Tanfolyam lehetőségek az Ősvalón

Ezen az oldalon szeretném felkínálni a tanfolyam lehetőségét, hogy az általam alkalmazott módszereket mélyebben, részleteiben megismerjétek és megértsétek, így akár önállóan is felfedezhessétek és tudatosan kibontakoztathassátok saját értékeiteket, sorsotok folyamatát. Bár évezredes gyökereik vannak e módszereknek, jelenleg is élő művészetek, lényegük a teljes valósággal való folyamatos kapcsolat. Nyitott vagyok új meglátásokra, új alkalmazási megközelítésekre, így mindannyian hozzátehetünk valami egyedit, amivel gazdagabbá válik a szakma. Fejlődjünk hát együtt tovább, közös erővel!

Tanterv | Díjak és bónuszok

 

Új tankör legközelebb 2019. februárban várható

(jelentkezni már most is lehet, részletek az oldal alján)

Amit kínálok az Ősvaló szellemében

 • közvetlenül a forrásból merített tudást: klasszikus kínai alapművek – például a XV. századi 三命通會 Sān Mìng tònghuì (Három Sors enciklopédiája), illetve a XI. századi 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) – tanulmányozását, ami a mai mesterek, oktatók tudásának alapját is adja. Hasznos források a vak hagyománykövetésből, ésszerűség mellőzéséből fakadó tévhitek, babonák tisztázásához.
 • személyes útmutatást: a tananyagot az általános alapozás mellett egyénre szabottan is állítom össze, figyelembe véve a saját képleteket, így közvetlenebbül, saját példákból élhetőek/érthetőek meg az egyes összefüggések, közvetlenül a gyakorlatba ültethetőek az önálló életvezetéshez. A tanfolyam során nyitott a lehetőség a csoporttól független, egyéni beszélgetésekre is, valamint a gyakorlóműhelyeken saját képletek közös áttekintésére is sor kerülhet.
 • tények és tévhitek tisztázását: józan ésszel, logikus levezetésekkel feltárjuk az egyes összefüggéseket és a kialakult tévhitek, elméleti torzulások, félreértelmezések mögötti tiszta, valódi lényeget.
 • összehangolt elméleti és gyakorlati képzést: minden összefüggést példákkal, esettanulmányokkal, sőt, olykor akár közvetlen tapasztaláson, személyes élményeken keresztül támasztunk alá, így nem lóg semmi a levegőben, pusztán elvi elgondolásként.
 • teljes körűséget: nem csupán az adott módszerrel foglalkozunk, hanem annak a nagy egészben betöltött szerepével, az Ég-Ember-Föld, Test-Lélek-Szellem hármas egységét, illetve más módszerekkel való kapcsolatát szem előtt tartva. Továbbá nincsenek répaként a tanulók elé lógatott újabb és újabb fokozatok, szintek – teljes egészében adom át a tananyagot.

Nyitott vagyok bármilyen megjegyzésre, ötletre, javaslatra a hatékonyabb és örömtelibb együttműködés érdekében (email cím: ). Kiterjedt és mélyreható kutatásaim tükrében bízom benne, hogy a módszereket esetleg már ismerő, tapasztaltabb szakmabelieknek is tudok sok újat mutatni.

Tovább a tanfolyam részleteihez

A tanfolyam részletei

Az első tanfolyam, amit elindítok, az a kínai asztrológia néven is ismert Négypilléres Sorsfejtés módszerének az Ősvaló szellemében való átadása. Ez ötvözi a régi hagyományos megközelítést és a mai kor elvárásait kielégítő alkalmazásokat. Több iskolában, több mestertől, tanítótól sajátítottam el e tudást, és magam is kiterjedt, mélyreható kutatásokat végeztem. Bízom benne, hogy az általam képviselt szemlélet és szakmai gyakorlat értő szellemre talál a tanítványokban.

