Elnök választás Amerikában, sorsfejtési szemmel

Elnök jelöltek képleteit mutatom be a Négypilléres Sorsfejtéssel végzett esettanulmányomban. Bár távol áll tőlem a politikai téma, a nagyfokú érdeklődés miatt kivételt teszek. Az amerikai elnök (POTUS) megválasztása kihat az egész világ sorsára, különösen a mostani két jelölt személye tükrében. Rengeteg sorsfejtő és asztrológus vizsgálta a lehetőségeket, igyekezett előrejelezni, melyikük nyerhet. A képletekből kiolvasható összefüggések alapján íme néhány megállapításom és következtetésem!

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

Ősvaló, Hillary Clinton elnök jelölt képlete

Hillary Clinton, demokrata elnök jelölt

Hillary Clinton születési időpontja terén több változat is ismert, én az életeseményei alapján visszaigazolt 癸丑 Gui-Chou (Víz-Bivaly) kettősórát választottam.

Ez alapján egy jelentős vezetői szerepnek szentelheti az életét (akár megszállottságig is elkötelezett lehet), nagyhatalmú pártfogókkal bírhat, de bizonyos időszakokban (pl. Kecske) hajlamossá válhat hatalmából fakadó korlátok átlépéséből származó bajokra, személyét érő rágalmazásokra, káros befolyásra, visszaélésekre, hazugságok árnyékára (v.ö. 2015-ös támadások, email-botrány). Ellenfele, Trump esetén az ún. 恃势之刑 (Shì shì zhī xíng / Hatalomra Támaszkodás Büntetése) mintázatot érvénybe léptető Tűz és Föld hangsúly születéstől fogva jelen van, tehát sejthetően nem csupán „árnyék”.

Nap Mestere és a fő hangsúly

 • Wu (yang Föld) központú képlet, legnagyobb hangsúllyal a Tűz és Föld állapoton, ami alapvetően erős támaszokkal és jelentős kapcsolatokkal rendelkező, magabiztos egyént tükröz. Legfőbb jellemzője a biztonságra törekvés és a körültekintő megfigyelőképesség, a helyzetek gyors átlátása. Szépen tükrözi a konzervatív jelleget, biztosan tartja helyét, s inkább csak környezete hatására változik, mozdul meg. Ám ha megindul, nehezen állítható meg (akár a nehéz kő). Titkokra is utalhat.
 • Születési napjaYin (Tigris), ami befolyásos, esetleg katonai hivatást űző személyt jelöl házastársaként, ami Bill Clinton, volt elnök, személyében teljesül is. Mivel hozzájárul a képlet gördülékeny működését akadályozó tényezőkhöz (ti. Tűz-hangsúlyt képez a Kutya jeggyel), nem felhőtlen házasélet olvasható ki a képletből (v.ö. Monica Lewinski-botrány).

Hivatásához való viszonya

 • Születési hónapja 庚 Geng (yang Fém), ami az ő kifejezőkészségét jelöli, kiváló szónoki, sok embert megérintő kommunikációs képességekről, közérthető megnyilvánulásról tanúskodik, különösen a jelenlegi Si (Kígyó) sorsdekádjában támaszra lelve. Ez igazságos, a meztelen igazságot feltáró, igaz ügyért küzdő, gyors döntésekre kész, problémamegoldó hozzáállásra utal a munkájában. Parancsoló erővel bír a Xu (Kutya) jegyen, ami szükséges is egy elnök szerepében, de hajlamosít mások legyűrésével elért sikerekre, ami viszont nem túl nemes jellemző. Rejtett Xin (yin Fém) jegyei szerencsére ezt kifinomultsággal, ügyes diplomáciai és csapatirányítási érzékkel támogatják, így csapata (és a választók) közreműködésére joggal számíthat. A Föld súlypontról a Fém erő lendítheti tovább a képlet működését, tehát törekvései, hivatása a saját életét is jótékony irányban változtatják.

