az uralkodót (己 Ji, mint a 未 Wei fő minősége, bár tágabb értelemben az egész 未 Wei lehet az) és az uralkodóra törő ellenséget (乙 Yi, ami legyűri 己 Ji-t). A pillér két részének viszonyában 未 Wei a befogadó fél (Házigazda, 主 ​zhǔ); 乙 Yi pedig a cselekvő fél (Vendég, 客 ). Az értelmezési tartomány kerete tehát nem lépi túl a pillért, önmagában nem szemlélteti a személyes sorsra gyakorolt hatásokat vagy a kisebb időegységeket (hónap, nap, kettősóra), de az öt változási állapot és a Házigazda-Vendég elv kölcsönhatásain keresztül így is sokrétű lehetőségeket tárhat elénk.

A szintén gyakran előforduló 1b. eset ugyanezt a kölcsönhatást mutatja, csak fordított vonatkozásban. Itt a nép a cselekvő 乙 Yi minőség, ami kihasználja a 乙未 Yi-Wei pillér hordozta lehetőséget és belülről, alulról építkezve, esetleg külső erőkkel szövetkezve igyekszik megdönteni a fennálló hatalmat (己 Ji). A Házigazda a fennálló hatalom, a Vendég a változtatni kívánó nép. Ez a helyzet nem egy sima út, a Fa és a Föld állapot közötti szabályozó/legyűrő kölcsönhatás küzdelmes utat ígér: az uralkodó még mindig élhet a fentebbi 丁 Ding Tűz qi áthidaló megoldásával, elvonva a lázadóktól az erőt, saját hatalmának megerősítésére fordítva a helyzetet. Természetesen volt, amikor ez meg is történt:

 • 1895 elején még leverték az olaszellenes szervezkedést, de az év későbbi szakaszánál már fordult a kocka, mert az etiópok remek külpolitikát alkalmazva külső nagyhatalmakkal fogtak össze (a népet jelölő alsó 乙 Yi összekapcsolódott az európaiakat jelölő felső 乙 Yi-vel, közrefogva az olaszokat jelölő 己 Ji-t), és decemberben, amikor a 丁 Ding Tűz qi a leghasznavehetetlenebb volt, sikeresen fegyverletételre kényszerítették az olasz gyarmatosítókat. Ez persze rögtön még nem jelentett békét vagy felszabadulást (ami csak 1896 októberében jött el), de határozottan fordított a dolgok állásán!
 • 1715-ös jakobita felkelésnél, a sheriffmuiri csatában a kormányerők demoralizáló stratégiával képesek voltak megúszni a vereséget a túlerővel szemben is, a prestoni csatában pedig a jakobitákra gyújtották a barikádokat jelentő házakat (elég egyértelmű milyen őselvnek megfelelő lehetőséget alkalmaztak itt). Mindkét csata novemberben, 亥 Hai (Disznó) havában történt, amikor a jakobitákat képviselő 乙 Yi Fának nagyon is megvolt az esélye arra, hogy komolyan fordítson a dolgok állásán: 未 Wei és 亥 Hai részleges háromszög-kapcsolatot alkotnak, ami a Fa állapotot felfokozza, hangsúlyossá teszi, amint a kapcsolat teljessé válik. De amíg hiányzik közülük az egész kölcsönhatást működtető 卯 Mao (Nyúl), ketten még nem elegek. Világos ez alapján, hogy a jakobiták sikerei (pl. november 12-én amikor elbarikádozták magukat Prestonban) miért Nyúl napon történtek, de egy nappal később már hiába volt az előny: a prestoni csatában megérkezett a kormányhű erősítés. A sheriffmuiri csatában pedig hiába volt 12-ére háromszoros túlerőjük, másnap, az ütközet napján stratégiailag föléjük kerekedtek.
 • Igencsak szemléletesen tükrözi a 丁 Ding Tűz alkalmazását Husz János és Prágai Jeromos máglyahalála is.

E példák a két magyar eset tükrében alátámasztják, hogy a qi önmagában nem jó vagy rossz, az alkalmazói kezében válhat azzá – használhatóságát, eredményességét pedig az egyéb körülmények döntően befolyásolhatják.