 

A tanfolyam felépítése

 • Havi 3-4 email a hónap során a tananyag mennyiségétől függően. A teljes tananyag megosztásra kerül a hónap elején, bár apró finomítások, módosítások, bővítések elképzelhetőek.
 • Havi 1 online megbeszélés a hónap végén (kb. 1.5-2 órás; Skype-on vagy egyéb felületen).
 • Zártkörű online felületen lehet kérdéseket feltenni, illetve a tanulók egymás között is beszélgethetnek. Ez jelenleg zártkörű Yahoo fórum és egy titkos Facebook csoport.
 • A személyes találkozók (gyakorlóműhelyek) helyszínét és pontos időpontját a tanfolyam során dönthetjük el a tanulókkal közösen.

Természetesen ez utóbbi kettőn való részvétel szabadon választott. Például akinek nincs Facebook azonosítója, az a havi beszélgetésen teheti fel a kérdéseit, esetleg emailben (bár ez esetben viszonylag lassú válaszadásra érdemes számítani). Lehetőség van a csoporttól független, egyéni beszélgetésekre is előzetesen egyeztetett időpontokban, havonta egyszer.

A tanfolyam vezetője: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

A tanfolyam időtartama

 • 20 tanulmányi + 4 gyakorló hónapon át tart
  • a tanulmányi hónapok során átadásra kerül a tananyag, illetve online tartjuk egymással a kapcsolatot
  • a gyakorló hónapok során személyesen találkozunk, hogy elmélyíthessük az addig megkapott tananyag megértését, kibontsuk alkalmazási lehetőségeit esettanulmányokon, személyes példákon keresztül
 • tanfolyamot követően tervezek további gyakorló műhelyeket megrendezni, ahol előre egyeztetett kérdésköröket vizsgálhatnánk meg személyesen (pl. tanácsadási/alkalmazási megközelítések, újító ötletek, esettanulmányok, fordítókörök szervezése a szakirodalom feldolgozásához stb.)
 • Tervezett indulás: 2018. június, legalább 10 fő szükséges
 • Döntésedet elősegítendő: a feliratkozásod után betekintést adok a teljes első félév anyagába (egy 16 oldalas kivonattal)!
 • az évben legfeljebb kétszer egy-két hónap szünetet tarthatunk pl. nyaralás, téli családi együttlét céljából (a tanulókkal előzetesen egyeztetve)


A tanterv

A tanfolyam első felében az alapfogalmakon és alapelveken van a hangsúly, a második felében pedig az alkalmazási lehetőségeket tanulmányozhatjuk. Mindkét esetben kéz a kézben jár az elmélet és a gyakorlat, szemléltető példákkal, valós esetek (események, személyek) képleteinek feldolgozásával.

Itt letölthető az első év anyagának tartalomjegyzéke:

Bevezető hónap: A sorsfejtés világképe és az Ősvaló szemlélet

Sorsfejtési alapfogalmak:

 • Élet (命 Mìng), Sors (運 Yùn), Viszonyulás (緣 Yuán), az Ég Akarata; elrendeltetettség és változtatás lehetőségei (avagy: végzet és szabad akarat);
 • , Mintázat (理 ), Üdv (吉 ) és Baj (凶 xiōng);
 • képlet (格 ), születési képmások (生肖 shēngxiào);
 • a Három Sors (三命 Sān Mìng) eszméje; Három Okság (三元 Sān Yuán); a Lehetőségek Hármas Elve (三才 Sān Cái); Három Kincs (三寶 Sān Bǎo)

Időszámítási alapfogalmak:

 • csillagászati év, tropikus év, napév, holdév, holdhónap, napévi hónap, nap, kettősóra;
 • holdnaptár, szoláris naptár, luniszoláris naptár; valódi napidő, középnapidő, időzónák, időegyenlet

Alapelvek és a Négypilléres Sorsfejtés háttére:

 • az alapfogalmak alkalmazása; Naprendszerünk spirális működése; a Föld bolygó qijének kiterjeszkedése és visszahúzódása a keringési pálya tükrében; az egymásra hangoltság elve (感應 gǎnyìng);
 • történelmi források (fontos alapművek és sorsfejtők a történelemben); régi és új módszertan (古今法 gǔ jīn fǎ) a sorsfejtésben;
 • a hiteles sorsfejtés ismérvei; tények és tévhitek; a sorsfejtés és a jövendölés kapcsolata
 • Hogyan hozható összhangba a képlet? – az Ősvaló szemlélet gyakorlati alkalmazása

A teljes tanfolyamra való jelentkezéssel (vagyis legalább egy havi díj befizetése után) egyben megkapod a bevezető tananyagot és az első tananyagrészt (kb. 112 oldal).

I. rész: Alapok

1. hónap: Alapfogalmak és alapelvek

 • Yin-Yang elv: az Ősegység és a kettős keletkezés, a Világegyetem alaptörvényei és működési elvei, tévhitek tisztázása; lényegi és eseti, alapvető és viszonylagos megkülönböztetés; tények és tévhitek az Ég-előtti és Ég-utáni rend kapcsán, Hetu és Luoshu ábrák mondai és valós eredete, kik/mik is valójában a kínai ősszülők; bőséges példák, társítások és megfigyelések: yin/yang alkat, yinesítő és yangosító hatások, yin-yang elv a természettudományokban (időjárás, DNS, elektromágnesesség, plazmajelenségek, bináris kód stb.) és az általános műveltségben (pl. mi közük a rómaiaknak a yin-yang ábrához?)
 • 五行 Wǔ Xíng, az Öt Változási Állapot: kiterjedt társítások, alapelvek, embertan, az alapvető hozzáállási minták és az érzelmek ötrétű szétágazódása, kölcsönhatások (kölcsönös, hiányos, túlzó; éltető, elvonó; szabályozó, rátelepedő, megszégyenítő, áthidaló, átváltozó stb.), ökológiai kölcsönhatások az előbbiek tükrében; helyes qi és ártó qi (正邪 zhèngxié-elv), harmonikus és diszharmonikus működés (egészség és betegség, többlet, hiány, zavar); őselemek és változási állapotok, tévhitek tisztázása
 • 三元 Sān​ Yuán, a Három Ok(ság): a lehetőségek hármas elve (Ég-Ember-Föld; Shen-Qi-Jing; stb.), alkalmazása a képletben és a sorsfejtésben

2. hónap: A képlet

 • A képlet felépítése: a négy pillér és nyolc jegy (四柱八字 Sìzhù Bāzì) fogalma, a képlet részei az előző őselvek tükrében (életterületek, külső és belső rétegek; elülső és hátulsó kapu, Nap Mester, Vezérelv, életszakaszok); a képlet ábrázolásmódjai; kis és nagy sorsidőszakok (小運 xiǎo yùn és 大運 dà yùn); a Házigazda-Vendég elv (主客 zhǔ-kè);
 • A képlet felállítása: matematikai háttér, időszámításunk előtti és utáni dátumok képletei, naptári sajátosságok, Öt Patkány és Öt Tigris művelet, sorsdekádok kezdetének napra pontos számítása; az online / telepíthető képletkészítő alkalmazások előnyei és hátrányai;

3. hónap: Időminőségek I. rész

 • alapfogalmak: a Tíz Égi Cselekvő (天干 Tiān Gàn) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik
 • alapelvek: a változási állapotok és a 10 Cselekvő hasonlóságai és különbözőségei; a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 10 Cselekvő tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; a képlet sors- és személyiségalakító tényezői
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