Társadalomhoz, világhoz való viszonya

 • Születési éve 丁亥 Ding-Hai (Tűz-Disznó), ami tehetős és szerető családi háttérre, illetve jelentős társadalmi szerepre utal, ami alkalmas elnökjelöltté tehette. Irányítói, cselekvőerőt (Víz) hordoz, amihez rátermett találékonyság (Tűz), a nehézségekkel szembeszálló küzdőszellem (Fa) társul. A Víz jótékonyan hűsíti a képletet (józan tettek, higgadtság, bölcsesség) és gazdaggá teheti a Föld-központúság miatt. Ez szintén jó ismérve egy lehetséges vezetőnek, bár a Föld hangsúlyossága miatt a Víz nehezen használható minőség, a körülmények ellene fordulhatnak a nagyvilággal való viszonyát illetően, nehézségek jellemezhetik a lehetőségeit a külpolitikában. A jelenlegi sorsdekádban (2012-22) még jelentősebb akadályokba ütközhet, életbevágó fordulatokat élhet meg, támadás érheti társadalmi megbecsülését, de ha kész továbblépni, változtatni, alkalmazkodni, akkor az érkező Fém előnyére is fordíthatja a dolgokat. Befolyása és népszerűsége meginoghat, de ha sikerül megőriznie rugalmasságát, meg nem törik.

Donald Trump, republikánus elnök jelölt

Donald Trump születési időpontját hivatalos iratokból lehet alátámasztani, így az esetében a képlet egésze hitelesebben elemezhető, noha az iratot maga Trump osztotta meg online, tehát indokolt némi szakértői fenntartás. Életeseményeit megvizsgálva helyénvalónak tartom a 己巳 Ji-Si (Föld-Kígyó) kettősórát.

Különleges alak az elnök szerepére, mivel politikai karrierje csak 2000-ben indult, azelőtt dúsgazdag ingatlanmágnásként vált ismertté apja nyomdokaiban (1994-ben például az Empire State Building 50%-os tulajdonrészét szerezte meg).

Ősvaló, Donald Trump elnök jelölt képlete

Nap Mestere és a fő hangsúly

 • Ji (yin Föld) központú képlet, szélsőséges, uralkodó hangsúllyal a Tűz és Föld állapoton, ami biztos támaszokkal és jelentős kapcsolatokkal és rendíthetetlen önbizalommal (és egóval) rendelkező egyént tükröz. Legfőbb jellemzője a javakat halmozó, erőforrásokat gyűjtögető, az élet bőségét és gazdagságát nyíltan élvező magatartás. Szélsőségessége miatt az értékeket megtartó jellemvonása kapzsisággá, birtoklási vággyá fajulhat. Öntömjénező, féktelen, megbánás nélküli személyiségre vall. Ugyanakkor rengeteg tehetséget, készséget hordoz magában, amit termékenyen, nagy súllyal bontakoztathat ki, ösztönös hozzáértésével, tömegeket megmozgató kapcsolatépítő képességével hamar jelentős sikerekre tehet szert, különösen a Föld változási állapothoz társított dolgokban (v.ö. ingatlan- és cégbirodalom).
 • Föld-Kecske napon születvén a Hat Kiválóság (六秀 Liù Xiù) egyike, vagyis kiemelkedő leleményességgel és páratlan felfogással bír, jelentős sikereket érhet el, nyomot hagyhat a történelemben. Wu (Ló) havának tükrében a születési évének Bing (yang Tűz) jegye arra utal, hogy messzire elérő pártfogói vannak, akik kihúzzák a bajból (idén még inkább), sőt, a 甲午 Jia-Wu (Fa-Ló) pillére miatt akár fel is menthetik bűnök alól.

