A Sárga 5 mint személyiségtípus

Az alábbiak egy általános jellemzést foglalnak össze az 5-ös számmal jelölt Qi minőségéről, amelyek az 5-ös években vagy hónapokban született egyének személyiségében, viselkedésmintáiban is hajlamosak visszatükröződni. Persze teljes egészében és személyre szabottan nem fedhetik le. Fontos szem előtt tartani, hogy nem csupán e jellemzés vagyunk, nem pusztán egy (vagy több) szám vagyunk, hanem önálló, szabad akarattal bíró, változásra képes egyedi lények. E leírás tehát ne korlátozzon, inkább lelkesítsen, útmutatóként szolgáljon önismeretünkhöz, jellemfejlődésünkhöz, életvezetésünkhöz.

A Sárga 5 mint jelkép, őselv

Kivételes minőség a kilenc között; nem tartozik hozzá trigram, ugyanakkor a többi nyolc belőle ered s benne egyesül. Ebből kifolyólag kicsit visszatükrözi mind a nyolc társát, legfőképpen a másik két Föld minőséget. Sőt, szokás ez utóbbiakkal helyettesíteni is (férfiak esetén 2-es, nők esetén 8-as képviselheti az 5-öst), ami bizonyos helyzetben elfogadható, de a tapasztalatok szerint önálló jellemvonásai világosan megkülönböztethetőek, határozott egyéniséggel rendelkezik.

A Sárga 5-ös a Közép, amely egyesíti és összehangolja a többi változó minőséget, fenntartva a ciklikus működést. Mindent összetartó erő, nyugvópont. Összekapcsolja a Mennyek, a Föld és az Ember birodalmát. A jobb oldali ábra közepén is látható jeléül ezért kínai 王 wáng (király) írásjegyéhez hasonlatosat választott Heluo, a 9 Ki módszer kutatásában úttörőnek számító holland metafizikus. Hagyományosan egyébként a császár, a mindenkori uralkodó (帝 ) jelképe a Sárga 5-ös, ami egyaránt lehet zsarnoki, elnyomó és a mindenséggel összhangban kormányzó.

Éppúgy megfelelhet neki a Jon Sandifer nyolcágú csillaga (✳), ami az egyetlen középpontban összefutó nyolc irányt jelképezi. Ebben a tekintetben érdemes visszatekinteni a kínai 帝 írásjegyre, amelynek ősi alakja minden irányból összekapcsolódás csillagszerű képét ábrázolja az uralkodó világmindenséget átfogó hatalmát jelképezve – pecsétnyomós változatai érdekes módon ráillenek a Föld mágneses mezőjének képére. Legősibb, jóscsontos változatai hasonlatosak továbbá a sumér „istenség” jelentésű dingir ékjelhez, valamint az ősmagyar ezer (vezér, ősúr?) rovásjeléhez, illetve a (tündöklő) életet jelölő, uralkodói jelképként (jogarként) használatos óegyiptomi ankh kereszthez is (v.ö. wser = hatalmas, uralkodó; illetve Usir, Wesir isten, aki az élet és halál ura – görögös alakban: Ozirisz).

Steve Gagné és John Mann szerzőpáros művében, illetve Ni Hua-Ching Yijing-könyvében egy O körjellel jelölik – ez utóbbi egyúttal Naprendszerünk középpontjára, a Napra is utalhat. Jelenléte állandó, mozdulatlan, azonban körülötte forog s kering a Mindenség. Hozzá viszonyítjuk a dolgok elhelyezkedését és egyensúlyát, minden egyforma mértékre van tőle. A világegyetem köldöke, minden dolog eredője: belőle indul ki és terjeszkedik szét minden hatás. A szélsőségek benne találkoznak, elegyednek, átalakulnak. Létezésének alapja önmagában van, mindent ural maga körül, de őt magát semmi sem irányíthatja. Átmenetet biztosít a yinből a yangba, s a yangból a yinbe. Ez az erő az, ami új kezdetet adhat a mélypont után, s elindítja a lejtőn a csúcsra jutottakat. Öröktől fogva van, s örökkévaló; nincs kezdete, nincs vége; önmagában teljes egész, mindent magába foglal, miközben csak mások viszonylatában létezik, ő maga a Változás. A Taiji-ábra („yin-yang jel”) középső S-vonala is ezt jelképezi.

