2018 Föld Kutya évi útmutató

2018 a Föld Kutya éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 戊戌 Wu-Xü.

A Föld Kutya napév kezdete (világidő szerint / UTC):  2018. február 3. 21:29
A Föld Kutya holdújév: 2018. február 16. (az újholdat követő nap)

Tűz Kakas
Régi sorsfejtési művekben mind a  (Kutya), mind a Wu (Yang Föld) jegyet a komoly, meghatározó változásokkal hozzák összefüggésbe. Szűk hegyszoroshoz hasonlíthatóak, ahol valami véget ér s valami kezdődik. Vajon mi az, ami átfér a tű fokán? Mi az, ami tovább már nem tarthat velünk az utunkon? Mi az, ami valóban számít és mi az, amit feleslegesen cipelünk magunkkal? Hajlandóak vagyunk levetni régi berögzült szokásmintáinkat és a természettel összhangban megújulni? Itt és most hozhatunk helyes döntést, a jelen valóságában.

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A Föld Kutya természete

A természeti változásokat 60-as ciklus szerint (is) lehet szemléltetni, ezeket használja a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz). Minden évhez, hónaphoz, naphoz és kettősórához társul egy időminőség (ezek együtt alkotják a sorsunk négy pillérét). 2018 napévének pillére két fő részre bontható: az égi Yang Föld és a földi Kutya összetevőkre, ezen kívül társítható a pillér egészéhez egy költői kép, amivel kifejezhető a pillér alaptermészete. Ezt is – akárcsak a módszerben használatos összes jegyet – az öt változási állapot egyikével jelölik. Ez nem az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség, hanem egy eredendő, alapvető minőség.

Síkvidékek Fája (平地木 píng​dì mù)

Az egyetemes változásoknak azon mozzanatát ábrázolja, amikor a Természet ereje visszatér a felszín alá s elrejtőzik, a yin és yang szorosan összezárul. Olyan ez, mint amikor a fák életereje visszatér a gyökerekbe, a sík talajfelszín alá – ezért nevezik Síkvidékek Fájának. Tehát ez a Fa változási állapotot képviseli, párban a jövő évi Föld-Disznó pillérrel. Az előző két év pillére a Tűz állapotot, az az előttiek a Fém állapotot, előtte pedig Víz állapotot képviselték, 2010-2011 pedig szintén Fa állapotú volt.

A Három Sors tudománytára (三命通會 Sānmìng tònghuì) című XVI. századi sorsfejtési alapmű így jellemzi (fordítás: Hornyánszky Simon):

【戊戌、己亥】平地木
〈平地木〉者,初生萌蘖,始發枝條,唯資雨露之功,不喜雪霜之積,此乃地上之茂材,人間之屋木。【戊戌】為棟、【己亥】為梁,最宜互換見之,須以「土」為基。

戊戌 Wu-Xü  és 己亥 Ji-Hai  a Síkvidékek Fája.
„Síkvidékek Fája” – a zsenge hajtások, a frissen nőtt ágak, melyeket eső és harmat munkája táplál csupán, nem kedveli a hó s fagy felgyülemlését, ez a vidék kiváló faanyaga az emberek faházaihoz. 戊戌 Wu-Xü a szelemen, 己亥 Ji-Hai a gerenda – a legjobb, ha felváltva fordulnak elő, s alapként szükséges a Föld.

Mindezek a költői hasonlatok arra utalnak, hogy az idei év erői a tartósságra és függetlenségre törekvésnek, hosszú távú célkitűzéseknek, építkező hozzáállásnak adnak teret. Tehát ha idén valami újba kezdünk, akkor legalább több éves tervvel érdemes nekifogni, számolni a hosszú távú következményekkel. Fontosak az alapok, amit nekünk magunknak kell megteremteni – az év csak az építőanyagokat szolgáltatja hozzá. Csak úgy fejest ugrani valami újba, felkészületlenül rohanni helyzetekbe gyors haszon reményében nem tanácsos. Alapvető józan és előretekintő hozzáállással, elidegeníthetetlen értékeinkbe helyezve a bizalmat gondoskodhatunk a megfelelő alapozásról.