Hivatásához való viszonya

 • Születési napjának és hónapjának pillérei a yin-yang elv alapján teljes egészében összekapcsolódnak (合), s a működés súlypontját a Föld állapoton rögzítik, amit egyéb jegyek (Kígyó+Ló+Kecske Tűz-irányhármasa; Ló+Kutya részleges Tűz-háromszöge) további erősítenek rendkívüli Tűz-többletet képezve. A képlet valósággal izzik az erőtől, ám működése igen kötött, merev, az ilyen egyén hajlamos mindent önmaga körül forogónak képzelni, megrekedni egója káprázatbirodalmában. Ugyanakkor kiváltságos, az életét, oktatását, biztonságát jelentősen megalapozó, megkerülhetetlen hatással bíró szülői hátteret (Tűz-hangsúly és az összekapcsolódás), saját erejéből (yin Föld) elért sikereket, rendkívül kiterjedő kapcsolati hálózatot, egész birodalmat kiépítő pályafutást jelöl még ez az összefonódás.
Hatalomra Támaszkodás Büntetése
 • Wei (Kecske) napja és Xu (Kutya) éve a Chou (Bivaly) sorsdekádjával társulva teljessé teszi ezt a mintázatot, aminek következtében a szülött maga mutathat fondorlatoskodó, ármánykodó, másokat hatalmával visszaélve befolyásoló hozzáállást. A régi sorsfejtési művek szerint ravaszkodás, hamiskodás, hízelgés, kárörvendés, ellentmondásos, kifogásokat kereső, bajkeverő vagy bűnözői magatartás jellemezheti, ha ez a mintázat hangsúlyos szerephez jut a képletben (és itt az uralkodó súlypont fenntartója!). Trump a kampánya során a tényeket ügyesen keverte hazugságokkal, elhintett félrevezető, ellenfeleit és a választókat összezavaró információkat, zűrös nőügyeiről, erkölcsi nézeteiről nem is beszélve. A lejáratások, rágalmak, botrányok is e mintázatból fakadnak.

A Víz hiánya

 • A minőségek eloszlását vizsgálva feltűnhet, hogy a képletéből hiányzik a Víz állapot. Ez egyes tévhitek szerint a bölcsesség és mély együttérzés hiányát vonja maga után, érzelmek és félelem nélkülivé teszi az embert. Nos, ez merő butaság, hiszen nincs olyan, hogy hiányzik valamelyik állapot az ötből, azok egyetlen változási folyamatot képviselnek. Legfeljebb a hozzáférhetősége, hangsúlya a születés pillanatában elhanyagolható volt. Előtte és utána részesült a Víz qiben, van működő veséje, húgyhólyagja, nemi szerve stb. A Víz ráadásul a Gazdagság-csillag (財星 Cái Xīng) a képletében – a tévhit gondolatmenetét követve egy nincstelen szegény ember lenne, de ennek épp szöges ellentéte. E képlet egészséges működéséhez nincs szükség előtérben lévő Vízre, az uralkodó Tűz/Föld hangsúly fenntartása előnyösebb.

A Fa és a Fém szerepe

 • A Fa állapot elemésztődik, a Fém állapot használhatatlanná olvad a képlet forrón izzó közegében, így Trump megnyilvánulásai tisztátalannak, gusztustalannak hatnak, mérgezőnek tűnhet a levegő körülötte, törekvéseit zűrök, botrányok kísérhetik. Világos, kifinomult, józan önkifejezésének hiányát, sekélyességét a központi eleme (Föld) erejével igyekszik palástolni (v.ö. twitter viták és online dezinformáció), a tudatlan tömegek befolyásolásával, tisztességtelen módszerekkel szerezhet előnyöket, miközben szakértő csapata fenntartja a hozzáértése, hatalma illúzióját. Ez a zsivány, dörzsölt hozzáállás sikerekhez segítheti az üzleti életben, egy elnök tisztségének viselésekor, egy nemzet irányításában már kockázatos lehet, s ott a tét nem pusztán egy jövedelmező alku elvesztése, hanem a haza (vagy akár a világ) sorsa.

Hillary
POTUS 2016 képlete
Trump

Személyiségből fakadó tényezők

Képletük mintázatából fakadóan mindketten magabiztos, erős énképpel bíró, nagyra törő, irányító személyiségek. A hatalommal való visszaélés mindkettejüknél hajlam, bár eltérő . Hillary Clinton képlete alapján szemlélődő, lelkiismeretes, világosan kommunikáló, komoly döntésekben akár hűvös parancsnokivá váló kisugárzásával inkább tűnik alkalmasnak az amerikai elnök szerepére. Míg Donald Trump dörzsölt, versenyközpontú, kihasználó, tömegmanipulációs hozzáállása azt sejteti, hogy a kampányt inkább üzleti vállalkozásnak, hatalmi játszmának tekinti, mint a nép érdekét szolgáló nemes ügynek.