Ősvaló jelképek - di, dingir, ősúr, vezir, ezer

A Sárga 5 személyiségjegyei

Az 5-ös élete sosem eseménytelen. Gyakran találja magát az események középpontjában, a tömegből kirívó erős egyénisége, a megszokott normáktól eltérő viselkedése akaratlanul is magára vonhatja a figyelmet. Sokan fordulhatnak hozzá tanácsért, iránymutatásért, ő pedig önzetlenül meg is adja azt a tanácskérőknek. A „vihar szemében” állva képes kívülállóként tekinteni az eseményekre, tárgyilagosan átlátni a helyzet dinamikáját. Képes a különböző véleményeket egységbe rendezni, képes levonni a tanulságot, és józanul ítélkezni. Kiegyenlítő tulajdonságának nagy hasznát veheti viták eldöntésében: rendszerint nem pusztán az egyik félnek kedvez, inkább úgy közelít a helyzethez, olyanná alakíthatja át azt, hogy mindenki elismerését és háláját kivívhassa vele. Nem csupán diplomatának, nemzetek ügyét kezelő kormánytisztviselőnek, de akár életeket mentő túsztárgyalónak alkalmasak lehetnek.

Született vezető, szereti a kezében tartani a gyeplőt – ám ha túlzottan ragaszkodik a hatalomhoz, a körülmények magukkal ragadhatják. Minden uralkodó valódi támasza a saját népe: ha nem becsüli őket, kicsúszhat a talaj a lába alól s belebukhat. Alapvetően emberközpontú, emberséges és felelősségteljes, de veleszületett énközpontúsága, önfejűsége önkényes viselkedésbe torkollhat. Könnyen felbosszanthatóvá, ingerelhetővé válhat, kegyetlenül ellenséges, másokat eltipró, erőszakos, gonosz, gőgös, önző emberré. Tudnia kell: a zsarnokság a szellemi gyöngeség jele. Embertársaival bánjon úgy, mint önmagával! Ha túl erősen rángatja a szálakat, azok elszakadhatnak, s az irányítás kicsúszhat a kezei közül. Helyes mértéket és súlyokat alkalmazva fenntarthatja az összhangot, s minden létező javára válhat.

Sárga 5 különcSzélsőségesség jellemzi. Mindent akar, a teljességet magába fogadva, minden porcikájával a választott ügyén munkálkodik, egész lényével veti bele magát a tevékenységébe. Nem elégszik meg a részletekkel, az egészet, a tökélyt óhajtja – ez követelőzővé, zsarnokoskodóvá teheti. Vagy a másik véglet: teljességgel tagad, elutasít, elidegenedik dolgoktól – ami miatt elég gyakran a „különc” jelzőt kapja. Előfordulhat, hogy nem találja a helyét, és családtagjai helyett vadidegenek társaságát keresi, életkorra, nemre, társadalmi rétegre tekintet nélkül. Tanulságosak lehetnek számára e kalandok, de fontos, hogy ne veszítse el az önmagába vetett hitét és őszinte kapcsolatát a saját belső lényével.

Olykor ugyanabban a tevékenységben lehet kiváló és teljesen gyatra; egyszer mindenkit felülmúlva teljesít, máskor használhatatlan a feladatra. Ez kikezdheti az önbizalmát, ha a megszokott normák szerint közelít önmagához. Ám az 5-ös minden, csak nem szokványos. Páratlan tehetsége van ahhoz, hogy rendkívül kockázatos helyzetben helyt álljon, kikezdhetetlenül rugalmas hozzáállásával előnyt kovácsoljon a kés élén táncolva is. Azonban ha túl sokat vállal, túllép a hatáskörén, akkor hatalmasat bukhat, kudarca sokakban mély nyomot hagyhat – beleértve önmagát is. Kizökkenve a kerékvágásból képtelen lehet elfogadni mások kritikáját vagy tanácsát, illetlenné és alkalmatlankodóvá válhat. Későn érőnek, neveletlennek tűnhet, aki képtelen eligazodni az életben. Persze végül talpra áll, visszanyeri önmagába vetett hitét, s magasabb csúcsokat hódíthat meg, mint valaha.

A fokozatosság, mértékletesség fontos erény lehet számára – így ráhangolódhat a helyes ütemre, amivel a szerzés és vesztés örök forgatagában fejlődhet. Valóságtól elrugaszkodott ötletek, nagyratörő álmok helyett érdemesebb józanul megítélni az adott helyzetet és a lehetőségek határait. Meg kell tanulnia, mikor célszerű előretörni, s mikor visszavonulni. Elképesztően erős akaratú, szinte bárkit képes lehet meggyőzni – ezért fontos, hogy szándékai tiszták legyenek. Tettei elemi erővel nyilvánulhatnak meg, történelemformáló, hagyománytörő és -teremtő hatásúak lehetnek. Újraformálhatja az elavult dolgokat, kihozhatja másokból a valódi lényegiségüket. Gyakran találkozhatunk 5-ös minőségekkel használt áruk kereskedésével foglalkozó boltokban (akár vevőként, akár eladóként), reformtörekvések kampányainál, szellemi vezetők között.

