2017: Tűz-Kakas évi útmutató

2017 a Tűz Kakas éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 丁酉 Ding-You.

A lehetőségek és változások éve. Naná! Csakhogy minden év ilyen… a világegyetem változik, semmi sem állandó. Józanabb kérdések tehát: Milyen váltást, milyen lehetőségeket hoz az életünkbe? Hogyan készülhetünk fel a hatására, hogy a legjobbat hozhassuk ki önmagunkból?

Régi sorsfejtési művekben mind a 丁 Ding (yin Tűz), mind a You (Kakas) jegyet a beteljesüléssel, dolgok beérésével, felnőtté válással hozzák összefüggésbe. Valódi erőnk felismerését képviseli. Készen állunk felegyenesedni, valóban kibontakozni, teljesen felvállalni önmagunkat? Hajlandóak vagyunk levetni régi berögzült szokásmintáinkat és a természettel összhangban megújulni? Nem mentesülünk a terhek s kötelezettségek alól, azonban ha teljesen felvállaljuk magunkat, akkor készen állhatunk őszintén, valóban szembenézni a helyzettel. A jelen valóságával.

Tűz Kakas

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A Tűz Kakas természete

Minden évhez, hónaphoz, naphoz és kettősórához társul egy időminőség (ezek együtt alkotják a sorsunk négy pillérét), ami a természeti változásokat szemléltető 60-as ciklus egyike. Idén az év időminősége a yin Tűz és a Kakas elvont összetevőkből álló pillér. Ahogy számos dolog a keleti metafizikában, yin-yang elv szerint működik: az idei év a tavalyi (yang) Tűz-Majom (丙申 Bing-Shen) yin párja. Hozzá hasonlóan az alaptermészete a Hegyi Lankák Tüzét képviseli, bár finom eltérésekkel.

Ez már egy finomabb, gyöngédebb, bensőségesebb, emberközelibb Tűz, mint az előző évé. Éji Tűz. Az alkonyi Nap párjaként a házakban este gyújtott gyertyalánghoz, lámpások fényéhez vagy az égen előtűnő csillagfényhez hasonlítják. A yang Tűz nappal ontja melegét és ragyogja be a világot, de sötétedéskor eltűnik, s csak hajnalban tér vissza, győzhetetlen erejét bizonyítva. A yin Tűz végig jelen van, de a yang Tűz jelenlétében nem látszódik saját fénye, csak napnyugta idején tűnik elő, ám egész éjszaka kitart világosságával.

Az Öt Változási Állapot fontosságáról (五行要論 Wǔxíng yào lùn) c. mű így jellemzi (fordítás: Hornyánszky Simon):

丁酉火自死,含韜晦寂靜之氣,外和內剛,貴格秉之,類為有道君子,非自然之德行。
丁酉 Ding-You (Tűz-Kakas) önmagát bevégző Tűz. Magában rejti az éj csöndes nyugalmának qijét, kívül békésen lágy, belül kemény. Ha nemes képlet hordozza, akkor jelleme olyan, mint a taoista Nemes Ember (君子 jūnzǐ), nem természete a lázongás.

Ez a fura név egy igen erőtlen Tűzre utalna. Ám a klasszikus sorsfejtésben az éji tüzet, a lámpások és csillagok fényét kifejező 丁 Ding (yin Tűz) tulajdonképpen a 酉 You (Kakas) jegyben születik. Valójában tehát élettel teli, új lehetőségeket hozó erő ez, bár támogatást igényel. Kakas időszakban „a lámpások tüze fényesen felragyog, a csillagok sora káprázatosan csillog”. Azért „önmagát bevégző”, mert a Kakas napszakában (világidő szerint 17:00-19:00, vagyis napnyugtakor) tűnik el a nappali fényt adó Nap (yang Tűz), s tűnnek elő az éjszaka fényei, a Hold és a csillagok (yin Tűz). A szeptemberi napéjegyenlőség (Kakas havának közepe) után az éjszakák hossza meghaladja a nappalok hosszát. Mindkettőnél a yang visszahúzódik, így nagyobb teret kap a yin.