2. titokban zajló tevékenykedés

Hasonló a megvakítás jellemzőhöz a visszatérő titok mintázat is, illetve arra, hogy 未 Wei egy ún. „raktár-jegy” (庫 ), azaz mélyen elzárva, elrejtve található benne egy adott fajta qi (jelen esetben a Fa állapoté). Mivel a 未 Wei-ben lévő 乙 Yi a 乙未 Yi-Wei pillérben kiutat talál a felszínre, nyilvánvaló lehet a titkossága (lásd templomosok, 51-es körzet), sőt, jellemző lehet, hogy részben vagy egészben kitudódik a rejtett információ – bár a felszínen lévő Fa alkalmas lehet mennyiségi alapon való ködösítésre, elrejteni a sok, látszólag hasonló álhír, félretájékoztatás között a valódi titkot. Ilyenkor csaknem lehetetlen visszaigazolni, mi igaz és mi nem. A tudakozódás tehát eleve kudarcra van ítélve ilyen helyzetben? Az 1a. és 1b. mintázat példáiból már lehet tudni a választ e kérdésre: a 丁 Ding qi bevonásával a mennyiségről a minőségre kerülhet át a hangsúly, így megtisztíthatóak az adatok, az ember képes lehet általa rávilágítani a tényekre, eloszlatni a homályos részeket. Például dönthetnek úgy, hogy nem hisznek el semmit abból, amit a titkos forrás (a pillér felső részében lévő 乙 Yi) közöl, megvonják tőle a bizalmat, különösen a nyilvánosságra hozott részletektől, és mélyebbre ásva, burkolt módon (a 未 Wei rejtett minőségeit használva) nem szokványos, rendhagyó úton közelítenek a tudni akart részletekhez (pl. kémkedés, a hazugságok okos cselek segítségével leleplezése stb.).


3. felfedezések, feltérképezés, összeköttetés és terjeszkedés

Ez már egy semlegesebb, áldozattal ritkán járó eseménymintázat, de még mindig ugyanannak a 乙未 Yi-Wei pillérnek a belső kölcsönhatásait tükrözi. A 未 Wei-ben mély gyökerekre lelő cselekvő Fa őselv kifejezi mindazt, amit a természetben a növényzet: egyre csak törekszik és terjeszkedik, felkutat és birtokba vesz, esetleg az állatokhoz képest sajátos megoldással él: összefog más növényekkel, hogy együtt nagyobb eséllyel éljék túl az időjárás viszontagságait. A sikeres feltérképezések szükséges feltétele az, hogy amikor ismeretlen földön jár az ember, akkor is jó ha vannak összeköttetései, kapcsolata legyen valamilyen külső „központtal”, ami távolról segíti, felülről nagyobb rálátást biztosíthat számára. Mai környezetben ez leginkább műholdas támogatást jelenthet ellenséges terepen, vagy légi támogatást földi mozgósítás esetén. Ha egymaga vág is a kalandba, az egésznek akkor van értelme, ha vissza tud térni valakihez, hogy hírét vigye a tapasztalatainak. 乙未 Yi-Wei időszakokban történő felfedezéseknek sokszor hosszú ideig fennmaradó jelentősége, hírneve lehet (v.ö. Galápagos, Antarktisz, Marco Polo stb.), mivel a felfedező (a felső, cselekvő 乙 Yi igen erőteljes és mélyreható támaszra lel 未 Wei-ben). Fa-Kecske években emiatt leginkább az elődöket és az alapokat komolyan tiszteletben tartó, azokkal szorosan együttműködő, esetleg a múltba visszanyúló és onnan a jelenbe-jövőbe emelő rendkívüli vívmányokra, a korábbi eredményeket és módszereket egészen új szintre emelő megoldásokra, messzire vivő felfedezésekre, fejlesztésekre lehet számítani. Ősi alapelvekre épülő eljárások, elfeledett hagyományok feltámasztása, eltemetett múlt felszínre bukkanása, titkos összefüggések s tanok napvilágra kerülése, nagy elmék alkotásai kisemberek támogatásával, belülről fakadó lényegiség kibontakoztatása – ahogy erről írtam a korábbi Fa-évek tükrében.

A Fa (ill. pontosabban a 乙未 Yi-Wei) minőség eme szerteágazó, messzire elérő kapcsolatteremtési képességét fejezik ki továbbá a tudomány fejlődésében sok esetben valódi mérföldkőnek számító találmányok is: a távíró, a Morse-kód, a rádió, de ugyanebből az okból jellemzőek a településeket összekötő, a lovaknál jóval gyorsabb hírközlést, szállítást és utazást lehetővé tevő vasútvonalak, hidak, a tájékozódást segítő tengerészeti kronométer, vagy a Föld bolygó keretein is túlra nyúló űrlift ötlete (azért 1895-ben elég komoly lett volna egy ilyen eszköz megvalósítása! ;)). Mind egy egészen magas szintre emelték az addigi elképzeléseket, merőben új távlatokat nyitottak.