4. hónap: Időminőségek II. rész

 • alapfogalmak: a Tizenkét Földi Támasz (地支 Dì Zhī) ábrázolása a régi sorsfejtési alapművekben; nevük/írásjegyük eredete, kozmológiai háttér, jelképtársítások, személyiségjegyek, sajátosságaik; a hónap parancsnoka (月令 yuèlìng), Vezérelv (提綱 tígāng), Működtető Szellemiségek (用神 Yòng Shén), Együttműködő Szellemiség (相神 Xiāng Shén)
 • alapelvek: a változási állapotok és Cselekvők 12 lépcsős fejlődése (tündöklés és hanyatlás elve, 3 jegyminőség, 4 idény, 6 tengely, 12 életszakasz); a többlet, hiány, kiegyensúlyozottság további kifejtése a 12 Támasz és a 6 éghajlati hatás (六氣 Liù Qì) tükrében az Egyszerű Kérdések c. gyógyászati mű alapján; 24 napévszakasz, szervóra, szervek és meridiánok kapcsolata a Cselekvőkkel és Támaszokkal
 • átfogó szempontok: a 刻 és más ősi időegységek, kozmikus és élettani ciklusok; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

5. hónap: Kölcsönhatások

 • alapvető kölcsönhatások: Ütközés (衝 chōng), Páralkotás (合 ), Féltékenykedő párok (妒合 dù hé), Megosztott párok (分合 fēn hé), Párbitorlás (合去 hé qù)
 • összetett kölcsönhatások: Átváltozás (化 huà) és feltételei, Szembenállók Összeütközése (對面相衝 duì​miàn xiàng chōng), Hasonlók Összefogása (合之類是), Háromszög-kapcsolat (三合 sān hé), Hármas Együttállás (三會 sān huì), Ártalom (害 hài), Törés (破 ), Büntetések (刑 xíng) részletesen kifejtve
 • átfogó szempontok: Vonzás-taszítás elve; alkati hajlamok és feltételes kölcsönhatások; a hatások érvényesülésének feltételei, érvénytelenítésének módjai, józan és zavarodott megélésük; sajátos esetek, régi sorsfejtési alapművekből vett példákkal; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása

6. hónap: --- I. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Az eddigi tananyag összefoglalása, megerősítése.
 • A képlet nevezetes elemei (Nap Mester, Vezérelv, Működtető Szellemiség, képletmintázat stb.)
 • Életút, életcél, életvitel, élethelyzetek, életfeladatok és életvezetési eszközök
 • A Cselekvők és Támaszok személyiségalakító hatásai, viszonyaik élőbb bemutatása
 • Hogyan dolgozhatunk a kártékony kölcsönhatásokkal?
 • Hogyan dolgozhatunk a jótékony kölcsönhatásokkal?

II. rész: Összefüggések

7. hónap: A képlet mozgatórúgói I.

 • alapfogalmak: a Nap Mester két-, öt- és tízféle viszonyulása; a jegyek erőssége (力 ) és érzései (情 qíng), gyökér (根 gēn) és kibukkanás (透 tòu), uralmi idény (令 lìng), elhelyezkedés (地 ), lendület (勢 shì)
 • alapelvek: súlypontok és arányok, áramlás és elakadás, támogatottság, erősség és hatásfok; szeretetteljes és szenvtelen jegykapcsolat, összeszedettség; meghatározó, felszínes és rejtett személyiségjegyek; meghatározó és hasznos működés, tiszta és zavaros működés; a Támogatás-Korlátozás (扶抑 Fú-Yì) elve; a Betegség-Gyógyszer (病藥 Bìng-Yào) elve; az Éghajlati Szabályozás (調候 tiáohòu) elve; a Tündöklőre Összpontosítás (專旺 zhuānwàng) elve; az Áthidalás (通關 tōngguān) elve
 • átfogó szempontok: a képlet összetevőinek súlyozása, erőviszonyok és arányok kiszámítása, az elemek minősítése; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

8. hónap: A képlet mozgatórúgói II.

 • alapfogalmak: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén)
 • alapelvek: a Tíz Szellemiség (十神 Shí Shén) társításai (jellemvonások, rokonsági viszonyok, szerepek, tevékenységek, dolgok, helyek), összefüggései, működésre gyakorolt hatásai, tiszta és zavaros működés
 • átfogó szempontok: a Tíz Szellemiség az életvezetésben; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

9. hónap: Kifinomultabb összefüggések I.