2018 Föld-Kutya Síkvidékek Fája
További részleteket az AstroNovum, asztrológiai szaklap 2. számában tettem közzé a Síkvidékek Fájáról.

Nincs már több aratnivaló

12 bigua telés-fogyásA Természet körforgását ábrázolhatjuk egy időkörrel, amelynek tizenkét szakasza a tizenkét állatjegyhez kapcsolható, ugyanakkor tizenkét hexagramhoz is. A Kutya jegyhez társítják még a 23. ䷖ Bomlás (剝 ) hexagramot, aminél a yin felbomlasztja a yangot. Kifejezi a világi dolgoktól való visszavonulást, a feleslegestől való megszabadulást, lecsupaszítást, a megszokott feltételek felbomlását, szétforgácsolódást. Nincs már mit learatni, nincs már hova törekedni, a dolgok erejük végére érvén előbb-utóbb kihunynak.

Ugyanakkor egyetlen yang vonal még tartja magát: nincs minden bevégezve, az élet nem ért még véget! Bár nem érdemes nagy dolgokba belevágni, nagy utazásokat tenni, kifelé szórni figyelmünket és erőinket (ahhoz elégtelen az eleven, tevékeny erő), de nem is szabad teljesen elengedni magunkat.

Amikor egy ősjelben egyetlen vonás különbözik a többitől, az válik a működése meghatározójává! Jelen esetben tehát a yang vonalon keresztül dolgozhatunk ezzel a minőséggel. Tanácsos idén megszabadulni a gondolati szövevényektől, elméleti forgatókönyvektől, hiedelmek és szokásminták neveltetésből, társadalmi ráhatásból ránk rakódott rétegeitől. Ezek az elvárásokat, függőséget, merev szemléletet erősítik bennünk, amikre nincs szükségünk. Engedjünk el mindent, ami felesleges az életünkben, amit már nem gyűjtögethetünk, amit már nem halogathatunk tovább, amit már nem tartogathatunk magunkban, amit már nem cipelhetünk magunkkal – hogy azzal foglalkozhassunk, ami valóban számít!

Térjünk vissza az alapokhoz, az eredendő, tiszta forráshoz, a benső maghoz, ami őrzi az Élet lényegét, és ehhez tartsuk magunkat mindvégig az év során. Ha külső feltételektől reméljük a javulást, még inkább kiszolgáltatjuk magunkat a bomlasztó erőknek. Törekedjünk az önfenntartásra és értékeink megbecsülésére (ne éljük fel javainkat, ne tékozoljuk el kincseinket), mert a külső feltételeink szükségszerűen tarthatatlanok, széthullanak. Idén nem számíthatunk arra, hogy majd valaki megoldja helyettünk a gondjainkat, ideje valóban önmagunkra fordítani hát a figyelmünket! Saját döntéseinkkel és tetteinkkel alakíthatjuk a sorsunkat, saját magunkból eredően biztosíthatjuk az életünk folytonosságát.

A Föld Kutya erői

A napév kezdetének időpontjára felállított képlet szemléltetheti az adott év kiinduló feltételeit: fő erőviszonyait, hatóerőit, hajtóerőit, amik segítségével összhangban lehetünk a változásokkal. Nem feltétlenül tényleges megnyilvánulásokat mutat, tehát nem konkrét dolgok előrejelzésre szolgál, hanem változások, kölcsönhatások feltérképezésére. Az események jellegét, minőségét vázolja, nem a tartalmát. Például mutathatja, hogy jön egy fordulat, még azt is, hogy mely időszakban a legvalószínűbb a bekövetkezése, de hogy az pontosan miben nyilvánul meg, mi által jelentkezik, azt majd a fordulat időpillanatában érvényes tartózkodási helyünk környezeti hatása, a társaságunk ráhatása és saját hozzáállásunk, hangulatunk, tudatállapotunk függvényében határozható meg.