A szemlélődő Kakas

A tizenkét szakaszra osztott időkörön a Kakas jegyhez társítják még a ䷓ Szemlélődés (觀 Guān) hexagramot, aminél a yin vonalak száma felülkerekedik a yang vonalak számán. Kifejezi, hogy a világi élet kísértései elcsitulnak, a nyugalomra lelt tudat végigtekint önmagán, elmélyülten összpontosul a lét eredendő, formanélküli lényegén. A 2017-es esztendő tehát azt üzeni: az év során benső, szellemi művelés, szemlélődő, békés, felelősségteljes hozzáállás javasolt, nem pedig világi élvezetek hajszolása, anyagi haszonszerzés, ellenségeskedő magatartás.

A Tűz Kakas pillér működése

2017 Tűz KakasAkárcsak az előző évi Tűz-Majom, ez a pillér is a Tűz és Fém állapotok összjátékára épül. Az öt változási állapot közötti viszonyokról korábban írtam. A yin Tűz és a yin Fém ellentéte, szembenállása azonban tévhit, félreértés. Nincs robbanás, nincs vagdalkozás, nincs harc. Valójában nem feszülnek egymásnak, nem támadják egymást, nem képeznek ellentétes pólusokat. Mindketten yin minőségek: lágyan, gyöngéden, kifinomultan, befogadóan kapcsolódnak, nem vadul, hevesen, erővel, kitörően, mint az előző év yang minőségei. Az sem igaz, hogy „pusztítja” vagy „tönkreteszi” a Tűz a Fémet, mint egyes angol (és magyar) félrefordításokban szerepel. Helyesen: a Fém túlműködését szabályozza a Tűz.[1]

A Tűznek aláveti magát a Fém, de ez nem jelenti azt, hogy a Tűz erős a Fém pedig gyenge lenne az év során. Ez csupán a pilléren belüli viszony, az évi mintázat alapvető alá-fölé rendelt jellegét tükrözi. Egyik ereje vagy hangsúlyossága sem állandó – az évszakok (havi jegyek) és napszakok (kettősórai jegyek) szerint alakul.

A Ding (yin Tűz) cselekvő erő szabályozza a körülményekben rejlő Xin (yin Fém) lehetőséget, vagyis a tettek határozzák meg a feltételeket.[2] A tavalyihoz hasonlóan arra utal, hogy egyes események előre elrendeltetettnek érződhetnek, mert a befolyásos emberek a saját kényük-kedvük szerint befolyásolták a feltételeket. Azonban valójában az Ég és a Föld szabja meg a kereteket, nem valami titkos társaság, s e keretek között minden embernek lehetősége van dönteni és cselekedni, alakítania a saját élethelyzetén. Legyünk egyszerű emberek vagy nagyhatalmú vezetők, a saját sorsunk ügyében mi döntünk. Kifejezheti azt is, hogy ebben a két évben a döntéseink és cselekedeteink jelentős hatással lehetnek a körülményeink alakulására, akár személyes szinten, akár világviszonylatban (v.ö. amerikai elnökválasztás). A Tűz mozgásra, a Fém elvonatkoztatásra késztet. Arra int e pillér, hogy hozzunk tudatos döntéseket, hagyjuk el a berögzült szokásminták miatt futott felesleges köröket és összpontosítsuk erőnket arra, ami számít. Mi az, amit itt és most tehetünk, elvárásoktól és előfeltevésektől mentesen?

Az évhez való viszonyulás öt arca

Ahogyan a képletünk térképként szolgálhat a sorsunk vezetéséhez, eszközként − a természet emberi erőiként − használhatjuk az öt változási állapotot, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Képletünk alapján feltárulhat előttünk, hogy mely állapotok azok, amelyekkel könnyebb dolgoznunk s melyik igényel ráadás igyekezetet, illetve környezeti támogatást.