4. könyvnyomtatás, könyvtár

Ez mondhatni egy némiképpen sajátos vonatkozása a 乙未 Yi-Wei őselvnek, hiszen az ókorban még nem voltak nyomtatott kiadványok, ma meg már digitális művek élveznek nagyobb teret. A Fa minőség magába foglalja az írást, irodalmat, sokszorosítást, terjesztést, kutatást és gyűjtést. Mivel 未 Wei a Fa raktára, az őselv könyvtárként való megnyilvánulása egyértelműen adja magát; ez más néven sírhely (墓 ), így lezáró kötetek is megjelenhetnek, de ezek igencsak nagy jelentőséggel bírhatnak (ld. A király visszatér). Több Fa-Kecske évben elsőként született meg valamely azóta is nagy hírnévnek örvendő mű, aminek többsége valami ősi és alapvető dolgot tükrözött (pl. néphagyomány, saját nyelv, vallás). Gyűjtemények, összefoglalók, szótárak, enciklopédiák, jegyzékek, listák, történelmi áttekintők, emlékiratok, életművek, életrajzok, feldolgozások és bármilyen múlttal, régi korokkal (akár időutazással), hagyományokkal vagy kisemberekkel kapcsolatos téma hűen kifejezi a 乙未 Yi-Wei őselvet. Kíváncsian várom, milyen nagy jelentőségű feldolgozások, hagyományápoló alkotások vagy időutazós művek születnek 2015-ben.


5. vallási vonatkozások

Elég szembeötlő visszatérő mintázat a pápák beiktatása, a számos vallási vonatkozású egyéb példáról nem is beszélve. Az apátságok a vallási-lelki-szellemi élet gyakorlásának színhelyei, illetve az egyházi hatalmat összpontosító, gyakran szent tudást őrző központjai. Szerepükben hasonlatosak a könyvtárakhoz (未 Wei a Fa raktára). Az apát Krisztus helyettese, a pápa pedig Krisztus földi helytartója. Megjelennek a 乙未 Yi-Wei őselv egyéb, a korábbi csoportoknál megismert elemei is: (gyakran titkos) hagyomány élő gyakorlása, az ősi vonallal, az eredendő (ráadásul felsőbb, égi) forrással és hatalommal összefűző élő kötelék. Vallási téren is várhatóak tehát jelentős események, alkotások, felfedezések 2015-ben.


Esettanulmány: megkülönböztető sajátosságok

Gyakori félreértés, hogy a pillérek jellemzőit úgy mutatják be, hogy pusztán az összetevőik jellemvonásait egyszerűen összeadják. A pillérek valóban két elemibb minőségből állnak:

 • gān​: egy égi, cselekvő, mozgó, változó, egynemű (tiszta, oszthatatlan), elsősorban nyilvánvaló dolgokat, eseményeket, megnyilvánulásokat jelölő részből és
 • zhī: egy földi, alapot, támaszt adó, mozdulatlan, állapotszerű, összetett (vegyes), elsősorban a felszín alatt zajló dolgokat, körülményeket, feltételetek jelölő részből.

Ugyanakkor ezek az égi-földi párok nem pusztán egymás mellé helyezett, mennyiségileg értelmezett tulajdonsághalmaz egyesítések, hanem együtt egy egészen új, összetett őselvet alkotnak. A 10-es rendszerben értelmezett 乙 Yi időminőség és a 12-es rendszerben értelmezett 未 Wei időminőség 乙未 Yi-Wei pillérként párt alkotva már a 60-as rendszerben értelmezett. Sajátosságai eredendően az összetevőiből fakadnak, de mindkét részét áthatják az égi és földi részek közötti finom kölcsönhatások, a belső változási állapotok összjátéka, ami megkülönbözteti a többi 未 Wei és a többi 乙 Yi összetevőjű pillérektől. Egészen más eseménymintázatok rajzolódnak ki egy 丁未 Ding-Wei (Tűz-Kecske), egy 己未 Ji-Wei (Föld-Kecske), egy 辛未 Xin-Wei (Fém-Kecske) vagy egy 癸未 Gui-Wei (Víz-Kecske) időszakban. Ugyanígy eltérő megállapításokra jutnánk a többi tizenegy lehetséges 乙 Yi éveknél is.