Az elnök megválasztásának napja

 • 2016. november 8-án a hangsúlyok és arányok meglehetősen vegyesen alakulnak, de megfigyelhető, hogy több alkalommal felülkerekedik a Víz vagy a Föld állapot a többin. Az előbbi Hillarynek, az utóbbi Trumpnak kedvezhet, így szoros verseny, mozgalmasan alakuló hajrá várható.
 • A napi Jia (yang Fa) és a havi Ji (yin Föld) párt alkotva feltartják egymást, így a jelöltek képleteire kevésbé gyakorolnak hatást. A hónap pillér hordozta általános hatásról egyébként az Ősvaló Facebook oldalán tettem közzé egy bejegyzést.
 • A Wu (Ló) nap és az évi Bing (yang Tűz) Trump képletéhez kedvezőbben illik, mert fenntartja a lehengerlő, uralkodó Tűz-túlsúlyt, elősegíti a tömegek befolyásolását, kapcsolatai mozgósítását, a szavazatokat az ő malmára hajtó versengést. Hillary képletét zavaróan melegíti, nehezíti a tiszta, józan kommunikációját. Összességében mindkét képlet működését megrekeszti a Tűz és Föld állapotnál: gőgössé, önhitté, énközpontúbbá teszi az elnök jelölteket, heves gyűlölködést, szélsőséges viselkedést eredményezhet, a támogatói rétegek féktelen és forrongó hozzáállását válthatja ki.
 • A Hai (Disznó) hónap lendületet adhat Trump befolyásának (Fa-hangsúlyt képez a Kecske születésnapjával) kiterjeszkedésére, ám tisztelet és megbecsülés kivívása helyett egóját hízlalhatja: a képletében uralkodó forró, besűrűsödött talaj jobbára elnyeli. Bár a felszín alatt esetleg mélyen megérintheti (ütközés a kettősórával), ami célkitűzései, szemléletmódja megváltoztatására késztetheti. Hillary jelenlegi sorsdekádja távol tartja e jegyet, így legfeljebb csak mérsékelten élvezheti jótékony hűsítő hatását, a már eleve felkavarodott, társadalmi megbecsülését megingató körülményekhez adhat újabb hullámokat ez a hónap. Ebből fakadóan akár visszavonulni kényszerülhet a társadalmi szerepvállalástól.
 • A Shen (Majom) év Trumpot kielégíthetetlen kapzsiságra hajlamosítja, amibe akár bele is bukhat, mert gyönge kölcsönhatással ugyan, de meghiúsító, romboló erővel bír törekvéseire. Pártfogóinak hála persze megmenekülhet a vereségtől. Hillary számára előnyös a jegyben hordozott Fém és Víz, és az eddigi Tűz-Majom évek is azt sejtetik, hogy ő lehet az első női elnök az USA élén. Ám a Majom az egészségi állapotára kizökkentő, megingató hatást gyakorol, ami kiütheti a nyeregből. Ilyen körülménynél a régi sorsfejtési könyvek visszavonulást, csöndes nyugalmat javasolnak a tevékenykedéstől:

  坐寅怕申,… 蓋沖則根動,非地道之正也,故宜靜。
  „Ha [a 戊 Wu (yang Föld)] 寅 Yinen (Tigris) ül, akkor rettegi 申 Shent (Majom) … az ütközések kimozdítják gyökerét, ami nem a helyes Földi Dao – ezért javasolt a nyugalom.”

Melyikükből válhat vajon nagyobb eséllyel elnök?

Összességében úgy tűnik, egyik félnek sem kedvez a nap egyértelműen, mindkettejük esetén vannak előnyt és hátrányt jelentő körülmények. Komoly feszültséggel, áldozatokkal járhat, ha nem képesek alkalmazkodni e változásokhoz és kitartanak kártékony hajlamaik, zavarodott megnyilvánulásaik mellett. A siker kulcsát számukra is az Ég és Föld kereteivel összhangban meghozott döntés és cselekedet hordozza, ami pedig erényes, figyelmes hozzáállás, tudatos változtatás nélkül nem megvalósítható.

Komolyabb kérdés: amelyikük megnyeri a választást, meddig marad vajon tisztségében?

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This