Az alábbiak természetesen csak szemelvények a számtalan lehetőség közül, amelyeket az öt változási állapot képviselhet. Használhatjuk e bemutatót általánosabb irányelvként, cselekvésre ösztönzőként, de kerülendő a messzemenő következtetések levonása. A tényleges élethelyzetek tekintetében javasolt részletesebb, személyes sorsfejtést készíttetni!

Fa – érzékeny céltudatosság

Kakas Fa; Photo credit: KAREN BLEIER/AFP/Getty ImagesKifelé forduló, nyitott, figyelmes, rugalmas hozzáállásra van szükség idén, hogy a Fa állapotot józan, harmonikus módon alkalmazhassuk. Még az óév végén érdemes meghatározni, hogy mit tervezünk a 2017. február 3-tól 2018. február 2-ig tartó napévben. Tűzzük ki a rövid-, közép- és hosszú távú céljainkat, s kezdjünk neki mielőbb előkészíteni a terepet a gördülékeny megvalósításhoz. Figyeljünk az év során a környezetünktől érkező jelekre, és ragadjuk meg a lehetőséget azon nyomban. Álljunk készen gyorsan cselekedni, de ne tegyünk elhamarkodott lépéseket. Akarás és törtetés helyett érzékenység, előrelátás és megfontoltság javasolt az irány és az erő megválasztásában, máskülönben felboríthatjuk az egyensúlyt, s a lehetőségeink zavarossá válhatnak. Tartsuk feltöltve a telefonunkat, mindig legyen nálunk törülköző és ne essünk pánikba! Csak lazán és elegánsan!

Túl merész álmok helyett inkább körültekintéssel helyezkedjünk, erőnk helyett eszünket s ügyességünket vessük latba. Döntéseink legyenek határozottak és igazságosak. Törekedjünk bizalom építésére, számoljunk a hosszú távú következményekkel. Ha öncélúan másokon átgázolunk vagy előítéletből, neheztelésből kizárunk másokat az életünkből, az még visszaüthet ránk.

Ősszel a Fa meggyengül, az évi Fém pedig megerősödik, így Fa-központú hozzáállással érdemes felkészülni az akadályozó tényezőkre, feszültségekre, veszteségekre, hirtelen változásokra az augusztustól november elejéig tartó időszakban. Amikor úgy érezzük, hogy megrekedtünk, akkor az erőltetés, a világ ellenségünkké tétele vagy bezárkózás helyett inkább nézzünk magunkba, majd tekintsünk körbe magunk körül nyitott, friss szemmel. Tettek nélküli tűrés helyett változtassunk! Ha kidobtak az ajtón, másszunk be az ablakon. Keressünk áthidaló lehetőségeket vagy engedjük el a hiábavalót és tűzzünk ki új, józanabb célokat. Lehet, hogy csak kis lépéseket tudunk tenni, de azzal is haladunk. Keep walking! :)

Leginkább azok tapasztalhatnak éles váltást (tarthatatlan helyzet miatti továbblépést, hirtelen költözést, váratlan munkahely váltást, szakítást stb.) ebben az évben, akik képlete Nyúl jegyet hordoz.

Szakmai kiegészítések

 • Az évi qi igen érzékeny. Az éji Tűznek nagy szüksége van a Fa állapot frissítő támogatására, hogy fényesen ragyogjék. „Ereje végletesen parányi, hacsak nem kap segítséget a Fától, mert akkor életre kel” – írja a Három Sors enciklopédiája (其氣極微,假木相助,其氣方生; fordítás: Hornyánszky Simon).
 • Ugyanakkor ha sok Fát kap ez a pillér, akkor az kártékonyan hathat a Kakasban hordozott Fémre: „szükség van Fára, hogy szerencsés legyen, de korlátozott mértékben aszerint, hogy meddig okoz örömöt és mettől kerülendő már” (資木則吉,限數喜忌,俱依此斷).
 • Ezért előnyös, ha a Fát Földdel vagy Fémmel együtt használjuk, amikor az évi hatást fogadjuk. Jótékonyan támogatják ezt a hozzáállást a Fém-Tigris, Fém-Nyúl, Föld-Sárkány napok és órák (ilyen hónapok 2017-ban sajnos nincsenek).