Ugyanakkor szüksége van az állandó kölcsönhatásra környezetével: folyamatos elismerésre, visszajelzésekre vágyik másoktól, neveltetése nagy mértékben meghatározhatja jellemét. Nyitott a jóra s a bűnös dolgokra egyformán. Ez a kölcsönös függőség élősködő hajlamokat válthat ki egyesekből, ráakaszkodhatnak. Önzetlenségét kihasználhatják, így lelkileg sérülhet. Tudnia kell nemet mondani, meghúzni a határokat.

Mélységes odaadással veti bele magát akár a munkába, akár a párkapcsolatba. Akarata kikezdhetetlen, ha egyszer eltökéli magát, nincs mi eltérítse célja megvalósításától. Halált megvető merészsége mögött gyakran a gyermeki ártatlansága rejtőzik: számára a világ lehetőségek tárháza, újdonságként élhet meg ismerős dolgokat is, csalódás nem tántoríthatja el a dolgok lényegének felfedezésétől. Sosem követi el ugyanazt a hibát, folyton keresi a megoldásokat önmaga és mások problémáira. E vonása remekül hasznosítható a csoportmunkában, közösségek élén vagy szerves részeként – legyen szó szellemi körökről, politikai pártokról, focicsapatról vagy a hadseregről.

A Sárga 5 és az egészség

Ellenálló-képessége rendkívüli, nevetve dacol a szélsőséges körülményekkel, szervezete képes legyőzni a legveszedelmesebb kórságokat, igazi túlélő. Mindez persze nem csupán születési adottság, éppúgy következetes önfejlesztés eredménye is. Jellemző lehet a szélsőségesség rá e téren is: lehet rendkívül tevékeny, mindent megvalósítani akaró s rendkívül tétlen, a kimerültségtől vagy lustaságból mozdulni sem bíró. Túlhajszoltsághoz vagy (testi eredetű) depresszióhoz vezethet ez, aminek következményei lehetnek az állandó stresszből fakadó immunrendszer-gondok, autoimmun betegségek, irritábilis bél szindróma, hasnyálmirigy-bajok (pl. cukorbetegség), túlzott elhízás vagy lesoványodás, álmatlanság, az idegrendszer rendellenes működése.

yellow-grainTisztában van vele, hogy a bajban leginkább önmagára számíthat, a saját nehézségeit más nem küzdheti le helyette. Ez olykor megkeményíti szívét, távolságtartásra hajlamosíthatja; ilyenkor senkitől nem fogad el segítséget, levertség, búskomorság vehet erőt rajta. Előbb-utóbb levetkőzi ezt. Hasznos, ha nyugalomban átgondolja, mit ért el eddig, hol jár, merre tart. Érdemes rendszeres gyakorlással képeznie testét és szellemét, így egyre tágíthatja teljesítőképessége határait, egyre nagyobb gondokkal is sikerrel megbirkózhat. Erős hajlam él benne önmaga meghaladására, a teljes átalakulásra – olykor elvonul, majd egészen új emberként tér vissza. Céljai elérésére hajlamos serkentőszerekhez, hangulatmódosítókhoz fordulni, amik talán rövid távon hasznára lehetnek, de a hosszú távú következményeket is javasolt számításba vennie. Ha rendszeresen elfoglalja magát, a benne dúló erőket kibontakoztathatja, a feszültséget levezetheti és nem önmaga ellen fordítja.

Előnyös lehet számára a nyirokmasszázs, svéd-masszázs, a hideg-meleg víz váltakoztatása (pl. szauna után jeges fürdő), a középpont művelését célzó gyakorlatok (pl. taijiquan, aikido, qigong, jóga, zen meditációk). Ám mindenek előtt leglényegesebb, hogy jól kipihenje magát: friss levegővel átszellőztetett szobában, éjfél előtti elalvás, akár napközbeni rövidebb-hosszabb szünetekkel támogatva a cselekvés és feltöltődés időszakainak kiegyensúlyozott ritmusát. Kerülje a hosszas üldögélést, óránként legalább 10 percre álljanak fel és végezzenek valami könnyed testmozgást, ami akár séta is lehet a friss levegőn. Érdemes továbbá többször kisebb adagokban étkeznie, az kíméletesebb vércukorszint emelkedéssel jár. Étkezési szokások terén a kiegyensúlyozott, mértékletes étrend javasolt: nem túl sós, nem túl édes, nem túl fűszeres ízek, inkább egyszerűség és változatosság. Fogyasszanak teljes értékű gabonákat (pl. barna rizs, hántolatlan köles, tönköly stb.), kerüljék a finomított élelmiszereket (kristálycukor, fehér liszt, finomított étolaj, asztali só), adalékanyagokkal dúsított késztermékeket – helyettük teljes értékű megoldásokkal éljenek (pl. cukrozatlan méz, friss és helyi gyümölcsök, teljes kiőrlésű tönkölyliszt, finomítatlan tengeri só vagy finomítatlan kősó, hidegen sajtolt olajok, tisztított vaj avagy ghí, tiszta élelmiszerforrások).

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This