 • alapfogalmak: Üresség (空亡 Kòng Wáng)
 • alapelvek: Ég-Föld kapcsolatok (páralkotás, béke és hadakozás, serkentés és elfojtás, kémény-elv); Égi-Földi fordulónapok, becses / megfelelő / előre meghatározott / ártó napok; Ellenkép (反吟 Fǎn Yín) és Ismétlődés (伏吟 Fú Yín); valódi és hamis Szellemiségek (真假神 zhēn​jiǎ Shén); tiszta (清 qīng) és zavaros (濁 zhuó) működés összefüggései; a követő és szembeszegülő használat elve (順逆用 shùn nì yòng); Üresség és Világosság – az üres jegyek érvényesülése és feloldása
 • átfogó szempontok: a Hat Jia‐dekád (六甲旬 liù Jia xún) – azonos és különböző dekádba eső pillérek összefüggései; keresztkapcsolatok; sorsidőszakok váltása (行運 xíng yùn); a képlet közvetlen és közvetett olvasata; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, tévhitek tisztázása, példák

10. hónap: Kifinomultabb összefüggések II.

 • alapfogalmak: jelképes csillagok (神 Shén és 煞 Shà)
 • alapelvek: hátterük, jellemzőik, érvényesülésük feltételei
 • átfogó szempontok: jelképek és valóság; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal, értelmezésük a képletben; tévhitek tisztázása, példák

11. hónap: Kiegészítő és átfogó szempontok

 • alapfogalmak: Fogantatási pillér (胎元 tāi yuán), Élet-terem (命宫 mìng gōng), Test-terem (身宫 shēn gōng); a 60 pillér alaptermészete (納音 Nàyīn); a 12 Ügyeletes Tiszt (建除十二神 jiàn chú shí​’èr shén); képletmintázat (格局 gé​jú)
 • alapelvek: a Vezérelv, a Működtető Szellemiség(ek), az Együttműködő Szellemiség és a képletmintázat kapcsolata
 • átfogó szempontok: öröklött családminták, változtat(hat)ó gének és beidegződések; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

12. hónap: --- II. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Hogyan nyilvánul meg a Szellemiségeink összjátéka (Erősség és Hatásfok)?
 • Szellemiségek alkalmazása (Hasznosság és Használhatóság)
 • A Vezérelv és a Működtető Szellemiség szerepe
 • Rejtett értékeink kibontakoztatása: a hordozott Cselekvők és az elevenség
 • Szerető és szenvtelen jegykapcsolatok
 • Valódi és Hamis Szellemiségek
 • Hogyan dolgozhatunk a hiányzó jegyekkel, üres jegyekkel?
 • Elutasított életterületeink, kirekesztett kapcsolataink

III. rész: Működés

13. hónap: A képlet kulcselemei

 • alapelvek: a Működtető Szellemiséggel együtt ható tényezők: Kerülendő, Lelkesítő, Rosszakaró és Tétlen/Köztes Szellemiség;
 • gyakorlati alkalmazás: siker és kudarc (成敗 chéng ​bài), magasztos és alantas (高低 gāo ​dī) képletmintázat, gondok és Segítő Válasz (救應 jiù yìng)
 • átfogó szempontok: a működés kerete és a működtető erők; sorsvezetés és sorsváltoztatás; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

14. hónap: Képletmintázatok I. rész

 • alapelvek: rendes (kiegyensúlyozható) képletmintázatok (正格 zhèng gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

15. hónap: Képletmintázatok II. rész

 • alapelvek: kivételes (uralkodó hangsúlyt követő) képletmintázatok (外格 wài gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: az élet hullámvölgyei, különleges tehetségek érvényre juttatása (idő, közeg, cselekvés); kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