Fa erő a Föld Kutya évben

Föld Kutya FaMinden napév kezdetén a Fa erő alapvetően hangsúlyos, hiszen tavasszal, a Tigris havával indul. Most még jelentősebb, mert a nap is Tigris, a Disznó kettősórában is megtalálható, és a hónap pillér felső részén ki is bukkan a Yang Fa erő. Tehát az állatjegyekben hordozott erő megnyilvánul, eseményeket mozgásba hozó cselekedetekként kibontakozik mindaz, amit képvisel. Látható, hogy nem csak erőteljes, de hatásos is. Ennélfogva nehezen hagyható figyelmen kívül, az évi történések alakításában jelentős szerepet játszik.

Ha a képleted érzékeny a Yang Fa hatásokra, még jobban figyelj oda, hogy mibe kezdesz bele idén, milyen kapcsolatokat alakítasz ki, merre tervezed az utadat. Annyit vállalj, amit képes vagy önerőből véghez vinni (túl nagy fába tehát ne vágd a fejszéd). Jellemző lehet a túl nagy lendület, célközpontúság és az események gyors lezajlása. Fontos tartani a lépést, ez az év nem a lustálkodásról szól – viszont tanácsos befelé figyelve őrizni az összeszedettséged, saját léptékre figyelni, még ha mások el is rohannak melletted. Nem biztos, hogy az ér elsőként a célba, aki a leggyorsabb.

Jól indulhat az éved, ha szükséged van a Fa erőre, mozgásba lendítheted mindazt, amire már régóta készülsz. Új korszakhoz érkezhetsz, új kapcsolatokat, előrevivő szövetségeket alakíthatsz ki (különösen ha a képletedben van Nyúl jegy), de fontos, hogy mélyen belülről indíttatva nyúlj ki és csak addig terjeszkedj, ameddig önerőből elérsz. Külső vágyakat hajszolni, remények, ígéretek alapján dönteni botor dolog idén. Célravezetőbb, ha abból indulsz ki, amivel már eleve rendelkezel. Itt és most, nem „majd egyszer” lehet a tiéd, és nem „a régi szép időkben” volt a tiéd. Benső értékeidet alkalmazd, ne külső gazdagságra áhítozz – az előbbi elidegeníthetetlen, az utóbbi mulandó, a körülmények játékszere.

Tűz erő a Föld Kutya évben

Yang Tűz napon kezdődik a napév, ami központi szerepet ad ennek az erőnek, ráadásul a Tigris és Kutya egymás melletti előfordulása felfokozza a Tűz hatást, így az év elején (februártól áprilisig) jelentősebben érvényesül. Júniusban, a Ló havában, a nyár közepén még fokozottabb Tűzre lehet számítani. Az év második felében viszont hirtelen megcsappan, látszólag kihuny. Valójában a felszín alatt parázsként őrzi a Kutya éve – nem igazán hozzáférhető és használható, de nem tűnik el. Ló napokon fel-fel lobbanhat még télvíz idején is.

2018 Kutya védelmezőMindazok, akinek a képlete érzékeny a Yang Tűz hatásokra, februárban és júniusban tartózkodjanak a kockázatos, elhamarkodott lépésektől, tanácsosabb a visszafogott, mértéktartó, figyelmes hozzáállás, fokozatos és körültekintő haladás. Ha a te képleted is ilyen, számolj a hosszú távú következményekkel, készülj fel váratlan fordulatokra, szeszélyessé váló körülményekre (főként az áprilisi Sárkány havában), vad eseményekre, felgyülemlő erők felszabadulására.

A gyorsan változó külső feltételek arra késztethetnek, hogy még jobban add bele magad a tevékenységeidbe, mert elszalaszthatsz fontos lehetőségeket. Kiéleződhet a verseny az üzleti életben, látványos sikerekkel kecsegtető ígéretek hangozhatnak el. Légy azonban inkább türelmes és hozz józan döntéseket, ne ülj fel az első lóra… mert könnyen a vesztedbe rohanhatsz. Tudatosítsd, hogy mire is vállalkozol, nézz a láttatott kép mögé, alaposan tudakozódj a dolgok hátteréről, tedd fel a Miért? kérdést minél többször (magadnak és másoknak is), ne ugorj fejest vakon semmibe. Csalfa lehet a remény.