 

Tűz – szellemi összeszedettség

Közvetlenül kapcsolódhatunk az évi Tűz cselekvő erőhöz és befolyásolhatjuk a körülményeket, kialakíthatjuk a számunkra megfelelő feltételeket, megváltoztathatjuk a környezetünkben rejlő idei lehetőségeket.

Tűz-hangsúlyos képlet esetén az év felfokozza a született hajlamokat, különösen nyáron (májustól augusztus elejéig). Ha ezt nem tudjuk helyén kezelni (együttérzéssel, szeretettel, tudatosan, szellemi összeszedettséggel), akkor a Tűz állapotra jellemző zavarokat élhetünk meg. Saját fényünktől nem láthatjuk a körülöttünk levőket és így a lehetőségeket sem, túlfűtött szenvedélyünk elhomályosíthatja ítélőképességünket. Túl gyorsan vagy túl sokat akarhatunk változtatni. Túl énközpontúvá, türelmetlenné vagy szeszélyessé válhatunk, túlpöröghetünk. Meggondolatlanul belekaphatunk valamibe, amire aztán ráununk. Szedjük össze magunkat és tegyük fel a kérdést: Mit akarunk valójában?

Pártfogók és tanítók

 • Akik yin Tűz vagy yang Tűz napon születettek: nemeslelkű pártfogóra lelhetnek a Kakas év során. Találkozhatnak valakivel, aki kirángatja őket a gödörből, józanságra int, életre nevelő tanítást ad, anyagi támogatást nyújt vagy segít elintézni valamit, amit egyedül nem tudnak. Ha tehát valaki segítséget ajánl számukra idén, érdemes elfogadniuk, mert megóvhat későbbi (akkor még nem feltétlenül látható) bajoktól. Szívből jövő köszönet illeti őket, de nem várható el, hogy folyton ott legyenek! Az ilyen jótevők nem a jólétet és gazdagságot garantálják, hanem a nehézségeken való túljutást.
 • Akik yin Tűz vagy yin Föld napon születettek: fontos tanítókkal és tanításokkal való találkozást hozhat a Kakas év. Támogatást nyújthat a művelődés, tanulás terén, ötletek találékony megvalósításában. Ez az év jó alkalom beiratkozni egy tanfolyamra, kutatásba kezdeni, vagy felkészülni halogatott vizsgákra (most jobban megérthetik, amit korábban nem).

Szakmai kiegészítések

 • Különösen 2017 májusában (Fa-Kígyó hava), illetve a tavaszi és nyári Föld-Ló, Föld-Kecske napokon és órákban érdemes felkészülni a túl hevessé váló Tűz hatásra. A téli időszak már csillapíthatja a szélsőségeket.
 • Előnyös (leginkább yin) Földdel áthidalni a Tűz-Fém kölcsönhatást, ez levezetheti a Tűz többletét és támogatást nyújthat az évi Fémnek, így annak megnyilvánulása tiszta, józan maradhat, jótékony lehetőségeket hozhat.
 • Bár a tavaszi Fa erő táplálja a Tüzet, februárban és márciusban a havi Víz jelenléte kihívás elé állíthatja, hátráltathatja, kizökkentheti az évi Tűz qit. Őrizzük meg józan, tiszta hozzáállásunkat a változó élethelyzetekben is.

 

Föld – együtt lépni a változásokkal

Kakas FöldNagy igényünk lehet a Föld változási állapot biztonságot nyújtó erejére, mert ez hidalja át az éltető változás útját a Tűz állapot és a Fém állapot között. Elősegítheti a változó körülményeinkhez való józan alkalmazkodást, a lehetőségek hatékonyabb kihasználását. 2017-ben ezen állapotot megélve választhatjuk a legelőnyösebb hozzáállást. Ha a születési képletünkben kevés is a Föld, keressük a lehetőségét, hogy kibontakoztassuk és gyarapíthassuk.