16. hónap: Képletmintázatok III. rész

 • alapelvek: egyéb sajátos képletmintázatok (Kettős Szellemiségű képletek, Repülő Gazdagság, Tiszttörő, Gazdagságtörő, Égen Repülő, Fellendülésnek Hátatfordító Ütközés, Fejedelem-Szekérrúd, Három Csoda stb.) (特別格局 tè​bié gé​jú)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik; a zavaros elegy kezelésének elvei
 • átfogó szempontok: kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

17. hónap: Képletmintázatok IV. rész

 • alapelvek: átváltozó képletmintázatok (變格 biàn​ gé)
 • gyakorlati alkalmazás: érvényesülési feltételeik, sors- és személyiségalakító hatásaik, életvezetési szempontok
 • átfogó szempontok: régi és új képletelemek, képletműködés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

18. hónap: --- III. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • Egy vagy több mintázat érvényesül a képletünkben?
 • Hogyan élhetjük a képletünket, sorsunkat (szokásmintáink, viselkedéshajlamaink, játszmáink kezelése)?
 • Változhat-e a képletmintázatunk, leghasznosabb Szellemiségünk (a képlet szembesítése a valósággal)?
 • Továbbá sok-sok példaképlet a mintázat azonosításának begyakorlásához.

IV. rész: Alkalmazás

19. hónap: Kapcsolatok

 • alapelvek: rokonság, párkapcsolat és más társas viszonyok a képlet tükrében; képletösszevetés (szinasztria), összeillőségi szempontok, csoportdinamikai alapelvek;
 • gyakorlati alkalmazás: egyéni és közös sorsvezetés, egyéni és közös erősségek/fejlesztendő területek; párok, család együttélési lehetősége, közösségek, munkatársak együttműködése, szövetségesek és vetélytársak
 • átfogó szempontok: egymáshoz fűző és egymástól elhúzó kötelékek; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

20. hónap: Gazdagság

 • alapelvek: vagyonszerzési, vállalkozási és vezetési szempontok
 • gyakorlati alkalmazás: üzleti modellek, ügyfélkapcsolati, bevételi és befektetési lehetőségek a képlet tükrében
 • átfogó szempontok: anyagi vagy szellemi gazdagság, fenntartható fejlődés; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

21. hónap: Hivatás

 • alapelvek: a megfelelő foglalkozás és munkakör(nyezet) megválasztásának szempontjai
 • gyakorlati alkalmazás: szakmai és egzisztenciális kérdések a képlet tükrében (pl. mi a feladatom, hol a helyem az életben?)
 • átfogó szempontok: munka és magánélet, vállalkozás vagy alkalmazotti állás; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

22. hónap: Egészség

 • alapelvek: HKO-alapelvek a Négypilléres Sorsfejtés tükrében; asztrológia vagy fiziológia;
 • gyakorlati alkalmazás: kórállapot felmérés, a képlet(működés) sérülékeny pontjai, életmódváltás és gyógyítás lehetőségei
 • átfogó szempontok: egészség- és betegségtudatosság; sors és karma; kapcsolat az előző hónapokban tanultakkal; tévhitek tisztázása, példák

23. hónap: Sorsfejtés mint segítői hivatás

 • alapelvek: pontosítási, dátumkiválasztási, sorsvezetési és tanácsadási alapelvek;
 • gyakorlati alkalmazás: sorsfejtés három ismert pillérből, hiányzó elemek pótlása; tanácsadás szülőknek és gyermekeknek; ikerpárok képletei; mit (nem) mutat meg a képlet?
 • átfogó szempontok: szinkronicitás; kapcsolat más módszerekkel (9 Csillag Ki, Feng Shui, Yijing, Öt Bölcsesség stb.); sorsfejtés és lélektan; tévhitek tisztázása, példák

24. hónap: --- IV. GYAKORLÓMŰHELY ---

 • személyes találkozó előzetes megbeszélés alapján kitűzött időpontban és helyszínen
 • esettanulmányok, szemléltető példák, gyakori kérdések (és válaszok)
 • a tanulók által hozott esetek közös megbeszélése
 • bármi egyéb, amit nem tudtunk korábban átbeszélni

