Ellentét vagy kapu az újra? – Kakas és Nyúl

Ellentét vagy kapu az újra? – Kakas és Nyúl

Ebben az írásomban egy ellentét viszonyt, a Kakas és a Nyúl kapcsolatát fejtem ki. Az életkörön egymással szemközti jegypárok éles váltásokat hozhatnak az életünkbe, különösen e kettő, amik a Fém és a Fa változási állapotok betetőzését képviselik. Ugyanakkor valami merőben új dologra is kaput nyithatnak. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások A keleti sorsfejtés alapját jelentő állatjegyek nem csillagképek, hanem úgynevezett születési képmások (生肖 shēngxiào), állatokkal ábrázolt elvont fogalmak. Olyan jellegzetes tulajdonságokat és összetett hatásokat szemléltetnek, amelyek a hozzájuk kapcsolódó állatra is jellemzőek, illetve a velük jelzett időszakban nyilvánulnak meg. Összefoglaló elnevezésük a 地支 (Dì Zhī, szó szerint: „Földi Támaszok”), mert a felszínen zajló, tettekben és eseményekben megnyilvánuló lehetőségeknek ezek adnak támaszt, alapot, hátteret. Ezek jelentik kibontakozásuk feltételeit, körülményeit. Az idézetek a XV. századi 三命通會 Sān Mìng tònghuì (Három Sors enciklopédiája), illetve a XI. századi 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) sorsfejtési alapművekből valóak, általam fordítva. Kakas és Nyúl az Égen 卯酉乃出入交互。 … 卯酉為日月之門戶。 … 卯酉日出入之地。 „卯 Mao és 酉 You az egymást váltó bejárat és kijárat. … 卯 Mao és 酉 You a Nap és a Hold ajtaja. … 卯 Mao és 酉 You az, ahol Nap a világot járva be- és kilép.” (SMTH) E szemben álló, ellentét minőségeket a 卯 (Mao, Nyúl) és 酉 (You, Kakas) kínai írásjegy fejezi ki, amelyek mai alakja alig mutat kapcsolatot egymással, azonban eredetileg ezek teljesen egymást tükröző párok voltak. Ősi alakváltozatuk –  戼 és 丣 – egy ajtót jeleníthet meg nyitott/nyíló, illetve zárt/záruló állapotában. A 戼 kifejezheti a keleti égtájt, a kikelet, napkelte, a tavaszi/márciusi napéjegyenlőség idejét, a...