Őrizzük meg benső középpontunk nyugalmát megfelelő környezetben időzéssel és egészséges táplálkozással. Amikor úgy érezzük, az élethelyzetek rodeót játszanak velünk, lássuk be: ez csak egy változás. Figyelmes jelenlétünkkel képesek vagyunk felismerni a helyzetek képlékenységét, kezelhetőségét. Élményeinket képesek vagyunk átalakítani, testileg-lelkileg-szellemileg megemészteni. Állhatatos finomsággal, bölcs nyugalommal helyezkedhetünk, miközben megreng alattunk a talaj. Valódi biztonságra lelhetünk helyes lépésünkben. Ahogy talpunk a megfelelő időben elengedi a talajt, nyugalommal a megfelelő irányba mozdul, majd sarkunk a megfelelő helyre ér talajt – együtt lépünk a változásokkal. A Föld állapot rendíthetetlensége nem merev, ezért jelent Biztos Alapot.

Érezzük akaratunk összeszedettségét, akadályokkal szemben tanúsított világos, tiszta, szilárd határozottságát. Figyeljünk benső őszinteségünkre, mellyel testünk-lelkünk-szellemünk kifejezi, hogy éppen mire van szüksége, mit enne. Vagy hogy épp mire nincs szüksége, mit nem fogadna be.

Szakmai kiegészítések

丁酉 火無形者,喜辰戌丑未 „Tűz-Kakas a Formanélküli Tűz, ami örömét leli a Sárkány, Kutya, Bivaly, Kecske [vagyis a Föld állapotot képviselő] jegyekben.”

Fém – elbűvölő őszinteség

Ha életünk fő mozgatórúgója a Fém (ti. döntéshozás és végrehajtás, problémamegoldás/helyzetkezelés, megtartás és elengedés, igaz ügyért küzdés, igazságszolgáltatás, hitelesség, őszinte közlés stb.), akkor 2017 napévének hatásai igen személyesen, közvetlenül érinthetnek. A Tűz-Fém kölcsönhatás vezényli az élethelyzeteink alakulását:

 • Az év első felében (tavasszal és nyáron) felfokozódhatnak a feszültségek, égető problémák és a korlátozó tényezők. Ha el is esnénk egy lehetőségtől, vizsgáljuk meg, mi az, amit nem kívülről remélünk, hanem már eleve rendelkezünk vele. Szelíden és őszintén fedezzük fel valódi lényünk ragyogását! Érdemes a függöny mögé, a felszín alá tekinteni, mélyen magunkba, hogy felébresszük a szunnyadó lehetőségeket, ráleljünk rejtett értékeinkre. Légzőgyakorlatok és meditáció segítheti az elmélyülést, önreflexiót.
 • Az év második felében (ősszel és télen) rátermettség, magabiztosság ébredhet, elhárulhatnak az akadályok, felszabadultság lehet jellemző. Ha Fém vagy Víz napon születtünk, akkor a körülmények a társasági élet felvirágzását támogathatják. Együtt könnyebb megbirkózni a nehézségekkel.

Szerelem a láthatáron!

 • Akik yin Fém napon születettek: vonzerejük, társasági és szerelmi életük felpezsdülhet a Tűz Kakas év során, különösen nők esetén. Megnyerő fellépésből származó előnyökre, rajongó közönségre, hírnevet hozó szakmai helytállásokra is utalhat.
 • Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ez inkább fellendítő, beindító erő. Segíthet a romantikus hangulat megteremtésében egy kapcsolat elején, de a tartós kapcsolatot nem garantálja. Ahhoz őszinteség, elköteleződés és összeillőség szükséges többek között, nem holmi Kakas-varázs.
 • Meglévő házasság vagy párkapcsolat esetén még akár zavaró tényezőt is jelenthet kéretlen hódolók képében.

Szakmai kiegészítések

 • A Tűz-Föld kölcsönhatás minél jótékonyabb megélése érdekében javasolt a Föld állapotnál leírtakat is alkalmazni az itt felsoroltak mellett.
 • Év végén a Víz segíti a Fém qi tiszta, kifinomult megnyilvánulását, oldott, szabad kibontakozását.