Amennyiben Tűzre van szükséged, használd ki az évindító lendületet, az év során pedig kapd el a , illetve Tigris időszakokat, mert akkor igazán előrevivő lehetőségeket kaphatsz. Becsüld meg a kis eredményeket is, mert sok kicsi sokra megy. Dolgokat a szükségesnél tovább felhalmozni, nagyot álmodni nem tanácsos idén. De örömteli és fejlődésben gazdag lehet az év, ha nagyratörő vágyak helyett a benső értékeidre támaszkodsz: annyit veszel magadhoz, amennyire épp szükséged van, és annyit adsz, amennyi épp szükséges.

Föld erő a Föld Kutya évben

2018 Yang Föld KutyaYang Föld már kezdettől fogva is a második legerősebb hatás az évben a Fa mellett, a Fa hanyatlásával pedig az első helyre kerülhet. Erős változtató hatásként, parancsnokló hatalomként jellemezhető a Föld-Kutya.

Ha a képleted érzékeny a Yang Föld hatásokra, áprilistól kezdve hirtelen felbolydulásokra, az életedet fenekestül felforgató változásokra készülhetsz. Hogyan vészelheted ezt át? Figyelmes helyezkedéssel, éber jelenléttel továbblépni vagy visszalépni vagy elegánsan eltáncolni, amikor a helyzet azt kívánja. Érdemes ügyelned a táplálkozásodra, hogy mindig meglegyen benned az erő és a könnyedség a helyes lépés megtételéhez. Sem teli gyomorral, sem üres hassal nem lehet táncot járni az Élet színpadán.

A Yang Föld a bőséges termés és a virágzó kibontakozás jele, így akinek erre van szüksége, az dúskálhat a jóban. :) Bővülhet a baráti köröd, új közösségeket ismerhetsz meg, régóta várt támogatásban részesülhetsz, stabil s hosszú távú előnyökhöz juthatsz az évben. Két fontos dolog van még:

  1. a következő, Föld-Disznó évben is folytasd azt, amit most elkezdtél – jön majd néhány nehéz év, amikor ez a folytonosság biztosítja az erőt a továbbhaladáshoz, így ha félbehagyod, nehezebb lehet visszatérni a kerékvágásba.
  2. ne halogasd a cselekvést, mert minél később kapsz észbe, hogy érdemes lenne kezdened valamit a kínálkozó lehetőségekkel, annál előnytelenebb feltételekkel tudsz csak élni. A széthullót érdemes addig megragadni, amíg még egyben van.

Fém erő a Föld Kutya évben

Föld Kutya FémTavasszal a Fém elevensége mélypontján, szunnyadó erőként van csak jelen; a természetben ilyenkor a növekedés, kiterjeszkedés és nem a fogyás és összehúzódás érvényesül. Nagyon ritka tehát az olyan év, amikor már tavasszal erősen jelentkezne a Fém. Kiindulási hatásfokát és erősségét tehát nem szabad örök érvényűnek tekinteni, az év második felében jön el az ő ideje. Ugyanakkor az erős Föld jelenlét támogatja, felerősíti a Fémet.

Ha a képleted érzékeny a Fém hatásokra, főként Kakas időszakokban, illetve az év második felében számíthatsz zavaró tényezőkre. Hogyan kezelhetőek az ilyen élethelyzetek? Hát semmiképp sem úgy, hogy tétlenül ülsz és várod, hogy majd jobb lesz. Tűzzel munkálható meg a Fém, ami szellemi összeszedettséggel, szerető együttérzéssel, szívből jövő ráérzéseket követve, egészséges mozgással, bensőséges, örömteli tevékenységekkel, jó társasággal, melengető környezettel ébreszthető fel. Használd ki tehát a napsütötte órákat, a jó időt, és töltsd együtt a barátaiddal valami élvezetes dolgot művelve! ;) Különösen előnyösek a és Tigris időszakok, mert ilyenkor felfokozódik a Tűz, így hatékony alakító erőként szolgálhat a Fémre nézvést.