A tanfolyam díja és részvételi feltételek

 • A tanfolyamon nem teszünk különbséget kezdő, haladó, mesteri stb. fokozatok között, mindenki a teljes körű anyagot kapja meg, az alapoktól építkezve a széles körű alkalmazási lehetőségekig.
 • A gyakorlóműhelyeken a gyakorlást mélyíthetjük el és tehetjük élővé esettanulmányokkal, eszmecserékkel, alkalmazási ötletekkel.
 • Személyre szabott lehetőségekre nyílik lehetőség személyes beszélgetések és a saját képlethez kapott segédanyagok által.
 • Nincs szükség előképzettségre, sőt, ajánlott függetleníteni e tanfolyamot a téma bármely korábbi érintésétől (előzetes olvasmányok, egyéb tanulmányok stb.).
 • Ajánlott a józan, érett, felelősségteljes hozzáállás az eredményes együttműködés érdekében.
 • Mindenki élhet a közös tanulás lehetőségeivel vagy önállóan dolgozhatja fel a tananyagot, egyénileg megválasztott léptékkel és mélységben. Aki nem tud részt venni a személyes találkozásokon (gyakorlónapok, skype), utólag megkaphatja az ott elhangzottak összefoglalóját (esetleg felvételét, amennyiben a résztvevő tanulók is beleegyeznek).
 • A tanfolyam végén a tanfolyam elvégzését tanúsító oklevél jár a tanulóknak.
 • A tanfolyam során rendezett gyakorlóműhelyek költségei benne foglaltatnak a tandíjban. A tanfolyam után is tervezek szakköröket, műhelyeket, amik akár teljesen nyitottak is lehetnek, de külön díjazásért. A tanulók természetesen kedvezménnyel vehetik ezeket igénybe.
 • A rugalmasság jegyében az egyik díjbefizetés csoportból a másikba át lehet térni az év során, legfeljebb két alkalommal (például az első negyed után havi fizetésre, aztán az utolsó felét egyben átutalni).
 • A befizetésed után kapod meg az adott havi tananyagrészt, általában az adott hónap 6-án, de ennek ütemezése az első néhány hónap tükrében változhat. Érdemes az adott hónap elején, esetleg az előző hónap végén befizetni a tandíjat, hogy időben megkaphasd az anyagot és felkészülhess a hónap végi személyes beszélgetésre.
 • Tandíj visszaigénylési feltételek: ha esetleg meggondolnád magad, a tanfolyam ideje alatt bármikor megteheted. Kérésedre visszautalhatom az adott díjat, de csakis akkor, ha még a tananyag megosztása előtt (vagyis az adott hónap első öt napjáig) jelzed felém az igényt. Miután megkaptad az anyagot, annak tandíja nem visszaigényelhető. Előfizetési díj visszaigénylése az első tananyagrész megosztásáig lehetséges, ugyanilyen feltételekkel.

2019. január 18-ig az alábbi kedvezményes árak érvényesek:

A fenti árak 2019. január 18-ig befizetve érvényesek, magukban foglalják a mintegy 1200 oldalnyi írásos tananyag feldolgozását megkönnyítő videó- és hangfelvételeket, illetve a félév végi személyes találkozók árát is. Létszámtól függően további kedvezmények, egyedi feltételek léphetnek életbe:

 • 10 főtől kevesebb jelentkező esetén későbbre tolódhat a kezdet, vagy egyedi tanmenet alakulhat ki;
 • 10 főt meghaladó létszámnál ráadás bónuszok és több, félévközi személyes találkozó várható;
 • 20 főt meghaladó létszámnál a fentieken túl a második hónaptól kezdve kedvezményesebb tandíj érvényesül;
 • 10 főt meghaladó előfizetőnél különleges meglepetéssel készülök.

2019. január 19-től az alábbi teljes árak érvényesek:

* Bármely későbbi Ősvaló tanfolyam alapdíjából jelent 20%-os kedvezményt
** Beváltható bármely Ősvaló szolgáltatásra

Share This