Wei önmagából fakadóan (mert 墓 fejlődési állomást jelöl) is kifejezhet könyvtárat, raktárat, sírt, gyűjtést, titkokat, lezárást, múlttal kapcsolatos, elavult dolgokat, hagyományokat, konzervatív szemléletet, de mindez egészen más színezetet kap a 乙未 Yi-Wei pillér őselveként, mert ez nem bezártságot, hanem a bezártságból való kibontakozást, a régi hagyományok feltámasztását, élő művelését , a titkok napvilágra kerülését fejez ki: a belső 乙 Yi utat talál a felszínre, a mélyben lévő, rejtett 乙 Yi összefonódik a felszínen lévő nyílt 乙 Yi-vel. Nem pusztán könyvtárakat, hanem történelmi jelentőségű könyvtárakat. Nem pusztán lezárást (véget), hanem a korábbi folyamatok új szintre emelését, egy új korszak születését tükrözi (lásd még ezt az írásomat). A 乙未 Yi-Wei évek találmányai ezt egyértelműen bizonyítják, mind mérföldkövek voltak a tudomány történetében. Az őselvek közötti kölcsönhatás megváltoztatja az összetevők viselkedését.

Tévhit tehát az is, hogy 未 Wei egészségtelen, balszerencsés, káros a növényekre, „mert a Fa sírja”… csakhogy 乙未 Yi-Wei az alsó és felső részek összhangja által éppen hogy az egyik legjobb táptalajt nyújthatja a növények számára! Nem véletlenül írják a régi sorsfejtési művekben (ld. 滴天髓 Dī Tiān Suǐ, 7. fejezet):

未乃木庫,得以蟠根
„mivel a 未 Wei a Fa raktára, így [乙 Yi] képes gyökeret ereszteni benne”

Persze a fejlődéshez szüksége van ennek a Fának a tápláló Vízre, így a téli (november-január), vagy éjszakai (21:00-03:00) időszakokban jobban ki lehet használni a Fa állapotú qit, mert megkapja a szükséges támogatást az időszak Víz állapotától.

Yi önmagából fakadóan (mivel Fa-állapotú) is kifejezhet felfedezést, terjeszkedést, törekvéseket, találmányokat, feltérképezést, lázadó magatartást, írást, irodalmi alkotásokat, de mindez formát kap a 未 Wei támaszra kerülvén: korszakalkotó felfedezéseket és találmányokat, hosszú távú sikerekhez vezető törekvéseket, földrészeket összekötő elérő terjeszkedéseket, addig teljesen ismeretlen, elzárt, megközelíthetetlen területek felfedezését, egy egész élet munkáját vagy történelmi korszakokat átfogó gyűjteményes köteteket, múlttal és hagyományokkal kapcsolatos írásokat, egy már meglévő alapmű feldolgozásával egy meghatározó új érték teremtését (pl. anyanyelven először megjelenő fordítások), és így tovább. A 乙未 Yi-Wei lázadások nem egyszerű haragból fakadó felkelések, hanem belülről/alulról építkező és külső/felső hatalmakkal szövetkező forradalmak.

Fontos tehát szem előtt tartani, hogy a metafizikában, akárcsak az életben, egy találkozás, egy párkapcsolat eredménye nem a mennyiségi 1+1 = 2 alapon történik, hanem inkább 1+1 = 3 alapon: valami minőségileg újat teremtve.

A táblázatban a 9 Csillag Ki rendszer évcsillagai tükrében megfigyelhető az egymást átfedő időciklusok megkülönböztető hatása, vagyis még a 乙未 Yi-Wei évek sem egyformák:

 • 3-as években jellemzőbbek a terjeszkedéses mintázatok (vasút, felfedezések, találmányok stb.),
 • 9-es években gyakoribbak a műveltséggel, szellemi értékekkel kapcsolatos mintázatok, ésszel kivívott győzelmek (könyvek, könytárak, vallás, hadicselek stb.),
 • 6-os évekre inkább az erővel, katonai műveletekkel kivívott győzelmek (megszállás, hatalmi harcok stb.) jellemzőek.

 

1 hozzászólás

 1. Ibolya

  Remek, izgalmas tanulmány, igazi szellemi csemege a bravúros, de mindig megalapozott gondolati műveleteket végigkövetni ! Köszönöm.

  Válasz

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This