 

Víz – bölcs figyelmesség

Kakas -- VízEzzel a változási állapottal alakíthatjuk, befolyásolhatjuk az eseményeket, meghatározhatjuk, hogy merre folyjanak. Szenvedélyünket felszító évi hatásokat, a gyors változtatás, türelmetlen cselekvés vágyát bölcs, hűvös józansággal tartsuk kordában. De azért ügyeljünk rá, hogy a lelkesedés lángját ne oltsuk ki!

A Kakas napév első felében nehezen boldogulhatunk, ha kizárólag ezzel a minőséggel igyekszünk dolgozni vagy ha túlságosan is a rövid távú előnyökért dolgozunk. Sokfelé elágazhatnak útjaink, a bőség zavarába eshetünk, de a hosszú távú célt szem előtt tartó, figyelmes, a legkisebb ellenállás útját követő, a dolgok mögé néző, kitartóan kereső magatartással megtalálhatjuk a gördülékeny folytatás irányát. Az év második felében viszont túlzásokba eshetünk, félelmeinkkel megdermeszthetjük folyamatainkat, gátolhatjuk az események kibontakozását, meghiúsíthatunk eseményeket. Tudatosítsuk, merre tartunk, mik a céljaink, találjunk élvezetet abban, amit csinálunk, keressük a lehetőségeket, amik újralobbantják bennünk a szenvedély és tettvágy lángját.

Akik Patkány napon vagy évben születtek: a Fémnél írt romantikus lehetőségekben részesülhetnek, nemtől függetlenül. Az ott felsorolt intések ez esetben is érvényesek!

Szakmai kiegészítések

 • A Vizet a Kakas Féme táplálja, erősíti, a Víz pedig képes kordában tartani a Tüzet. Az év első két hónapjában (február és március) közvetlen kölcsönhatás várható a havi Víz és az évi Tűz között, így felfokozott érzelmekre, felkavaró változásokra érdemes számítani.
 • Érdemes a Fa állapotnál írtakkal együtt alkalmazni, főleg, ha fontos a képletünk szempontjából az évi Tűz életben tartása.

 

A fentiek természetesen csak szemelvények a számtalan lehetőség közül, amelyeket az öt változási állapot képviselhet. Használhatjuk e bemutatót általánosabb irányelvként, cselekvésre ösztönzőként, de kerülendő a messzemenő következtetések levonása. A tényleges élethelyzetek tekintetében javasolt részletesebb, személyes sorsfejtést készíttetni!


Megjegyzések:

^ [1] A 制 zhì (szabályoz, korlátot szab) írásjegye egy nagy fa (未) ágai visszanyeső, növekedését, kiterjedését szabályozó, alakját rendező pengét (刂) ábrázol.
^ [2] Ez egy ún. előre meghatározott év, mivel a pillérben a felső rész állapota szabályozza az alsó rész állapotát.

3 hozzászólás

 1. Klára

  Nagyon jó írás! Köszönöm szépen!!!

  Válasz
 2. Szalkó Zsuzsanna

  Szia Simi!
  Amikor azt írod, hogy tűzhangsúlyos képlet, az mit jelent valójában? A napmestert vagy a tűz elem nagy mennyiségű jelenlétét a képletben?

  Válasz
  • Hornyánszky Simon

   Szia, Zsuzsi!

   Az utóbbit. A Nap Mester a képlet középpontja, nem játszik szerepet a súlyozásban, ahogyan a mérleg nyelve sem. A mérleg serpenyői (a képlet Nap Mesteren kívüli része) határozzák meg a hangsúlyokat.

   A hangsúly értelmezhető mennyiségileg (ti. több Tűz elemű jegy szerepel) és minőségileg is (például Kutya+Tigris: önmagukban számszerűleg viszonylag kicsi Tűz erőt képviselnek, de együtt hangsúlyossá teszik a Tüzet). Továbbá egy képletnek lehet alapvetően meghatározó hangsúlya, ami a születési képletben már jelen van – de általában a változási állapotok hangsúlya változik az idők során.

   Minden jót,
   Simi

   Válasz

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This