Ha pedig szükséged van a Fémre, a fokozatos fejlődés/javulás, lassú építkezés jegyében cselekedj. Nem jön hamar a támogatás, de jelen van egész évben. Ősztől kezdve érezhetőbb, mert a Fém használhatóbbá válik, pontosabb, hatékonyabb, maradandóbb eredmények valósíthatóak meg általa – feltéve, hogy a befektetett munka mélyen belülről és nem külső elvárásokból fakad. Tudatosítsd mindazon értékeket, amikkel már eleve rendelkezel, ápold saját gazdagságod: fogadd el a helyzeted olyannak, amilyen, bízz abban, amid van, és ne megváltásban reménykedj. Nehézségeidet benső állhatatossággal viseld, és fojtogató körülmények között is levegőhöz juthatsz.

Yang Fém napon születettek számára társadalmi megbecsülést, közkedveltséget, viszonylagos jólétet hozhat a Kutya. Akár szerelem lehetőségét is, de ez csupán a vonzalmat ébreszti fel, a kapcsolatot indíthatja be – megtartani azt és megtölteni értékekkel már a kapcsolatban részt vevő feleken múlik (és sosem csak az egyik félen)!

Nem feltétlenül romantikus vonatkozású, lehet, hogy csak rokonszenvesebbé, érdekesebbé tesz mások szemében, előnyös üzleti társulásokban, emlékezetes szereplésben, közösségi elfogadásban jelentkezhet a hatása. Hajlamos lehetsz jobban magadra vonni a figyelmet, így nehéz lehet elbújnod az év során (ha épp ilyen szándékod lenne, számíts rá, hogy könnyebben felfigyelnek rád), és érdemes ügyelned a megnyilvánulásaidra – amik lehetnek nyersen őszinték, beszólogatósak az idei évben. Meglévő kapcsolat esetén kéretlen kérőket, kísértő vágyakat ébreszthet, így fontos mérlegelni, hogy mik is a kapcsolat igazi értékei.

Víz erő a Föld Kutya évben

Föld Kutya VízTavasszal a Víz qije már elavult, így ritka, hogy hatásosan megnyilvánuljon már az év elején. Idén a jelentős Föld hatás miatt egész évben korlátozott, még télen is szoros keretek közé lehet fogva.

Mindazok, akinek a képlete érzékeny a Víz hatásokra, örülhetnek, mert a Föld-Kutya hatékony védelmező erőként szolgál számukra. Megfékezi a túláradást, szigorúan felügyeli a folyamatokat, összegyűjti és megtartja a lehetőségeket.

Ha Vízre van szükséged, akkor feladat, kihívás, megmérettetés lehet számodra a Föld Kutya esztendő. Szólhat tanulásról, elmélyülésről, saját keretek tudatosításáról. Ugyanis alig hozzáférhető és használható idén a Víz erő. Feladatod tehát: belülről kifelé dolgozva megszabadulni a téves, korlátozó hiedelmektől, megtanulni, miként lehet a kedvezőtlen külső körülmények ellenére megerősödni és áramlásban maradni. Akadályok sora fokozott alkalmazkodásra késztet, ami figyelmesség és tudatosság nélkül a szétfolyáshoz, eltévelyedéshez, vagyis még nagyobb zavarodottsághoz vezethet. Ezért fontos, hogy mélyen magadba tekints, kapcsolódj saját alapvető lényegedhez és rendíthetetlenül őrizd ezt a benső magot, szemlélődő figyelmet alkalmazva. A Földre ne korlátozó erőként tekints, hanem az élet alapjait, az egészséget és a belső nyugalmat megszilárdító erőként.


A fentiek természetesen csak szemelvények a számtalan lehetőség közül, amelyeket az öt változási állapot képviselhet. Használhatjuk e bemutatót általánosabb irányelvként, cselekvésre ösztönzőként, de kerülendő a messzemenő következtetések levonása. A tényleges élethelyzetek tekintetében javasolt részletesebb, személyes sorsfejtést készíttetni!

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This